EN  English

Fakulta chemická VUT v Brně

Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně uskutečňuje akreditované bakalářské, navazující magisterské doktorské studijní programy v oblasti chemických a potravinářských oborů, zaměřených na výchovu absolventů pro potřeby výzkumu, výroby, aplikace a obchodního managementu produktů chemického, farmaceutického, potravinářského, spotřebního a stavebního průmyslu, jakož i veřejně-správní sféry.

  • Bakalářské studijní programy jsou podle standardního studijního plánu tříleté. Poskytují teoretické a experimentální základy matematických, fyzikálních, chemických a biologických disciplin a získání schopností jejich aktivního využití při kontrole a řízení vybraných tradičních chemických technologií, biotechnologií a při práci v chemických, chemicko-technologických a biochemických laboratořích. Standardní studijní plán 1. až 3. semestru je u všech bakalářských studijních programů společný. Absolventům bakalářských studijních programů se uděluje titul Bakalář (Bc.) uváděný před jménem.
  • Navazující magisterské studijní programy jsou podle standardního studijního plánu dvouleté. Navazují na bakalářské studijní programy absolvované na FCH VUT nebo na jiných vysokých školách chemického a chemicko-technologického zaměření. Jsou orientovány na souhrnné poznání jednotlivých chemických technologií, jakož i na teorii procesů a zařízení technologií chemického průmyslu, na získání vědomostí z oblasti teoretické a experimentální biochemie, mikrobiologie a inženýrství jednotlivých typů výrob. Studijní plány obsahují kromě předmětů navazujících magisterských studijních programů také volitelné předměty bakalářských studijních programů nezbytné pro úspěšné absolvování předmětů specializace. Tyto předměty jsou určeny k vyrovnání studia absolvovaného v příbuzném bakalářském studijním programu na FCH VUT nebo na jiných školách chemického a chemicko-technologického zaměření. Absolventům navazujících magisterských studijních programů se uděluje titul Inženýr (Ing.) uváděný před jménem.
  • Doktorské studijní programy jsou určeny pro absolventy VŠ a jsou zaměřeny na výchovu a vzdělání vědeckých a odborných pracovníků. Doktorské studijní programy uskutečňované na Fakultě chemické jsou orientovány na výzkum ve speciálních oblastech materiálových věd, chemických a potravinářských technologií a souvisejících základních vědních disciplin s přímou návazností na magisterské studijní programy uskutečňované na FCH VUT. Absolventům doktorských studijních programů se uděluje titul doktor (Ph.D.) uváděný za jménem.

prohlídka fakulty

fakulta_2

Fofogalerie

 

Video prezentace

Na portálu ChemPoint najdete spoustu video prezentací výsledků vědy a výzkumy pořízených v laboratořích  fakulty. Stejně tak tato videa nejdete na oblíbeném portálu YouTube .

Virtuální prohlídka 

Prostory fakulty před přestavbou si můžete virtuálně prohlédnout formou 3D prezentace .