EN  English


Nedávno uskutečněné akce

Děkan fakulty ocení vynikající studijní a publikační výsledky

Datum: 5. 12. 2018

Stává se pomalu již tradicí, že je koncem roku vyhlašována Cena děkana za vynikající studijní výsledky a také za vynikající publikační výsledky výzkumu. Ve středu 5. prosince předá děkan fakulty ocenění spojené s finanční odměnou, za vynikající studijní výsledkky nejen doktorandům, ale také studentům magisterských a bakalářských studijních programů. Cena děkana za vynikající publikační výsledky výzkumu bude udělena autorskému týmu nejkvalitnějšího publikovaného výsledku ve dvou kategoriích, přičemž při výběru rozhodují především dvě kritéria- kvalita časopisu v daném oboru  a celková kvalita časopisu podle aktuálního IF.

 

Více...

Kurz prezentačních dovednosti pro studenty FCH

Datum: 4. 12. 2018

Kdo by nesnil o schopnosti zaujmout publikum, rozesmát společnost nebo o šanci, že ho komise u obhajob bude brát jako svéprávného plynule hovořícího člověka? Co je to, co dělá z průměrné prezentace perfektní výstup? To vše se můžete dozvědět a naučit na Kurzu prezentačních dovedností, který Fakulta chemická připravila pro své studenty. Kurz bude probíhat ve dvou termínech, a sice 4. a 5. prosince v odpoledních hodinách. Kapacita kurzů je omezená, proto neváhejte s registrací! Více informací a registraci najdete na FB stránkách fakulty.

Více...

Lab Tour - Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Datum: 9. 11. 2018

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Fakulta chemická připravila na pátek 9. 11. 2018 od 9.00 do 17.00 pro organizované skupiny i širokou veřejnost ukázky laboratoří a jejich technického vybavení.  Kontaktní osoba a garant akce, objednání skupin Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Více...


Přehled akcíRSS