EN  English
Stává se pomalu již tradicí, že je koncem roku vyhlašována Cena děkana za vynikající studijní výsledky a také za vynikající...
© 2019 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně