EN  English

Děkan fakulty ocení vynikající studijní a publikační výsledky

Datum: 5. 12. 2018

Stává se pomalu již tradicí, že je koncem roku vyhlašována Cena děkana za vynikající studijní výsledky a také za vynikající publikační výsledky výzkumu. Ve středu 5. prosince předá děkan fakulty ocenění spojené s finanční odměnou, za vynikající studijní výsledkky nejen doktorandům, ale také studentům magisterských a bakalářských studijních programů. Cena děkana za vynikající publikační výsledky výzkumu bude udělena autorskému týmu nejkvalitnějšího publikovaného výsledku ve dvou kategoriích, přičemž při výběru rozhodují především dvě kritéria- kvalita časopisu v daném oboru  a celková kvalita časopisu podle aktuálního IF.

 

Více...

Kurz prezentačních dovednosti pro studenty FCH

Datum: 4. 12. 2018

Kdo by nesnil o schopnosti zaujmout publikum, rozesmát společnost nebo o šanci, že ho komise u obhajob bude brát jako svéprávného plynule hovořícího člověka? Co je to, co dělá z průměrné prezentace perfektní výstup? To vše se můžete dozvědět a naučit na Kurzu prezentačních dovedností, který Fakulta chemická připravila pro své studenty. Kurz bude probíhat ve dvou termínech, a sice 4. a 5. prosince v odpoledních hodinách. Kapacita kurzů je omezená, proto neváhejte s registrací! Více informací a registraci najdete na FB stránkách fakulty.

Více...

Lab Tour - Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Datum: 9. 11. 2018

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Fakulta chemická připravila na pátek 9. 11. 2018 od 9.00 do 17.00 pro organizované skupiny i širokou veřejnost ukázky laboratoří a jejich technického vybavení.  Kontaktní osoba a garant akce, objednání skupin Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Více...

Úspěšná reprezentace našich studentů na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě

Datum: 7. 11. 2018

7. 11. 2018 se na STU v Bratislavě konal 20. ročník celoslovenské studentské vědecké konference s mezinárodní účastí "Chémia a technológie pre život". Výpravě našich studentů se podařilo výtečně umístit ve třech sekcích.  Nejlépe se umístil Josef Vaculík  -  1. místo v sekci Anorganické technologie a materiály, kde na 4. místě skončila  Veronika Krahulová a hned za ní Alena Suidová. V sekci Environmentální inženýrství - 2.místo Barbora Šmírová a 4. místo Valérie Iliuschenko. V sekci Ochrana materiálů a objektů - 4. místo Micheala Kulhánková.

Všem zúčastněných studentům gratulujeme děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty!

Více...

V listopadu proběhnou kurzy instrumentálních analytických technik

Datum: 26. 10. 2018

Série kurzů která bude probíhat po celý listopad je zaměřena na prezentaci přístrojového analytického vybavení jednotlivých ústavů fakulty, formou stručných pětiminutových prezentací. Cílem těchto kurzů je podpořit mezioborovou spolupráci při řešení výzkumných projektů a závěrečných prací. V pátek 2. listopadu v době 8.00 - 10. 00 v posluchárně P4 proběhnou prezentace Ústavu chemie materiálů.

Více...

Našli jsme způsob jak stabilizovat čpavek v popílku

Datum: 20. 10. 2018

Výzkumný tým Tomáše Opravila, jehož součástí jsou také studenti, našli způsob jak eliminovat čpavek v popílku.

Více...

Matelab - hra našich studentů promění domácnost v chemickou laboratoř

Datum: 18. 10. 2018

Matyáš + Tereza jsou studenti naší fakulty a když přidáme + Laboratoř, tak je to to je MATELAB. Studentský projekt, který vznikl z nápadu na vytvoření sady na pokusy s reálnou chemickou výbavou. Základní výbava a přídavné moduly na domácí pokusy, které mají přiblížit chemii a podnítit zájem dětí vyzkoušet si vše s reálnými a bezpečnými pomůckami. 

Více...

Junioři z VUT na chemické fakultě

Datum: 13. 10. 2018

Podpořit technické vzdělávání dětí je cílem již druhého ročníku dětské univerzity pro žáky druhého stupně základních škol. Díky VUT Junior se mohou zájemci seznámit s univerzitním prostředím i laboratorním vybavením VUT. V sobotu 13. září se věnovalo téměř 100 účastníků na chemické fakultě molekulární gastronomii, hydrogelům a fyzikálně chemickým pokusům.

Více...

Cenou Josefa Hlávky vyznamenán i student naší fakulty

Datum: 6. 10. 2018

O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Toto ocenění získal v letošním roce i student Fakulty chemické VUT v Brně, Ing. Ján Jančík. Prestižní ocenění převezmou kandidáti v pátek 16. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Vážíme si studentů, kterým studium na naší fakultě přináší radost a úspěchy.

Více...

Mezinárodní konference a workshop

Datum: 5. 10. 2018

"High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy for analysis of biomolecular processes" (HR - US 2018)

5. - 8. října 2018 Fakulta chemická VUT v Brně

Konference bude poskytovat prostor pro diskusi o aplikacích ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením v analýze biomolekulárních procesů, včetně enzymově katalyzovaných reakcí, hydratace a konformačních změn v biopolymerech, biomolekulární stanovení a stabilita bio-koloidů jak ve výzkumu, tak v průmyslu.

Na workshopu vystoupí odborníci z různých oblastí výzkumu a průmyslu.

Přednášky se budou střídat s praktickými kurzy v oblasti aplikací ultrazvukových spektrometrů s vysokým rozlišením při analýze bioprocesů a jsou zaměřeny  na doktorandy, začínající a zkušené výzkumníky pracující v oblasti bioanalýzy, biofyziky, analytické chemie, farmaceutické technologie, potravinářství a dalších odvětvích. Praktické kurzy budou probíhat na přístrojích - ultrzavukový spektrometr s vysokým rozlišením, hustoměr, odstředivka Lumisizer, UV-VIS spektroskopie.

Více...

Noc vědců 2018 - 100 let české vědy

Datum: 5. 10. 2018

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již třináctým okem. Letošní celorepublikové téma zní 100 let české vědy. Přijďte se podívat, co jsme pro vás připravili na Purkyňovu 118 v pátek 5. října od 18:00 hodin. Na podrobnější program se můžete podívat zde . Těšíme se na Vás!

Více...

Fakulta chemická VUT hostí semifinálové kolo EXPEDICI MARS

Datum: 21. 9. 2018

V termínu 21. - 23. 9. 2018 proběhne v prostorách fakulty chemické semifinálové kolo projektu Expedice Mars 2018. Tato soutěž je určena pro mládež ve věku 13 -18 let, se zajmem o přírodní vědy a techniku. Přípravu soutěže mají na starosti lidé, kteří si jí sami prošli jako účastníci, dostali se až do finále. Sami si tedy zažili všechna kola a dle svých zkušeností soutěž upravují tak, aby byla pro účastníky největším přínosem. 

Více...

Chemistry & Life 2018

Datum: 12. 9. 2018

Ve dnech 12. – 14. 9. 2018 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 7. ročník konference Chemistry & Life 2018. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty, ale i doktorandů, s kolegy z jiných tuzemských i zahraničních universit v oblastech výzkumu realizovaném na naší fakultě. Budeme potěšeni, pokud se konference zúčastníte, přispějete tak ke zvýšení její odborné úrovně. Výsledky prezentované na této konferenci budete moci publikovat (po úspěšném oponentním řízení) v renomovaných odborných časopisech. Jsme si vědomi, že organizovaná konference je i společenskou akcí, proto jsme pro vás, účastníky, připravili bohatý doprovodný program. 

Více...

Soutěž Brno Ph.D. Talent

Datum: 3. 9. 2018

V září se otvírá možnost přihlásit se do již desátého ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent, která je určena vynikajícím studentům doktorských programů. O stipendium ve výši 10 000 Kč po dobu tří let se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti prvního ročníku doktorského programu přírodovědných nebo technických oborů. Důvodem podpory vzdělanosti právě v těchto oborech je ucelená snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s vysokou koncentraci firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí. Odkaz na registrační formulář bude zveřejněn na webových stránkách soutěže od 3. do 16. září 2018.

Dotaci poskytuje Statutární město Brno a je administrována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu

Více...

Ocenění letošních absolventů

Datum: 28. 6. 2018

V průběhu letošních slavnostních promocí absolventů magisterského studia, byli oceněni také nejlepší studenti. Cenu rektora VUT v Brně převzala Ing. Markéta Veselá a Cenu nadace Preciosa Ing. Radim Binar. Gratulujeme nejen jim, ale také všem úspěšným absolventům a přejeme bezproblémový start do reálného života.

Věda hrou v Technickém muzeu a naši chemici jsou tam také

Datum: 16. 6. 2018

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s partnery připravilo v sobotu 16. 6. 2018 od 10.00 do 18.00  celodenní porci pokusů, soutěží, ukázek a dalších aktivit. V rámci dětského dne tak představí netradičním způsobem úžasné vědecké obory. Chemické pokusy, soutěže a předváděčky připravili také studenti a propagátoři chemie z naší fakulty, tak se přijděte podívat.

Děkujeme za příkladnou, tématicky zaměřenou propagaci chemie a naší fakulty.


Více...

Prezentaci přístrojů firmy Bruker

Datum: 7. 6. 2018

Ve spolupráci s Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně si Vás dovolujeme pozvat na prezentaci přístrojů TI Premier a UMT Tribolab od firmy Bruker. Během akce se seznámíte s možnostmi mechanického testování materiálů pomocí přístrojů řady Hysitron a UMT Tribolab. Workshop povede aplikační technik Jaroslav Lukeš a servisní a aplikační technik Ladislav Pařízek. Kdy: 7. 6. 2018 Kde: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118 Brno

Více...

Den sportu VUT - 16. 5. 2018

Datum: 16. 5. 2018

VUT bude opět sportovat. Letos je rektorský den určený pro pohyb vyhlášen na středu 16. května. Nebude chybět již tradiční souboj fakult o putovní pohár rektora...

Více...

CMV představilo možnosti spolupráce na Veletrhu VVI

Datum: 15. 5. 2018

Centrum materiálového výzkumu při Fakultě chemické představilo na 3. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace nabídku výzkumné kapacity, možnosti spolupráce a projektové aktivity oblasti vědecké činnosti. Cílem prezentace je propojení vědecko výzkumné kapacity s podnikatelskou praxí a rozvoj komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Více...

Setkání s vědou na Gymnáziu Břeclav

Datum: 15. 5. 2018

Na pozvání organizátorů akce ,,Setkání s vědou", pořádanou s podporou města Břeclav místním gymnáziem, prezentovali tradiční chemičtí propagátoři studium a vědeckou činnost naší fakulty. Cílem akce bylo přiblížení vědeckých a technických oborů studentům všeobecného gymnázia. Spokojenost byla znát na všech zůčastněných, takže děkujeme za podporu propagace studia na naší fakultě.

Více...

2. kolo přijímacího řízení do BAKALÁŘSKÉHO studia

Datum: 7. 5. 2018

Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2018/2019 2. kolo přijímacího řízení pro studium v BAKALÁŘSKÝCH studijních programech.

Více...

Technologie čistírenství a vodárenství trochu jinak

Datum: 19. 4. 2018

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 17.30 zveme všechny, které to zajímá, na přednášku z cyklu projektu Mladá voda břehy mele. Přednáška je tématicky zaměřená na technologie čistírenství a vodárenství používané v praxi. Dozvíte se, jak to v praxi vypadá při zprovozňování technologií, které mnozí z nás znají pouze teoreticky z přednáškových hodin. Podíváme se na technologie z úhlu, který Vám ve škole nepředstaví, a to z pohledu elektrikáře a programátora řídícího SW technologií v jedné osobě. 

Přednáška se koná v posluchárně P4, FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno.

Více...

Chemie biogenních prvků byla tématem krajského kola chemické olympiády

Datum: 18. 4. 2018

Bylo nám ctí zajistit v minulém týdnu zázemí pro krajské kolo Chemické olympiády kategorie C.
Tématem letošního ročníku byla chemie biogenních prvků. Krajského kola se zúčastnilo celkem 38 soutěžících.
Na prvních třech místech se umístili:

1. místo - Jakub Schimmer - Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice;

2. místo - Šimon Roubal - Gymnázium Brno, Křenová;

3. místo - Matěj Horák - Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc.

Gratulace patří všem výhercům i ostatním zúčastněným.

 

Více...

Pro podání přihlášek do doktorského studia už zbývá jen týden

Datum: 2. 4. 2018

Počet doktorandů na českých vysokých školách v posledních několika letech znatelně roste, v obou formách studia je v současné době celkově již více než 20 000 studentů. Pokud i vy patříte mezi studenty, kterým se nechce po magisterském studiu opustit vysokoškolské prostředí, zalíbila se vám práce v laboratoři, chcete strávit část studia na zahraničním pracovišti nebo sníte o získání Nobelovy ceny za chemii, pak právě pro vás jsou připravena předběžná témata výzkumných týmů. Termín pro podávání přihlášek k doktorskému studiu je 30. dubna 2018.

Apply for Ph.D study in English by the end of April

Chemie je život - středoškolská sekce studentské vědecké konference

Datum: 15. 3. 2018

Fakulta chemická dne 15. 3. 2018 přivítala v rámci studentské vědecké konference Chemie je život studenty středních škol. Výsledky svých prací kromě brněnských středoškoláků v letošním roce prezentovali také studenti ze Slovenska a úroveň prací byla letos opravdu vysoká. V sekcích živá a neživá příroda byly vybrány nejlépe hodnocené práce jak vědeckým výborem, tak studenty samotnými a udělena byla také cena firmy Synthon, s.r.o. za práci zahrnující zajímavé použití chemických analytických postupů.

Všem studentům děkujeme za účast a oceněným gratulujeme!

Elektronický sborník příspěvků je ke stažení na webu konference.

Více...

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 3. 3. 2018

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Více...

Seminář: Teoretické studium perspektivních kovových materiálů a intermetalických sloučenin

Datum: 26. 2. 2018

Ústav chemie materiálů Vás zve na přednášku semináře „Pokročilé materiály“, v pondělí 26. února 2018, 11:00 hod., v posluchárně P8.

Více...

Ples chemiků

Datum: 23. 2. 2018

Srdečně Vás zveme na 22. ročník plesu fakulty, který se bude konat v pátek 23. 2.2017 od 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje HAMRLA BOYS MUSIC a DJ Karlos, čeká vás bohatý doprovodný program, překvapení a chemické losování. Prodej lístků v jednotné ceně 200 CZK bude zahájen v 1. 2. 2018 na podatelně fakulty.

Více...

Ocenění v rámci projektu Brno Ph.D. Talent získal i Matouš Kratochvíl z Fakulty chemické

Datum: 20. 2. 2018

Zástupci statutárního města Brna a JCMM ocenili 13. února na brněnské radnici úspěšné studenty prvních ročníků doktorského studia, v rámci projektu Brno Ph.D. Talent. Mezi deset oceněných studentů z VUT patří i Matouš Kratochvíl, který se věnuje zkoumání nových materiálů – perovskitů a jejich použití v tisknutelných fotovoltaických článcích. Další oceněnou je také studentka fakulty chemické, která působí nyní na CEITEC - Klára Zárybnická. Ta se věnuje polymerní nanokompozitní pěně založené na impaktním polypropylenu.Tímto oceněním získali studenti po dobu tří let stipendijní šeky pro svůj výzkum v hodnotě 100 000 ročně.Upřímně gratulujeme.

Více...

Den chemie a Den otevřených dveří 15. 2. 2018

Datum: 15. 2. 2018

Dozvíte se vše nejen o možnostech studia na naší fakultě, ale také získáte přehled o nabídce uplatnění po ukončení studia. Informativní blok pro středoškolské studenty začíná v 10:00 hodin, ale otevřeno pro Vás máme již od 9:00, tak se přijďte podívat!

Skupinkám doporučujeme rezervaci termínu: 541 149 357.

Více informací zde

Letošní Den chemie na chemické se povedl !

Datum: 15. 2. 2018

Tradiční Den chemie spojený se Dnem otevřených dveří nabídl v letošním roce bohatý doprovodný program. Fakulta tak prezentovala vědecko-výzkumné zaměření svých pracovišť, možnosti studia, spolupráci s firmami a společnostmi působícími v oblasti chemie a uplatnění absolventů. Letošní ročník byl vydařený také díky cílenému oslovení studentů středních škol, kteří projevují zájem o přírodovědné obory a chemii obecně. Přišli hlavně ti, kteří se zajímali, diskutovali a nebáli se zeptat, což bylo přínosné také pro všechny, kteří letošní Den chemie připravili. 

Studenti i zaměstnanci se přidali k darování krve

Datum: 7. 2. 2018

Ve dnech 7. a 8. února zorganizovala Studentská unie fakulty chemické ve spolupráci s Transfuzním a tkáňovým oddělením Fakultní nemocnice Brno prospěšnou akci ,,Kapka krve". Mile nás překvapila ochota studentů, doktorandů i pracovníků fakulty, děkujeme tak všem, kteří se k dárcoství krve přihlásili, i těm, kteří pomohli akci připravit.

Více...

31. 3. 2018 - končí podávání přihlášek ke studiu na akademický rok 2018/2019!

Datum: 1. 2. 2018

Pomalu, ale jistě se blíží konec března a s ním i možnost podat přihlášku ke studiu pro další rok do bakalářských i navazujících programů. Ten, kdo ještě váhá, by se měl rychle rozhodnout! Informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na http://www.fch.vut.cz/cs/zajemce-o-studium.html a také na www.studujchemii.cz 

 


Více...

Vážení příznivci a spolupracovníci Fakulty chemické,

Datum: 24. 12. 2017

u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku nám dovolte, abychom Vám všem, spolupracujícím firmám a podnikům, průmyslovým partnerům, středoškolským pedagogům i studentům, nadšencům chemie, návštěvníkům a hostům fakulty chemické poděkovali za Vaši přízeň a všestrannou podporu, kterou jste nám věnovali v průběhu tohoto roku.

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, klidný konec roku a jen to nejlepší do roku 2018.

Fakulta chemická se stala hostitelem 12. ročníku odborné konference hasičů

Datum: 9. 12. 2017

Již 12. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR pořádala 9. 12. 2017 Moravská hasičská jednota, tradičně, v prostorách Vysokého učení technického v Brně – fakultě chemické.

12. ročník této konference navázal na seriál přednášek, zaměřených především k aktuálnímu dění v souvislosti s řešením typových činností prováděných příslušníky Záchranného útvaru HZS ČR.

Blíží se termín podání přihlášek do výběrového řízení ERASMUS + na akademický rok 2018/2019

Datum: 6. 12. 2017

Vyhlášení výběrového řízení mobilitního programu ERASMUS plus na výjezdy do zahraničí na studijní pobyty a praktické stáže pro akademický rok 2018/2019 proběhlo již začátkem prosince, nyní připomínáme blížící se termín 16. 1. 2018 pro odevzdání přihlášek. K přihlášce je nutné doložit také motivační dopis. Přihlášku včetně prezentace z info schůzkya veškeré podrobnosti najdete v aktualitách pro studenty.

Více...

3. místo našich studentek v sekci Food Technology na konferenci MendelNET 2017

Datum: 11. 11. 2017

Ing. Lenka Šťávová a Ing. Lenka Burdějová získaly pěkné třetí místo v sekci Food Technology v rámci konference   MendelNET 2017. Upřímně gratulujeme!

Více...

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Datum: 30. 10. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020.

Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním řádem AS FCH VUT. Návrhy je možné podávat v termínu od 9. do 20. října 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP.

Více informací na Úřední desce Akademického senátu FCH VUT v Brně ve vestibulu fakulty nebo na stránkách AS . 

Více...

Volby kandidáta na jmenování rektorem

Datum: 24. 10. 2017

Volba kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022

Více...

Noc vědců 2017 - Mobilita

Datum: 6. 10. 2017

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již dvanáctým rokem. Letos jsme pro Vás sestavili program na téma Mobilita - svět je v pohybu. Přijďte se tedy podívat na Purkyňovu 118 v pátek 6. října od 18:00 hodin. Na podrobnější program se můžete podívat zde. Těšíme se na Vás!

Více...

Zápisy do prvních ročníků a ,,Vítání prváků

Datum: 13. 9. 2017

V úterý 29. 8. 2017 začínají zápisy studentů do prvních ročníků bakalářského a navazujícího studia. Členové Studentské unie si pro nováčky připravili třídenní seznámení se studentským životem na naší fakultě. Akce Přípravné dny ke studiu aneb Vítání prváků se bude konat ve dnech 13. 9. až 15. 9. a vy se tu nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte na vlastní kůži, co bude studium na ,,chemárně" obnášet. Informace najdete i na Facebooku. Na setkání s vámi se těší a srdečně zvou studenti vyšších ročníků.

Více...

Chemici opět reprezentovali VUT na Festivalu vědy

Datum: 8. 9. 2017

Festival vědy s ABB. Jaký byl? Spotřebovalo se 20 litrů octa, vyrobilo 150 maket Slunce, vyrazilo se 350 mincí, vysráželo 20 gramů stříbra, snědlo 27 kilogramů jogurtu, připravilo 200 tablet, robot vydal 300 lízátek a nalepil 150 známek na dopisy, snědlo se 550 párků v rohlíku… a dorazilo v pátek 2200 dětí z brněnských i mimobrněnských škol a 3200 sobotních rodičů s dětmi.

"Více než stovka spoluorganizátorů neváhala obětovat čas i prostředky k tomu, aby ukázala, jak důležitá a přitom zábavná věda může být. Nadšené tváře dětí i dospělých svědčí o tom, že to má smysl. A třebas jsme i v některých duších zažehli plamínek nadšení, který se za pár roků změní v požár objevů při poznávání tohoto světa." říká Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária v Brně

Na shledanou na Festivalu vědy 2018.

 

Více...

Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022

Datum: 1. 9. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022 na 10. října 2017. Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FCH VUT, příloha č. 3, článek 3. Návrhy je možné podávat v termínu od 1. do 15. září 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP. Více informací na Úřední desce nebo webové stránce Akademického senátu FCH VUT v Brně.

Více...

Česká biotechnologie Hydal míří na americký trh

Datum: 24. 5. 2017

Tuzemská firma NAFIGATE Corporation chystá vstup unikátní české biotechnologie Hydal na americký trh. Technologie Hydal, která vzešla z laboratoří Fakulty chemické Vysokého učení technického (VUT) v Brně, umožňuje výrobu biopolymeru PHA z použitého fritovacího oleje.

Více...

Den sportu na VUT

Datum: 17. 5. 2017

Rektorský den pro studenty a zaměstnance - ve středu 17.5. 2017 se na všech sportovištích VUT i mimo ně koná Den sportu na VUT v Brně.  Pojďte se hýbat!! Otevřena budou všechna sportoviště, připraveny jsou turistické výlety, můžete uspořádat vlastní akci, a soutěží se o Putovní pohár rektora. Více informací najdete na stránkách CESA

Více...

Technologie CMV nalézá svou cestu v Tanzánii

Datum: 4. 4. 2017

Student doktorského programu a pracovník CMV ze skupiny profesorky Márové, Vojtěch Kundrát, se přidal k misijní výpravě do centrální Tanzánie, kde aplikoval výsledky dlouhodobého výzkumu v oblasti přípravy biodegradabilních filtrů z PHB pro hygienizaci vody. Společně s dalšími členy výpravy z řečkovické farnosti, kteří primárně jeli postavit střechu pro novou chemickou střední školu, nainstaloval několik filtračních stanic a rozvodů vody ve vesnici Mpanga. Technologie z CMV tak nalézají své místo ve světě! Podívejte se, co o něm napsali.

Přednáška: Nanočástice pro nanostrukturované vrstvy

Datum: 3. 4. 2017

Zveme Vás na seminář v posluchárně P8, FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, v pondělí 3. dubna 2017, 11:00 hod. - Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Univerzita Karlova v Praze: „Nanočástice vytvářené v agregačním plynovém zdroji (GAS) pro nanostrukturované vrstvy“

Více...

Přednáška: Teoretické studium perspektivních kovových materiálů a intermetalických sloučenin

Datum: 20. 2. 2017

Budou diskutovány základní myšlenky prvoprincipielních výpočtů elektronové struktury pevných látek a na vybraných příkladech bude ukázána možnost jejich současných aplikací. Dále chci posluchače informovat o tom, čím se zabýváme, kde leží zajímavé problémy a v čem spočívá význam teoretického výzkumu pro nanomateriály. Ilustrativní příklady se budou týkat vývoje žárupevných materiálů na bázi disilicidů tranzitivních kovů, struktury a magnetismu hranic zrn a výzkumu základních vlastností hmoty.

Více...

Tradiční Den chemie se letos opravdu vydařil

Datum: 9. 2. 2017

Letošní Den chemie a Den otevřených dveří ukázal, že studenti středních škol mají zájem o přírodovědné vzdělávání a berou velice zodpovědně svoje rozhodnutí, spojené s výběrem zaměření studia na vysoké škole a dalšího profesního vzdělávání. Kolem 400 návštěvníků mohlo kromě prezentací jednotlivých oblastí studia na naší fakultě navšívit také specializované laboratoře a přímo si vyzkoušet praktické úlohy. Zástupcům firem působících v oblasti s chemickým zaměřením děkujeme za představení možností praxí, stáží, dalšího vzdělávání a uplatnění v oboru. Věříme, že akce bude stejně úspěšná i v dalším roce. 

Konání mezinárodní konference Eurocoalash 2017

Datum: 6. 2. 2017

V únoru tohoto roku pořádá Laboratoř anorganických materiálů Centra materiálového výzkumu významnou mezinárodní konferenci EuroCoalAsh 2017, pod záštitou děkana fakulty chemické VUT v Brně prof. Ing.Martina Weitera, Ph.D. Konference je zaměřena na materiálový výzkum vedlejších energetických produktů.

Více...

Česká biotechnologie Hydal získala další úspěch a prvenství

Datum: 13. 12. 2016

Česká biotechnologie výroby biopolymeru Hydal z použitého fritovacího oleje, získala cenu „TOP 10 produktů“ na nejprestižnějším čínském veletrhu China High Tech Fair 2016 v Shenzenu.

Více...

Přednáška: Natural Polymers For Tissue Engineering and Biological Models

Datum: 6. 12. 2016

Natural polymers are ideal candidates for the fabrication of scaffolds for tissue engineering applications to regenerate tissue or organs, for the fabrication of 3D model cell assemblies to valuate drugs, contaminants, additives to food, pesticides, cosmetics etc., or to study the echanism of in vitro induced diseases...

Více...

Soutěž talentovaných studentů 8ZVUT

Datum: 1. 12. 2016

Ivana Nováčková reprezentuje fakultu chemickou s prací - Souvislost mezi schopností bakterií odolávat teplotnímu stresu a akumulovat PHA. 8 z VUT je soutěžní přehlídka, v rámci které 8 vybraných studentů ze všech fakult VUT v Brně představí své bakalářské práce, které vznikly v uplynulém akademickém roce.  Přijděte je ve čtvrtek 1. 12. v 17.00 podpořit !

Více...

Fakulta chemická si připomněla 105. výročí založení

Datum: 30. 11. 2016

Slavnostní shromáždění u příležitosti 105. výročí založení fakulty bylo spojeno s připomínkou historie a postavení fakulty v dějinách, ale také s oceněním pracovníků a studentů, kteří se svou prací obzvláště zasloužili o rozvoj a kvalitní výsledky fakulty. Cílem udělení Ceny děkana za vynikající publikační výsledek výzkumu bylo podpořit a rozvinout vysoce kvalitní výzkum a z něho vyplývající tvorbu publikačních výsledků na špičkové světové úrovni. Vzhledem k tomu, že vzdělávací činnost je hlavní a nejdůležitější činností fakulty, byli oceněni také pracovníci, kteří se umístili na prvních místech ve studentské soutěži Nejlepší pedagog. Cena děkana pro studenty doktorských studijních programů zase podpořila nadané a talentované studenty, kteří svými výsledky přispívají ke kvalitě výstupů výzkumné činnosti fakulty.   

Fakulta chemická prezentuje možnosti studia na veletrhu Gaudeamus

Datum: 1. 11. 2016

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus nabízí představení možnosti studia v jednotlivých studijních programech a oborech na různých univerzitách a fakultách. Díky poutavému stánku VUT v Brně a nadšeným propagátorům chemie, se fakulta představila také na slovenských veletrzích v Nitře a Bratislavě, očekáváme tak zvýšení zájmu uchazečů o studium.

Více...

Exkurze ve společnosti TEVA

Datum: 18. 10. 2016

Ve spolupráci se společností Teva Czech Industries s.r.o. jsme připravili exkurzi pro naše studenty do výrobního závodu v Opavě. Při vzdělávání našich studentů se snažíme efektivně propojovat teoretickou výuku s praxí. Exkurze tak přinášejí cenné informace z praxe, rozšiřují získané teoretické znalosti a jsou příjemným zpestřením výuky.

Více...

Jak probíhala letošní Noc vědců?

Datum: 3. 10. 2016

Během páteční noci nás navštívilo více než 1200 návštěvníků, pro něž vědci z Fakulty chemické připravili program nejen na stanovištích, ale zavedli jsme Vás i do šesti laboratoří a povídali si s Vámi na přednáškách, společně s odborníky z praxe. Program obohatil i Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ukázkou hašení oleje. Bavilo nás to s Vámi a jsme moc rádi, že jste se přišli podívat!

Stipendium 6 000 Kč pro 500 nejlepších studentů

Datum: 2. 10. 2016

Nejlepších 500 absolventů středních škol zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017 opět odmění rektor VUT v Brně jednorázovým stipendiem ve výši 6 000 Kč.  Těchto 500 studentů bude vybráno na základě výsledků společné části maturitních zkoušek vykonaných v roce 2016. VUT v Brně preferuje a bonifikací odmění ty studenty, kteří si zvolili ve společné části maturitní zkoušky matematiku a angličtinu. Preferováni budou rovněž uchazeči, kteří úspěšně absolvují nepovinnou zkoušku Matematika+.

 

Více...

Vyhlásili jsme soutěž v rámci Noci vědců 2016

Datum: 30. 9. 2016

Už známe výherce! 

Navíc odměníme každého autora příspěvku, který k nám 30. září na Noc vědců přijde!

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní už jedenáctým rokem. Letos jsme pro Vás sestavili program společně s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. Přijďte se podívat na Purkyňovu 118 v pátek 30. září od 18:00 hodin. Aby Vám neunikla žádná zajímavost, můžete se podívat na podrobnější program.

Již nyní můžete v rámci Noci vědců soutěžit s FCH a společností Penam.

Prodloužili jsme termín pro odevzdávání soutěžních příspěvků až do 26. září, tak se přidejte!

Těšíme se na Vás!

Akce připravené pro budoucí studenty bakalářských programů

Datum: 1. 9. 2016

Fakulta každoročně pořádá kurzy, zaměřené na zopakování si znalostí ze středoškolské chemie a matematiky,  které jsou určeny pro budoucí studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů.  Dále ve spolupráci se Studentskou unií je organizována akce "Přípravné dny ke studiu".

Více...

Pozvánka na přednášku CZELO

Datum: 29. 6. 2016

Dne 29.6.2016 se v zasedací místnosti děkanátu od 14:30 uskuteční přednáška zástupkyně České styčné kanceláře pro výzkum, vědu a inovace v Bruselu (CZELO). Na přednášce bude představena činnost organizace a služby, které může poskytnout zájemcům o podávání projektů v programu H2020. Těšíme se na Vaši účast!

Více...

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Datum: 21. 6. 2016

Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních programech :

 • P1404 Fyzikální chemie
 • P1405 Makromolekulární chemie
 • P2901 Chemie a technologie potravin
 • P2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 • P2805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí (4 letý).
Přihlášku se všemi náležitostmi můžete podat nejpozději do 30. září 2016.Studijní programy lze absolvovat formou prezenční nebo kombinovanou. Detaily k přijímacímu řízení naleznete na web stránce pro uchazeče o studium.

Více...

Fakulta chemická promovala nové absolventy magisterského studia

Datum: 17. 6. 2016

Gratulujeme všem letošním úspěšným absolventům inženýrského studia. Z mnohými z nich se budeme nadále potkávat v rámci doktorského studia, s některými budeme spolupracovat na řešení vědeckých projektů ve firmách a podnicích a někteří třeba zavítají na akce pro veřejnost pořádáné fakultou,  ale všem dohromady přejeme krásné léto a šťastnou cestu dalším životem.

Gratulujeme také vyznamenaným a oceněným absolventům. Cenou rektora VUT v Brně byla letos vyznamenána Ing. Tereza Borůvková a cenu Nadace Preciosa získala Ing. Michaela Krystýnová.

 

Letní kurz BEST - "Design? No, just beer it!"

Datum: 10. 6. 2016

Skupina nadčených studentů organizace BEST pořádala tentokrát na naší fakultě Letní kurz "Design? No, just beer it!". Akce pro studenty zahraničních technických univerzit byla zaměřena na ,,jídlo a pití" tak, aby přednášky a praktické ukázky, přiblížily účastníkům složité chemické postupy a technologie. Na kurz zaměřený nejen  na molekulární gastronomii, technologii výroby piva, biotechnologie při výrobě vína a technologii úpravy pitné vody, se k nám do Brna sjelo více než dvaadvacet studentů z celé Evropy a dokonce i koordinátoři z Kanady.Děkujeme především Kubovi Horákovi za organizaci a prezentaci fakulty.

T-exkurze podpořené JCMM měly na Fakultě chemické úspěch

Datum: 5. 6. 2016

V rámci zvýšení povědomí a propagace Fakulty chemické VUT v Brně mezi mladými nadějnými studenty středních škol, proběhla ve spolupráci s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility (JCMM), T-exkurze do laboratoří na téma Molekulární gastronomie. Zájem o tuto T-exkurzi byl enormní (v první fázi se přihlásilo 78 mladých nadějných studentů). Účastníci T-exkurze absolvovali teoretickou přednášku o molekulární gastronomii a následně si v laboratoři vyzkoušeli přípravu pokrmů molekulární gastronomie. Na závěr měli samozřejmě i možnost své výtvory ochutnat, čehož s chutí využili. Vzhledem k obrovskému zájmu o molekulární gastronomii ze strany studentů je již domluvena s JCMM další T-exkurze, která proběhne na podzim letošního roku.

O skvělé práci naší studentky píše celostátní periodikum

Datum: 14. 5. 2016

Rozsáhlý článek ,,Popílek z elektráren lze využít na podlahy" o práci Kláry Zárybnické, vyšel v celostátní sobotní rubrice zpravodajství. Klára Zárybnická svoji práci předvedla v rámci soutěže 8 z VUT, což je prezentace nejlepších bakalářských prací z osmi fakult VUT. Nejen tématem, ale právě také svou prezentací si získala přízeň odborné poroty, která jí udělila první místo. „Moje práce pokrývá poměrně široké spektrum technických oborů a je hodně propojená s praxí, proto si myslím, že pro odbornou porotu z VUT bylo téma dobře pochopitelné,“ domnívá se Klára. Pod vedením Tomáše Opravila, pokračuje Klára v magisterském studiu a my přejeme mnoho dalších úspěchů.

Více...

Přednášky profesora Jean-Philippe Bouillon z oblasti organické chemie

Datum: 20. 4. 2016

Přední organický chemik prof. Jaen-Philippe Bouillon z Francie představí v rámci svého pobytu ERASMUS + na naší fakultě nejmodernější výsledky své prace, přijděte se podívat 20. 4. 2016 dov P3 od 10:00.

Více...

Fakulta chemická se zapojila do realizace v pořadí třetího International Staff Week na VUT v Brně

Datum: 14. 4. 2016

27 hostů ze 13 zemí se minulý týden zúčastnilo v pořadí již třetího mezinárodního setkání pedagogických a administrativních pracovníků, zajišťujících mobilitní programy jak pro studenty, tak pro zaměstnance na partnerských univerzitách napříč Evropou. Čtvrteční odpolední program na Fakultě chemické zahrnoval kromě prezentace nabídky studia a zapojení do projektů, také populárně vědecky zaměřené prezentace práce v laboratořích s praktickými ukázkami. Děkujeme spolupracovníkům za vstřícnou atmosféru a perfektní přípravu. Věříme, že podobnými akcemi dojde k posílení spolupráce se stávajícími partnerskými institucemi i k navázání nových kontaktů.

JCMM finančně podpoří 2 témata SOČ a 2 T-EXKURZE vypsané na Fakultě chemické VUT v Brně

Datum: 9. 4. 2016

JCMM zveřejnilo podpořená témata SOČ na akademický rok 2016/2017. Z celkového množství prací budou 2 témata řešena na naší fakultě. O úspěšnosti podpořených témat rozhodoval v letošním roce zájem středoškoláků a školitelé si zase následně vybírali studenty, se kterými chtějí spolupracovat.

Témata vybraná k podpoře SOČ na FCH VUT v Brně: Ozón všude kolem nás (vedoucí Mgr. Věra Mazánková, Ph.D.) a  Studium mikrobiologické kontaminace kosmetických výrobků (vedoucí Ing. Štěpánka Trachtová, Ph.D.).

Velice úspěšným vedoucím pro zajištění T-EXKURZÍ je Ing. Jiří Smilek, Ph.D., jehož témata Hydrogely všude kolem nás a Molekulární gastronomie budou rovněž finančně podpořeny

Přejeme všem radost ze společné vědecké práce.

Více...

Přednáška: Dr. Marios Drosos

Datum: 24. 3. 2016

Centrum materiálového výzkumu, Laboratoř biokoloidů a Ústav fyzikální a spotřební chemie zvou na přednášku s názvem "Humic Acid-Like Polycondensate: A key to unlock humic properties", kterou přednese Dr. Marios Drosos z Universitá di Napoli Federico II, CERMANU, Portici, Italy.

Přednáška se koná ve čtvrtek dne 24. března 2016 v 10:00 v místnosti P3 (2.08)

Více...

Pořad České televize o testování potravin vznikl ve spolupráci s naší fakultou

Datum: 18. 2. 2016

Pod vedením týmu profesorky Márové, který se aktivně zapojil do testování potravin, vznikl pořad Česká televize, odvysílaný v hlavním zpravodajském bloku. Reportáž se objevila ve čtvrtek 18. 2. 2016 v pořadu Události, o tématu redaktorka následně hovořila v pořadu Události v regionech a doktorka Milena Vespalcová byla citovaná i na webu ČT24.

Fakulta chemická nabízí středoškolákům zdarma kurzy netradiční chemie

Datum: 29. 1. 2016

Začínáme již v pátek 29. 1. 2016 v době pololetních prázdnin! Pro středoškolské studenty jsme připravili sérii workshopů , v rámci kterých se budeme snažit přiblížit a ukázat široké využití chemie a příbuzných přírodovědných disciplín. Účast je zdarma, nezbytnou nutností je však registrace, protože kapacita laboratoří je omezena. Jestli vás zajímajímá molekulární gastronomie, přihlaste se na kurz "Kouzlíme v kuchyni – vaříme vědecky!" nebo se přijděte podívat co umí hydrogely ,,Materiály, které využíváme každý den - aneb od koupelny po zemědělství!" A jako poslední téma tohoto bloku je připraven kurz o světle ,,Organické polovodiče a sledování nanosvěta". Tak se přijděte přesvědčit, že s naší chemií se nudit nebudete!

Více...

Projekt Barevné hodiny vzbudil mediální ohlas

Datum: 7. 1. 2016

Akademici a studenti z fotochemické laboratoře naší fakulty jsou zapojeni do širší skupiny výzkumníků, spolupracujících na řešení projektu TAČR s  názvem „Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny“. Za tímto košatým názvem se skrývá snaha o vývoj a zavedení výroby tenkovrstvých dozimetrů citlivých na UV a viditelné záření, které dosažení určité prahové dávky indikují barevnou změnou. Celý projekt a zmíněné prototypy byly poprvé představeny laické veřejnosti na Noci vědců organizované na Fakultě chemické VUT v září 2015 a Týdne vědy na Ústavu chemických procesů AV ČR v listopadu 2015. Projekt přinesl zajímavé výstupy, kterých si povšimnula i česká masmédia.

Autorům nápadu se podařilo nejen navázat úspěšnou spolupráci mezi akademickými institucemi, ale k výzkumu přizvat i dodavatele surovin a budoucího výrobce. Do řešení problému se tak aktivně zapojilo několik akademických institucí a soukromých subjektů (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakulta chemická VUT v Brně, Centrum organické chemie s. r. o.,  INVOS, spol. s r. o.).  Toto společenství řešitelů a jejich nápad finančně podpořila Technologická agentura ČR prostřednictvím tříletého grantu (TA03010548). Silně aplikačně orientovaný projekt si vytkl ambiciózní cíle v podobě zavedení výroby několika nových produktů.

Obecnými výstupy projektu jsou postupy přípravy tuhofázových vícevrstvých fotochemických reaktivních systémů, jejichž spektrální citlivost a rychlost barevné změny lze nastavit v širokém rozsahu. Funkci těchto systémů lze s jistou nadsázkou popsat jako barevné hodiny – odměří určitou expoziční dávku a její dosažení indikují kontrastní barevnou změnou. Konečná aplikační forma může být různá (jednoduchý pásek, nálepka různých tvarů, náramek, atd.). Společným jmenovatelem všech aplikačních forem je však levná výroba pomocí tzv. materiálového tisku, tedy depozice všech funkčních reaktivních i pomocných vrstev pomocí modifikovaných tiskových technik.

Konkrétní výstupy projektu v současné době existují v podobě několika prototypů a funkčních vzorků. Dvojice dozimetrů pro bezpečnější opalování a dozimetr pro galerijní a muzeální aplikace jsou nejpokročilejší. V prototypových edicích bylo vyrobeno několik tisíc kusů všech tří typů a nyní se intenzívně připravuje sériová výroba. Několik dalších typů dozimetrů je ve stádiu funkčních vzorků, jejichž další osud bude záviset kromě výsledků testování i na reakci trhu. Poznatky získané v průběhu řešení tohoto projektu jsou chráněny dvěma užitnými vzory a patentovou přihláškou.

Více...

Studentská konference Chemie je život

Datum: 3. 12. 2015

Děkan Fakulty chemické VUT oznamuje, že dne 3. a 4. prosince 2015 se v prostorách Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně uskuteční studentská konference Chemie je život, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Samostatnou součástí konference bude sekce pro studenty středních škol.

Více...

Na Cenu města Brna 2015 navržena prof. Ivana Márová

Datum: 1. 12. 2015

Zastupitelstvo města Brna (ZMB) může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje ZMB také za oblast technických věd, ve které je nominována prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. z naší fakulty. Z navržených 69 kandidátů bylo vybráno 11, kteří budou potvrzeni na ZMB 8. 12. 2015.

Startuje soutěž pro všechny studenty Fakulty chemické!

Datum: 16. 11. 2015

Pro všechny studenty naší fakulty jsme připravili soutěž „JAK SE MÁM NA FCH?“ Aneb co oceňuji a co chci jinak. Protože nás zajímá, jak se studentům na naší fakultě žije, vážíme si jejich doporučení a připomínek a především nás samozřejmě těší případné kladné ohlasy, rozhodli jsme se odměnit formou mimořádného stipendia nejlepší příspěvky. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích - studenti prvních ročníků bakalářského studia (,,Proč jsem na FCH") a studenti všech ostatních ročníků včetně doktorandů („JAK SE MÁM NA FCH?“) . V obou sekcích bude rozděleno 15.000CZK a věcné dary.

Více...

Fakulta za vynikající studijní výsledky vyplatila prospěchová stipendia ve výši 700.000 CZK

Datum: 1. 11. 2015

Za uplynulý akademický rok vyplatila fakulta chemická VUT v Brně prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky v celkové výši přesahující 700.000 CZK. Za rok tak mohli ti nejlepší studenti získat téměř 25.000 Kč. Stipendium je přiznáváno zpětně, vždy za uplynulý semestr a diferencovaně, podle váženého studijního průměru. Takto mohou získat finanční podporu na své studium již studenti prvních ročníků, kteří splnili stanovená kritéria. Na podporu nadaných a talentovaných studentů bylo z rozpočtu fakulty přiděleno dalších více než  200.000 Kč.

Více...

Laboratoř kovů a koroze CMV Fakulty chemické VUT v Brně získala certifikát EN ISO 9001:2008

Datum: 13. 10. 2015

Jako jediná v republice získala Laboratoř kovů a koroze certifikát managementu kvality EN ISO 9001:2008. Žádná jiná univerzitní laboratoř tohoto druhu ho zatím nemá. Tímto krokem se podařilo vybudovat výhodu oproti konkurenčním laboratořím a podpořit ještě lepší pozici partnera pro průmyslovou sféru. Zároveň je tak pro studenty nastaven nový a zajímavý směr výzkumu.

Více...

Cenou Josefa Hlávky vyznamenán i student naší fakulty

Datum: 1. 10. 2015

Správní rada Nadace ,,nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" projednala na svém zasedání 2014 návrhy předložené VUT v Brně a souhlasila, aby v roce 2015 byla Cenou Josefa Hlávky oceněna i studentka Fakulty chemické VUT v Brně, Ing. Romana Chovancová. Prestižní ocenění převezmou kandidáti v pondělí 16. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Vážíme si studentů, kterým studium na naší fakultě přináší radost a úspěchy.

Více...

Letošní Noc vědců byla úspěšná

Datum: 25. 9. 2015

Letošní, desátý, ročník Noci vědců Fakulta chemická „oslavila“ rekordním počtem návštěvníků (cca 1800) a považujeme jej proto za velmi úspěšný. Návštěvníci se tradičně aktivně zapojili nejen do prohlídek stanovišť, ale zaznamenali jsme také velký zájem o nově zařazené přednášky i prohlídky laboratoří. Děkujeme všem, kteří přišli a aktivně se zajímali o náš program a už se těšíme na příští ročník!

Více...

Noc vědců 2015

Datum: 25. 9. 2015

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta již tradičně účastní. Letos budeme program prezentovat opět v budově fakulty, tedy na Purkyňově 464/118 v Brně, kde pro Vás v pátek 25. září od 18:00 hodin bude připraven bohatý program. Celorepublikové motto letošního ročníku je „SVĚTLO“. Kromě programu na stanovištích budete mít možnost navštívit vybrané laboratoře nebo se účastnit zajímavých přednášek. Podívejte se na podrobnosti nebo na program. Těšíme se na Vás!

Fakulta chemická se zapojí i letos do programu Festivalu vědy s RWE

Datum: 11. 9. 2015

Již po několikáté se Fakulta chemická VUT v Brně aktivně zapojí do vědeckopopularizační akce „Festival vědy“, 11. a 12. 9. 2015 v areálu Hvězdárny Brno. Akce je určena pro širokou veřejnost a žáky středních a základních škol, nenásilnou formou představuje přírodní zákony či práci vědců a vědeckých kolektivů. Akce je volně přístupná všem – přijďte se podívat i Vy.

Více...

První setkání absolventů a přátel Fakulty chemické

Datum: 2. 9. 2015

Vážení absolventi Fakulty chemické VUT v Brně, na 2. září 2015 pro Vás připravujeme setkání, kdy se budete moci vrátit na místa, kde jste prožili svá studentská léta, zavzpomínat, kde jste tehdy studovali a jak se tenkrát studovalo, setkat se s přáteli, s pedagogy, s kolegy, se kterými Vás spojuje naše fakulta.

Více...

Sponzorské firmy ocenily nejlepší studentské příspěvky konference Chemistry & Life 2015

Datum: 2. 9. 2015

V rámci šestého ročníku mezinárodní konference Chemistry & Life 2015 pořádaného naší fakultou, jsme díky sponzorům mohli poprvé finančně ocenit nejlepší studentské příspěvky.

Oceněným gratulujeme a laskavým sponzorům, kteří podpořili studenty, děkujeme.

Více...

Čestné uznání Ceny CRYTUR 2015 patří studentce Fakulty chemické

Datum: 26. 6. 2015

Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách a předání cen proběhlo v pátek 26. června ve společnosti Crytur v Turnově. Do letošního ročníku se přihlásilo 32 diplomových prací z 11 různých vysokých škol z České republiky i Slovenska. Mezi třemi čestnými oceněními je i naše studentka Michaela Darakevová s diplomovou prací - Betony na bázi tuhých zbytků z fluidního spalování (vedoucí práce: Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.). Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty a zároveň veříme, že i do příštího ročníku přihlásí studenti své kvalitní práce.

Více...

Testování instatních nudlových polévek na Ústavu chemie potravin a biotechnologií FCH VUT v Brně

Datum: 26. 5. 2015

V úterním vydání MF DNES s datem 26. 5. 2015 je zveřejněna další ze série spotřebitelských testů kvality potravin. Tentokrát byly porovnávány instantní nudlové polévky a laboratorní analýzy byly prováděny pod vedením prof. Márové v našich laboratořích.

Zdroj: www.iDnes.cz

Více...

Vědci z VUT v Brně převzali "technologického oscara"

Datum: 14. 5. 2015

V Londýně byly včera předány "technologické oscary" - jeden získala biotechnologie Hydal, která vznikla na Fakultě chemické VUT v Brně. Zástupci Nafigate Corporation a.s. převzali včera v Londýně The 2015 Frost and Sullivan Technology Innovation Award pro biotechnologii Hydal. Slavnostní předávání cen proběhlo včera v nočních hodinách v Royal Garden Hotelu.

Více...

Skvělé umístění studenta Fakulty chemické na vědecké konferenci v Trnavě

Datum: 23. 4. 2015

Studenti 3. ročníku bakalářského studia oboru chemie, technologie a vlastnosti materiálů – Jakub Palovčík a Filip Sedlák se zúčastnili 23. 4. 2015 studentské vědecké konference v Trnavě „APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY 2015“ . Jakub Palovčík se umístil se svou prací v sekci Aplikovaná chémia a environmentálna chémia na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci fakulty.

Více...

Den chemie - Den otevřených dveří

Datum: 5. 3. 2015

Dne 5. 3. 2015 proběhne na Fakultě chemické již tradiční akce Den chemie spojená se Dnem otevřených dveří . Budou Vás očekávat jak studenti a zaměstnanci fakulty, tak zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných oborech. Na tuto akci srdečně zveme studenty středních škol, naše absolventy a širokou veřejnost. Cílem akce je ukázat, že studovat chemii má smysl, a že chemické obory skýtají velký prostor pro uplatnění absolventů Fakulty chemické v praxi. Více informací:

Fakulta chemická ocenila výherce soutěže uchazečů o studium

Datum: 1. 1. 2015

Snahou fakulty chemické je získat nadšené studenty pro náročné studium přírodních věd, mezi které patří i chemické disciplíny. I přes pokles počtu studentů v maturitních ročnících si fakulta zachovává standardně vysokou účast zájemců o studium v přijímacím řízení. Jedním z cílů fakulty je podpora kvalitních studentů středních škol, kteří se pro studium chemie rozhodnou. Pro akademický rok 2015/2016 byla realizována marketingová kamaň s podtextem, představit tradiční chemické disciplíny a studijní obory, netradičním způsobem. Na www.studujchemii.cz se uchazeči o studium mohli účastnit soutěže a vyhrát tablet Asus MeMo Pad ME176CX. Určitě je to jen náhoda (i když na fakultě tvoří dívky 66 % všech studentů), že šťastnými výherci se staly tři zájemkyně o studium, všem budoucím studentkám fakulty srdečně blahopřejeme.

Zhodnocení studentské konference Chemie je život

Datum: 4. 12. 2014

V rámci studentské vědecké konference pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů, které se účastnilo přes 100 studentů ve třech sekcích, byla prezentována jednotlivá témata z oblasti živé a neživé chemie. Zvyšující se počet mimofakultních účastníků konference potvrdil vzrůstající zájem o zapojení do vědecké činnosti a také zvyšující se kvalitu zpracování a prezentace získaných výsledků. Ve zvláštní posterové sekci, pak studenti středních škol představili výsledky své tvůrčí práce, kterou řešili v rámci středoškolské odborné činnosti. Všem účastníkům patří díky za přikladnou prezentaci výsledků a oceněným studentům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další práci. Děkujeme všem studentům i pedagogům, kteří se konference účastnili a těšíme se na další práce v příštích letech.

Více...

Mezinárodní konference EMEC15 - The 15th European Meeting on Environmental Chemistry

Datum: 3. 12. 2014

Rádi bychom vás jménem evropské asociace "ACE - Association Chemistry and the Environment"  pozvali na konferenci "EMEC15 -The 15th European Meeting on Environmental Chemistry" , která se bude konat v konferenčních prostorách Brněnských veletrhů a výstav v termínu 3. - 6.12.2014. Bližší informace o koferenci spolu s možností registrace a přihlášení příspěvků na webových stránkách konference .

Za vědecký a organizační výbor konference srdečně zve

Josef Čáslavský

Účast našeho studenta na soutěžní přehlídce 8 z VUT

Datum: 13. 11. 2014

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 proběhne ve spolupráci s ČSOB již druhý ročník soutěžní přehlídky nejlepších bakalářských prací. Naši fakultu bude reprezentovat v Era světě v Praze Bc. Pavel Kolesa s prací ,,Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů". Přejeme hodně úspěchů a držíme palce na medailové umístění.

Více...

Úspěšná prezentace našich studentů na konferenci v Bratislavě

Datum: 12. 11. 2014

Výprava našich studentů na 16. slovenskou Studentskou vědeckou konferenci s mezinárodní účastí, byla více než úspěšná. Kromě možnosti získat zkušenosti a porovnat své výsledky se studenty jiných vysokých škol v různých oborech chemických disciplín, bylo přidanou hodnotou této akce společná reprezentace naší fakulty. Studenti se tak hlavně sami, mezi sebou dozvěděli, jaké je vlastně zaměření tvůrčí činnosti jednotlivých ústavů. V několika sekcích obsadili medailové místa a ocenění svých příspěvků takže jim tímto dodatečně gratulujeme a děkujeme za jejich aktivitu.

Více...

Pozvánka na přednášku DR. RAJENDERA S. VARMA

Datum: 6. 11. 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku významného amerického vědce DR. RAJENDERA S. VARMA „Sustainable Preparation of Nanoparticles and their Applications in Catalysis and Greener Remediation“. Přednáška se koná ve čtvrtek 6.11. 2014 v 14:00 v učebně P12 FCH VUT. Těšíme se na Vaši účast.

Více...

Dvě místa ze tří ve fotografické soutěži získali naši erasmovští student

Datum: 1. 11. 2014

Miha Golob z univerzity ve slovinské Ljubljani studuje v zimním semetru na naší fakultě v rámci programu Erasmus+. Zabývá se prací na projektu v laboratořích v oblasti spotřební chemie pod vedením doc. Veselého. Alsin Evhan je z Turecka a půl roku zde studuje vybrané předměty v rámci magisterského studia. Co mají tito dva zahraniční studenti společného? Zapojili se do fotografické soutěže zahraničního oddělení rektorátu ,,BUT@BUT" a ze tří oceněných soutěžících získali 1. a 3. místo. Studenti naší fakulty, kteří naopak vycestovali na část svého studia na zahraniční univerzity, se mohli zapojit do podobné soutěže s názvem „Vědci, umělci, technici ve světě“. Mezi vystavenými příspěvky jsou k vidění například fotky Jany Lepíkové z Portugalska. Výstava je ve dvoraně rektorátu přístupná do konce ledna.

Více...

Mezinárodní konference „Frontiers in Material and Life Sciences“

Datum: 21. 10. 2014

Rádi bychom Vás informovali o otevření registrace na první ročník mezinárodní konference „Frontiers in Material and Life Sciences“, pořádané Středoevropským technologickým institutem CEITEC, která se bude konat v Brně ve dnech 21. -24. října. Konference se bude konat v Hotelu International v centru Brna za účasti předních světových vědců z oblasti materiálových a živých věd. Cílem je mimo jiné i debata o zkoumání rozhraní disciplín.

Nedílnou součástí konference je i „poster session“, v rámci které mladí nadějní vědci získají možnost prezentovat a diskutovat výsledky své práce v širším vědeckém fóru a zároveň se mohou účastnit soutěže. Navíc získají vstup na konferenci zcela zdarma.

Více...

Noc vědců 2014

Datum: 26. 9. 2014

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta již tradičně účastní. Letos probíhá na fakultě rekonstrukce a proto Vám představíme náš program v Technickém muzeu, na Purkyňově 105 v Brně. V pátek 26. září od 18:00 hodin pro Vás tedy budou otevřeny prostory Technického muzea, kde bude připraven bohatý program, na němž se kromě naší fakulty podílí i FSI a samozřejmě TM. Přijďte se podívat například na buňky, které mohou svítit, na doktora Kvasinku nebo na formuli sestavenou studenty FSI a mnoho dalších zajímavostí. Těšíme se na Vás!

Více...

Výsledky soutěže o Nejlepšího pedagoga

Datum: 4. 9. 2014

Soutěž o Nejlepšího pedagoga hodnoceného dle studentů VUT v Brně již byla ukončena a k dispozici jsou jak celouniverzitní výsledky, tak i pořadí pedagogů na jednotlivých fakultách a ÚSI. Všem výhercům gratulujeme!

Více...

Právě probíhá Experimentální týden - Letní škola chemie pro středoškolské studenty

Datum: 25. 8. 2014

I přes to, že prázdniny ještě neskončily a opravy budovy naší fakulty jsou v plném proudu, podařilo se zorganizovat Letní školu pro středoškolské studenty z gymnázia Břeclav a Třebíč. Soubor laboratorních úloh pokrývající různé techniky, např. filtraci, sušení, dekantaci, nebo krystalizaci doplňují úlohy zaměřené na destilaci a titraci. Součástí je pak i preparativní úloha a příprava vzorků pro instrumentální analýzu. Účastníkům budou také představeny vysoce sofistikované přístroje a vybavení laboratoří a program je dopněn návštěvou Technického muzea a Hvězdárny. Věříme, že čas strávený na naší fakultě bude studenty inspirovat a pomůže jim k profesní orientaci.

Doktorandky ÚCHTOŽP na zpravodajském kanálu ČT1

Datum: 15. 7. 2014

Doktorandky ÚCHTOŽP Ing. Monika Bartošková a Ing. Zuzana Olejníčková se zúčastnily natáčení zpravodajského šotu brněnského studia ČT, vysílaného v celostátní zpravodajské relaci Události ČT1 v neděli 6. 7. 2014 a poté pořadu Týden v regionech 12. 7. 2014. Tento příspěvek byl zaměřen na stanovení obsahu chloru ve vodě v soukromých bazénech v Brně a okolí. Obě doktorandky toto stanovení prováděly přímo na místě pod dohledem televizní kamery pomocí mobilní analytiky. Výsledky této studie jsou varující – v pouhém jednom případě z pěti byl obsah chloru v předepsaném rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l.

Více...

Druhé kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů

Datum: 30. 6. 2014

Děkan Fakulty chemické VUT vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do doktorských programů roku 2014/15. Díky nově vybudované výzkumné infrastruktuře fakulty a volným kapacitám ve vědeckých týmech tak nabízíme možnost kvalitním studentům pokračovat v doktorském studiu. Některé z důvodů, proč je dobré být doktorandem na naší fakultě, najdete v přiloženém letáku z 1. kola.  Témata pro doktorská studia neleznete na stránkách s přehledem studijních progamů/oborů i při vyplňování elektronické přihlášky. Termín pro přihlášky je 31. 8. 2014, příjímací zkouška se bude konat 15. 9. 2014.

Více...

Přednáška předního světového odborníka v oblasti separačních metod

Datum: 25. 6. 2014

Zveme Vás na přednášku profesora australské Tasmánské univerzity prof. Mirka Macky, který je předním odborníkem v oblasti separačních metod v kapalné fázi. Přednáška s názvem Miniaturised and portable analysis: Synergies with Engineering and Technology se uskuteční ve středu 25. června od 13:00 v zasedací místnosti děkanátu. Abstrakt přednášky najdete v přiloženém souboru.

Více...

Úspěchy zahraničních studentů na FCH VUT

Datum: 24. 6. 2014

Siniša Petrik je srbský vědecký pracovník v Centru materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT, který zde díky programu JCMM Stipendia pro zahraniční studenty úspěšně zakončil Ph.D. studium.

Více...

Čím se zabývá výzkumné Centrum materiálového výzkumu na FCH

Datum: 6. 6. 2014

Ve video prezentaci Vám přiblížíme špičkově vybavená pracoviště našeho výzkumného Centra materiálového vyzkumu , a to v oblasti chemie materiálů, a v oblasti transportních systémů a senzorů.

Více...

Mobilní laboratoř FRITSCH opět na FCH VUT v Brně

Datum: 20. 5. 2014

Ve dnech 20. - 21. 5. 2014 Fakultu chemickou VUT v Brně opět v rámci putování po České republice navštíví mobilní laboratoř firmy FRITSCH. Tato laboratoř nabízí zdarma prohlídku a vyzkoušení přístrojů FRITSCH pro drcení, mletí a granulometrii. Přístroje je možné vyzkoušet na vlastním vzorku.

Více...

Dva semináře předního světového odborníka v oblasti fyziky polymerů a nanokompozitů

Datum: 19. 5. 2014

Zveme Vás na 2 semináře profesora Kenneth S. Schweizera: 19. -. 20. 5. 2014, zasedací místnost ÚCHM.

Více...

Úspěchy našich studentek na Slovensku

Datum: 14. 5. 2014

Studentky Bc. Martina Čakajdová a Bc. Lenka Butorová z Ústavu chemie potravin a biotechnologií se 30.4.2014 zúčastnily na Slovensku soutěže o nejlepší vědeckou práci na Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii, kterou uspořádala Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. V sekci Aplikovaná biológia a biotechnológia se Bc. M. Čakajdová umístila na 3. místě a Bc. Lenka Bútorová na 4.místě.

(Ilustrační foto)

Více...

Tým Fakulty chemické ve štafetovém běhu Volkswagen Maraton Praha

Datum: 10. 5. 2014

Běžci z Fakulty chemické VUT v brně se v neděli  11.5.2014 postaví na start jednoho z nejprestižnějších maratonů ve střední Evropě - Volkswagen Maratonu Praha. Tento závod, který je i součástí certifikace IAAF, startuje ze Staroměstského náměstí a na 42,195 km dlouhé trase si postupně štafetový kolík předají studenti i zaměstnanci Fakulty chemické. Za studenty doktorského studia poběží Patricie Heinrichová a Jiří Červenka, za akademické pracovníky zkušená závodnice Mgr. Věra Mazánková, Ph.D. a za zaměstnance fakultní administrativy Markéta Borovcová. Účast na maratonu původně plánoval i děkan fakulty, prof. Weiter, avšak kvůli zranění zůstane alespoň morální oporou našemu týmu. Našim běžcům držíme palce a věříme, že se mezi téměř 600 dalšími štafetami, které se postaví na start nedělního závodu, neztratí.

Více...

Fakulta chemická na brněnském Majálesu

Datum: 7. 5. 2014

Svoje vlastní pódium bude mít na letošním, již jedenáctém Brněnském Majálesu také Vysoké učení technické v Brně. Na terase u pavilonu G2 si budete moct vyzkoušet s chemiky kouzla s heliem a na památku se vyfotit v chemickém fotokoutku.

Více...

Fakulta chemická a CMV se zapojily do akce Hvězdárna@univerzity_věda@zábava

Datum: 11. 4. 2014

Hvězdárna a planetárium Brno v dubnu a květnu předvede, jak zajímavá a úžasná věda může být. A také, že studium na vysoké škole nemusí být žádná nuda. Pro návštěvníky jsme připravili pásmo představující průřez vědecké činnosti na Fakultě chemické a Centru materiálového výzkumu s důrazem na využití v běžném životě.

Více...

Přednáška francouzského odborníka na organofluorované sloučeniny

Datum: 9. 4. 2014

Ve středu 9. 4. 2014 ve 14:00 hodin v učebně M 66 (naproti knihovně) přednese profesor Jean-Philippe Bouillon z Université de Rouen ve Francii přednášku na téma Syntéza, vlastnosti a použití některých monofluorovaných a trifluoromethylovaných sloučenin.

Profesor Bouillon je specialistou v oboru syntézy biologicky aktivních organofluorovaných sloučenin a členem francouzského národního výzkumného centra (CNRS) v rámci laboratoří COBRA / IRCOF (Chimie Organique, Bioorganique, Réactivité et Analyse / Institut de Recherche en Chimie Organique Fine). Fluor má pro svou specifičnost významné místo v organické syntetické chemii. Zajímavé možnosti syntézy a použití fluorovaných sloučenin budou přiblíženy a vysvětleny v přednášce. Přednáška proběhne v anglickém jazyce. 

Všechny zaměstnance, doktorandy a studenty na přednášku srdečně zvou Dr. Jozef Krajčovič a Laboratoř organické elektroniky a fotoniky Centra materiálového výzkumu.

Fakultě chemické byl akreditován nový studijní program pro navazující studium

Datum: 26. 3. 2014

V tomto týdnu obdržela fakulta Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu - Chemie pro medicínské aplikace. Podařilo se tak zajistit pokračování studia pro letos končící první absolventy stejnojmenného bakalářského oboru. Akreditace reaguje na současné požadavky pracovního trhu na vysokoškolsky vzdělané absolventy chemie. Věříme, že tento program ještě zvýší zájem firem a výzkumných pracovišť o naše studenty a celkově přispěje ke stabilizaci postavení fakulty mezi ostatními školami s chemickým zaměřením.

Cena "Česká inovace" míří na FCH VUT

Datum: 17. 3. 2014

Gratulujeme našim kolegům, kteří se umístili v soutěži Česká inovace na 1. místě.

Cílem soutěže i Festivalu je pomoci zajímavým nápadům uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory propojit a spoluvytvářet tak inovativní prostředí v Česku. Organizátorem Festivalu je Česká inovace o.p.s. a společnost Blue Events. Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo rekordních 127 inovačních projektů z nejrůznějších sfér průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy. Finalisty v pěti kategoriích vybírala více než stočlenná porota složená z odborníků z firemní sféry, vládních institucí, aplikovaného výzkumu či akademických a vědeckých institucí. Vítězný projekt vzešel z vítězů pěti kategorií soutěže Česká inovace.

V kategorii Inovační nápad určené jednotlivcům a studentům porota vybrala projekt týmu z Vysokého učení technického v Brně s názvem Bioplast PHA. Jde o technologii, při které je použitý fritovací olej převáděn pomocí bakterií na užitečný a zcela neškodný ekologický bioplast. Ten se pak v přírodě zcela rozloží za několik týdnů až měsíců.

Zdroj:  Česká inovace, www.ceskainovace.cz

Více...

Přednáška: Biological materials which sustain or generate mechanical forces

Datum: 12. 3. 2014

Přednáší: Prof. Dr. Dr.h.c. Peter Fratzl, Director, Department of Biomaterials Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Research Campus Golm, 14424 Potsdam, Germany

Dne 12. 3. 2014 ve 13:30 Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118 Ústav chemie materiálů, 4. patro

Více...

Přednáška: Biopolymer Combinatorial Rheology: Linking structure to function with silk

Datum: 11. 3. 2014

Kdo: Dr. Chris Holland, BA, MSc, D.Phil EPSRC Early Career Fellow Dept. Materials Science and Engineering, Sir Robert Hadfield Building,Mappin Street, Sheffield, S1 3JD map

Kdy: Úterý 11. 3. 2014 v 10:30 h

Kde: Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118 Ústav chemie materiálů, 4. patro

Více...

Junior Science Café Brno představilo doktorandy Fakulty chemické

Datum: 6. 3. 2014

Science Café nabízí prostor pro neformální setkávání vědců a veřejnosti a společné hledání otázek a odpovědí. Vědci a lidé, které věda baví a zajímá, mohou diskutovat nad šálkem čaje o nových vědeckých poznatcích. Cílem akcí je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti.V minulých sektáních v Brně hostilo Café Falk naše studenty - Romanu Kolajovou a Jakuba Mondka.

Více...

Studenti Fakulty chemické prezentovali zaměření laboratoří biokoloidů

Datum: 25. 2. 2014

Nové biokoloidní systémy pro medicínské a zemědělské aplikace byly obsahem další z řady odborných přednášek a workshopů, uspořádaných v rámci spolupráce ve vzdělávání na Gymnáziu Břeclav. Doktorandi z CMV ve své prezentaci poskytli nejen odborné znalosti tématu, ale také praktické ukázky a v diskusi přiblížili studium na naší fakultě.

Reprezentační ples fakulty

Datum: 22. 2. 2014

Studentská unie fakulty chemické VUT v Brně Vás srdečně zvou na 18. ročník reprezentačního plesu fakulty, který se bude konat 22.2.2014 v 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje POĽANA Brno (Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců) a DJ Boris. Prodej lístků bude zahájen v pondělí 27.1.2014 na podatelně FCH.

Více...

Biotechnologie vyvinutá na naší fakultě se prosadila na světovém trhu

Datum: 7. 2. 2014

Mimořádného úspěchu v celosvětovém měřítku bylo dosaženo v rámci komercionalizace technologie, kterou vyvinul tým docentky Ivany Márové na naší fakultě. Česká firma NAFIGATE Corporation a.s., zabývající se transferem špičkových technologií a komercializací hi-tech produktů, podepsala smluvní ujednání s čínskou společností Suzhou Cleanet. Dohody Číňanům umožní využívat unikátní českou technologii Hydal, vyvinutou na naší fakultě. Jde o revoluční biotechnologii, která umí přeměnit odpadní fritovací olej na biopolymer, ze kterého se nejčastěji vyrábí bioplastové obaly nezatěžující životní prostředí. „Nyní reálně nastupuje fáze vybudování pilotní linky a paralelně s tím výstavba první velké továrny,“ uvedl Ladislav Mareš, předseda představenstva NAFIGATE Corporation.

Zdroj: NFG services a.s.

Více...

Naši doktorandi skvěle prezentují fakultu na středních školách

Datum: 10. 1. 2014

Na základě spolupráce na realizaci projektu ,,Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji", připravili naši doktorandi několik seminářů a workshopů, ve kterých představili jednotlivé oblasti činnosti naší fakulty. V první části realizace projektu byly připraveny ukázky pokusů z anorganické chemie, v další části jsou realizovány tématicky zaměřené přednášky a praktické workshopy. Všechny dosud uskutečněné akce i zatím poslední představení činnosti fakulty v oblasti nových materiálů u dentálních náhrad, sklidili velký úspěch a ocenění partnerské školy. Našim studentům za takovou prezentaci fakulty děkujeme!

Fakulta podporuje aktivity programu ERASMUS +

Datum: 17. 12. 2013

Právě v těchto dnech probíhá výběrové řízení na obsazení plánovaných mobilit v rámci programu ERASMUS+, který umožňuje studentům naší fakulty absolvovat část studia na zahraničních partnerských školách, ve výrobních podnicích nebo ve výzkumných institucích. Každoročně využije možnosti získání zkušenností z jiného prostředí víc jak 40 studentů, největší zájem je o pobyty v severských zemích, ale stále větší popularitu získávají země jako Litva či Slovinsko. Studenti bakalářských a magisterských programů ve většině případů vyjíždějí na studium předmětů, někdy také na řešení diplomové práce či laboratorního projektu. Studenti doktorských programů mají možnost řešit část své dizertační práce, nebo využít příležitosti pobytu v zahraniční firmě, přímo ve výrobním podniku. Fakulta se snaží podpořit výjezdy studentů informačními schůzkami a také formou mimořádných stipendií. Věříme, že zkušennosti z výměnných pobytů ocení studenti nejen v profesním, ale také v osobním životě.

Více...

Podporujeme zájem středoškoláků o chemické obory, tentokrát formou T-exkurzí

Datum: 16. 12. 2013

Díky vstřícnosti studentů doktorských programů, se naše fakulta zapojila do akce organizované JCMM s názvem T-exkurze. tyto exkurze jsou příležitostí osahat si vědecké postupy pro středoškoláky, které baví přírodovědné a technické obory. V teoretické části řeší ve dvou lekcích problematiku připravenou lektorem a po zpracování závěrečného textu, je těm nejlepším umožněna praktická návštěva laboratoře.

Více...

Výsledky Studentské konference Chemie je život 2013

Datum: 7. 12. 2013

Dne 6. prosince 2013 se v prostorách Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně uskutečnil další ročník pravidelné studentská konference Chemie je život , která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Autorům všech oceněných prací blahopřejeme!

Více...

Nositel Nobelovy ceny za fyziku George E. Smith na VUT

Datum: 3. 12. 2013

V rámci Honeywell Initiative for Science and Engineering přivítá VUT v Brně opět nositele Nobelovy ceny. Letos budou mít všichni zájemci příležitost setkat se s Georgem E. Smithem, který se na svých přednáškách a seminářích zaměří na vynález zobrazovacího obvodu - senzoru CCD (Charge-Coupled Device) z roku 1969, jež je stále využíván v řadě elektronických zařízení včetně mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů a teleskopů.

Více...

Připravili jsme pro vás kurz: Senzorická analýza

Datum: 11. 11. 2013

V rámci projektu "Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty", je pro nadané studenty magisterského a doktorského studia, se zájmem o potravinářství, kteří si chtějí rozšířit možnosti uplatnění v oboru, připraven speciální kurz s využitím pro práci ve vývojových a kontrolních laboratořích potravinářských výrob a v inspekčních a kontrolních orgánech zaměřených na hygienu a kvalitu potravin.

Kurz bude rozdělen na teoretickou část a praktické zkoušky v laboratoři. Po úspěšném složení zkoušky v rámci praktické části tohoto kursu (dle platných ISO norem) získají účastníci osvědčení, jež potvrzuje jejich předpoklady provádět kvalifikované hodnocení v kterékoli senzorické laboratoři.

Kurz je plánován jako dvoudenní akce 11.-12.11.2013, společná teoretická část v rozsahu 6 vyučovacích hodin a 4 hodinové praktické zkoušky. Laboratorní zázemí je kapacitně omezeno, proto termíny praktické části budou stanoveny individuálně, podle počtu účastníků. Pro elektronickou registraci použijte formulář na webu ChemPoint .

Více...

ZMĚNA TERMINU: Guru v oblasti nanovláken na FCH VUT

Datum: 1. 10. 2013

Zveme Vás na přednášku prof. Seerama Ramakrishny - guru v oblasti nanovláken (h-index = 79) a světově 3. nejcitovanější odborník v oblasti Materials science (28 tis. citací). Přednáška proběhne na Fakultě chemické VUT v Brně příští pondělí 30.9 v 10:30. Prof. Ramakrishna přijede na naše pozvání z projektu Sylica a bude u nás do středy 2.10., kdy odlétá do Singapuru.

Více...

Letošní ročník Noci vědců se opět vydařil

Datum: 27. 9. 2013

Letošní ročník Noci vědců, s podtitulem Přijďte za vědou, se opět vydařil. Díky projektu „Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“ jsme navázali na loňsku akci Přišla k vám věda, uspořádanou v nákupní Galerii Vaňkovka. Letos jsme se vrátili opět na fakultu, kde se nám podařilo, připravit bohatý program. Poprvé jsem zařadili divadelní naučná představení pro malé i velké diváky a v našich prostorách jste se mohli seznámit se zajímavými výsledky vědy a výzkumu z oblasti chemických disciplín. Děkujeme všem, kteří se do organizaci náročné akce zapojili.

Více...

Popularizátoři vědy představili Fakultu chemickou na Festivalu vědy

Datum: 13. 9. 2013

Popularizátoři vědy představili Fakultu chemickou na Festivalu vědy s RWE, který se letos konal v pátek 13. a v sobotu 14. září 2013. „Festival vědy představil jak odborné, tak populárně vědecké instituce. Cílem přitom není poučovat, nýbrž inspirovat a názorně předvést, že věda je tu proto, aby se nám lépe žilo,“ vysvětluje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno , která byla generálním organizátorem festivalu.

Více...

3rd Workshop on Non-linear deformation behavior of Polymer Nanocomposites

Datum: 9. 9. 2013

The main theme of this year 3rd Workshop is recent understanding of the physics governing the non-linear deformation behavior of polymer nanocomposites, effects of NP dispersion and interface/interphase on mechanics of nanocomposites.

Více...

S Roadshow Dräger bezpečně džunglí nebezpečných látek

Datum: 2. 9. 2013

Infokamion s produkty společnosti Dräger odstartoval své evropské turné „Bezpečně džunglí nebezpečných látek“. Budeme velmi rádi, pokud se akce zúčastníte a srdečně Vás zveme, abyste nás na tomto vzrušujícím turné doprovodili. Zastavte se a seznamte se s novinkami a hodnotnými informacemi na téma bezpečnost práce: kromě výstavy produktů vás čeká rámcový program, během kterého se budeme prakticky věnovat vybraným aplikacím a rovněž budete mít možnost konzultace s odborníky. O nápoje a občerstvení je postaráno.

Více...

Budoucí studentka FCH jako šestá Češka překonala La Manche

Datum: 15. 8. 2013

Budoucí studentka prvního ročníku fakulty chemické Aneta Lokajová dokázala 15.8.2013 jako teprve šestá česká plavkyně v historii přeplavat kanál La Manche. Tento 34 kilometrový úsek přeplavala  v čase 10 hodin a 27 minut. Absolventka brněnského gymnázia nastupuje v letošním roce ke studiu na naší fakultě a my jí budeme držet palce nejen při dalších sportovních výkonech, ale i při zdárném proplouvání studentskými povinnostmi.

[Autor ilustračního fota: Deník/Hynek Dlouhý]

Více...

Maskoti fakulty a CMV se začínají prezentovat

Datum: 9. 8. 2013

V týmu pracoviště multimediální podpory vznikly v rámci řešení projektu OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004 - Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty, maskoti fakulty - postavička Stabila a Labila. Právě s nimi připravujeme propagační materiály, následně budou postupně vznikat videa, animace a upoutávky na zajímavé akce. Můžete posoudit jak se nám to daří...

Naše studentka na 27. letní světové Univerziádě v Kazani

Datum: 6. 7. 2013

Česká reprezentantka Eva Kulovaná, studentka FCH VUT v Brně, jediná zástupkyně České republiky v šachu, vstoupila do své soutěže úspěšně. Čekalo ji celkem 9 náročných partií, v průběhu zápolení však podlehla zkušenějším soupeřkám. Vzhledem k tomu, že v rámci svého doktorského studia plní nad míru příkladně veškeré povinnosti, je její umístění zhruba v polovině startovního pole nad očekávání výborné. Gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci fakulty a přejeme jí hodně dalších úspěchů.

Více...

Prezentace vybavení Centra materiálového výzkumu

Datum: 26. 6. 2013

CMV vás zve na prezentaci přístrojového vybavení projektu. Akce se koná 26. 6. 2013 ve 13:00 v P1.

Více...

Finalisté celostátního kola SOČ navštívili laboratoře CMV

Datum: 14. 6. 2013

V Brně se tento víkend konal jubilejní 35. ročník celostátního kola SOČ, který nabídl v rámci doprovodného programu možnost jak finalistům, tak ostatním talentovaným středoškolákům, nahlídnout do zákulisí výzkumných a vzdělávacích institucí. Díky podpoře projektu OP VK Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty, bylo připraveno neformální setkání, spojené s prohlídkou laboratorního vybavení a ukázkami využití nových materiálů v aplikační oblasti. Vážíme si nadšených studentů, kteří zde strávili snad přínosné a zajímavé dopoledne.

Více...

Letní škola SPM mikroskopie

Datum: 10. 6. 2013

Firma RMI s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na Letní školu SPM mikroskopie pořádanou ve dnech 10. – 11.6 2013 na Fakultě chemické VUT v Brně. Seminář je organizován za spoluúčasti Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity Brno. Letošní škola SPM je zaměřená na využití SPM technik pro charakterizaci mechanických vlastností materiálů

Více...

Nosičové systémy a transportní mechanismy

Datum: 20. 5. 2013

Dovolte nám pozvat nás na dvojjazyčný workshop ve dnech 20. - 25. 5. 2013 na témata spojená s nosičovými systémy pro biologicky aktivní látky a transportních mechanismů. Workshop organizuje společnost Contipro ve spolupráci s UPOL, VUT Brno a UPCE v rámci projektu Školy molekulárních biotechnologií.

Workshop je určen pro studenty 4. a 5. ročníků magisterského studia a doktorandy. Účast je bezplatná, pro účastníky je zajištěno a hrazeno ubytování a strava. Registrovat na workshop se můžete na emailu blanka.dolezalova@contipro.com

Více...

Naši studenti připravují doprovodný program na Majáles

Datum: 7. 5. 2013

Netradiční modní přehlídku chemického oblečení a zcela nově pojakté předvedení základních chemických pokusů, připravují v rámci doprovodného programu na Majáles naši studenti. Zatím jsou ve stádiu příprav a nácviku a ještě k tomu ve vetšinou stíhají finišovat odevzdání diplomové práce, ale výsledek bude jistě stát za to. Přijděte se podívat 7. 5. 2013 na Výstaviště a zhodnotit, jestli se jim to povedlo.

Workshop: Ukaž co děláš!

Datum: 17. 4. 2013

V rámci projektu "Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty" OP VK PO 2.3 reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004, je na 17. 4. 2013 připraven workshop pro studenty zapojené do tvůrčí činnosti na naší fakultě, jako - Pomocná vědecká síla. Při neformálním setkání studentů a vedoucích laboratoří budou představena jednotlivá zpracovávaná témata.

Více...

Prof. Jean-Philippe Bouillon z Francie na FCH

Datum: 16. 4. 2013

Srdečně Vás zveme na přednášky zahraničního hosta, Prof. Jean-Philippe Bouillon (University of Rouen, France). Přednášky Organic Chemistry of Sulfur and Selenium Compounds se koná v útery 16. 4. 2013 ve 12:00 v místnosti P1 a přednáška Few Fundamental Aspects of Organosilicon Chemistry ve čtvrtek 18. 4. 2013 v 10:00 v místnosti P1.

Více...

CMV připravilo neformální workshop pro středoškolské studenty

Datum: 20. 3. 2013

Ve dnech 20. a 21. 3. proběhne v Centru materiálového výzkumu v rámci projektu "Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty" (OpVK CZ.1.07/2.3.00/35.0004), dvoudenní workshop pro vybrané studenty Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary na téma - Výroba, vývoj, analýza keramických materiálů a skla.

Přes dvacet studentů různých ročníků bude mít možnost seznámit se nejen s laboratorním vybavením zaměřeným na anorganické analýzy materiálů, ale především s vedoucími pracovníky jednotlivých výzkumných směrů. Při neformálních pohovorech a v rámci diskuse,budou mít studenti příležitost udělat si představu, kam směřuje dnešní vývoj nových materiálů a technologického vybavení. Pojem technická keramika tak nezůstane jen učivem jednoho z předmětů, ale získá pro studenty konkrétní podobu produktů, obklopujících nás téměř všude v běžném životě.

Ples chemiků

Datum: 22. 2. 2013

Studentská komora akademického senátu a Studentská unie fakulty chemické VUT v Brně Vás srdečně zvou na 17. reprezentační ples fakulty, který se bude konat 22.2.2013 v 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.

K tanci a poslechu hraje POĽANA Brno (Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců) a DJ Boris. Kromě dobré hudby Vás čeká zábavný program a půlnoční překvapení, které bude opravdu překvapivé. Těšit se můžete i na zajímavé ceny v tombole.

Lístky jsou již v prodeji a můžete si je zakoupit v předprodeji na podatelně (1. patro vedle bufetu) ve dvou variantách: základní za 250.- (bez občerstvení) nebo za 300.- (+ občerstvení formou rautu). Na místě bude možné zakoupit pouze vstupenky bez občerstvení.

Vědci z brněnského VUT vyrobili beton bez cementu

Datum: 20. 2. 2013

Brno – Dálnice nebo dům postavené z elektrárenského odpadu? Žádný nesmysl, ale jedna z možností využití popílku, kterou navrhují a zkoumají vědci z Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.

Více...

Zájem veřejnosti o výsledky výzkumu a vývoje fakulty chemické

Datum: 12. 2. 2013

V poslední době vzrostl zájem médií o výzkumné směry realizované na fakultě především prostřednictvím Centra materiálového výzkumu. Laická veřejnost se tak může srozumitelným podáním dozvědět více o činnosti výzkumných týmů.

Více...

Nebojte se vědy

Datum: 1. 2. 2013

V rámci řešení projektu OP VK Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004) jsme připravili seminář pro talentované středoškolské studenty, kteří si chtějí vyzkoušet, co je to chemie v praxi. Program zahrnuje jak přednášky o nových výsledcích výzkumu v oblasti transportních systémů a materiálových věd, tak návštěvy laboratorních prostor a představení chemických pokusů. 

Rektor VUT v Brně uděluje jednorázové stipendium 500 studentům

Datum: 16. 1. 2013

500 přijatých studentů do bakalářského studia získá jednorázové stipendium ve výši 6 000,- Kč. Těchto 500 studentů vybere univerzita na základě výsledků společné části maturitních zkoušek vykonaných v roce 2013. Preferujeme a bonifikací hodnotíme ty maturanty, kteří si zvolí ve společné části matematiku a angličtinu. Žebříček žadatelů bude zpracovám na počátku listopadu 2013.

Studenti SPŠCH Brno prezentují průběžné výsledky středoškolské odborné činnosti

Datum: 14. 1. 2013

Více jak 60 studentů Střední průmyslové školy chemické Brno představí v pondělí 14. 1. 2013 za přítomnosti vedoucích prací i pedagogů výsledky svého zapojení do středoškolské odborné činnosti. Řada prací je zpracovávána na našich pracovištích, prezentace začínají od 12.30 v posluchárně P1, srdečně vás zveme!

Vědci z FCH VUT pokročili ve vývoji pružného betonu

Datum: 4. 1. 2013

V rámci činnosti Laboratoře anorganických pojiv, která se zaměřuje na výzkum a technologický vývoj pojiv - cementů, vápna a síranových pojiv, betonů, omítkovin, a speciálních maltovin, bylo dosaženo nových výsledků ve vývoji takzvaného "pružného" betonu.

Zdroj: deník.cz, Copyright © VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Více...

Den otevřených dveří

Datum: 7. 12. 2012

Den otevřených dveří se bude konat v pátek 7. prosince 2012 od 9.30 do 16:00 hodin v prostorách Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. V aule P1 bude od 9:30 hod probíhat prezentace o studiu a životě na Fakultě chemické. Po celou dobu konání akce budou návštěvníkům k dispozici studijní poradci na informačních stáncích umístěných před přednáškovou místností P1 a s průvodci bude možné navštívit vybrané laboratoře Fakulty chemické.

Více...

Fakultě chemické VUT byla udělena zlatá medaile Jihomoravského kraje

Datum: 4. 12. 2012

Dne 4. prosince 2012 Fakulta chemická VUT v Brně obdržela z rukou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška Zlatou medaili Jihomoravského kraje za vzorné splnění úkolů a vynaložené úsilí při realizaci mimořádných opatření ochrany zdraví a životů obyvatel Jihomoravského kraje před otravou methylalkoholem. „Jsme krajem, který dává nejvíce peněz na bezpečnost občanů. Za uplynulé čtyři roky jsme do Integrovaného záchranného systému investovali téměř 180 milionů korun. Věřím, že i v příštích letech půjde o prioritu krajské samosprávy. Dnešním předáním ocenění chci každému z Vás poděkovat symbolicky před celým krajem za Vaši práci a poslání. Víme, že když nám půjde o život, budeme se na Vás moci spolehnout,“ zdůraznil při předání ocenění hejtman Michal Hašek. Bronzovou medaili Jihomoravského kraje rovněž obdržela prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Více...

Ministr předal cenu profesorovi Josefu Jančářovi

Datum: 29. 11. 2012

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy předal 29. 11. 2012 Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací. Jedním z oceněných je prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. působící na Ústavu chemie materiálů FCH VUT. Cenu obdržel za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti fyziky heterogenních polymerních soustav, zejména za objevy unikátních postupů přípravy zcela nových heterogenních polymerních materiálů a polymerních nanostruktur, které vedly k přípravě aplikací v lehkých extrémně odolných materiálech s využitím v širokém spektru oborů, např. v tkáňovém inženýrství kostí a chrupavek a v automobilovém průmyslu.

Více...

Naši studenti bodovali na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě

Datum: 25. 11. 2012

Tým studentů z naší fakulty obsadil v letošním ročníku Studentské vědecké konference, pořádané Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, krásná místa ve všech vyhlašovaných sekcích. Studentům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci vědecké činnosti fakulty.

Sekce Anorganické technologie

2. místo - Bc. Petr Kosár: Mechanické vlastnosti Ni-P vrstev na hořčíkové slitině, vedoucí práce Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D.

Sekce Chemické aspekty životného prostredia:

2. místo - Bc. Marcela Laštůvková: Prostup lignohumátu skrz rostlinné kutikuly vedoucí práce: Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Sekce Enviromenálne inžinierstvo:

1. místo - Bc. Váslav Chytil : Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy vedoucí práce: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

2. místo - Bc. Michaela Staňková: Zhodnocení přínosu rekonstrukce spalovny SAKO Brno ve vztahu k životnímu prostředí vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Sekce Technológia skla, keramiky a cementu:

1. místo - Bc. Ondřej Koutný : Použití metakaolinu v technologii pórobetonu vedoucí práce: Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

2. místo - Bc. Petr Lepcio: Adheze a-SiOC:H vrstev určených pro skleněná vlákna vedoucí práce: prof. RNDr. Vladimír Čech, PhD.

3. místo - Bc.Jiří Kratochvíl: Vliv bóru a jeho sloučenin na tuhnutí portlandského cementu   vedoucí práce: Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

20. výročí obnovení činnosti fakulty

Datum: 15. 11. 2012

Fakulta chemická VUT v Brně má od svého obnovení v roce 1992 za sebou již 20 let své činnosti. Toto významné výročí si fakkulta připomene několika akcemi dne 15. listopadu 2012.

Více...

Centrum materiálového výzkumu slavnostně otevřeno

Datum: 15. 11. 2012

Regionální výzkumné Centrum materiálového výzkumu začleněné pod Fakultu chemickou Vysokého učení technického v Brně oficiálně a naplno zahájilo výzkumnou činnost. Symbolicky se tak stalo u příležitosti 20. výročí znovuobnovení fakulty . Odborníci CMV se zabývají výzkumem v oblasti anorganických materiálů, pokročilých organických materiálů a biomateriálů. „Předností Centra je interdisciplinární tým, zahrnující pracovníky z oblasti chemické i strukturní analýzy, fyzikální chemie, biotechnologie a biochemie, fyziky, anorganické i organické syntézy. Tým je z převážné části tvořen mladými dynamickými pracovníky.“ shrnuje ředitel Centra prof. Peka.

Více...

Problematika farmaceutické výroby a potenciální rizika nanotechnologií

Datum: 13. 11. 2012

Workshop je součástí projektu "Inovace PhD Studia pro biotechnologické aplikace". Projekt zaměřený na oblast medicínských bio- a nanotechnologií je založen na propojení a inovaci doktorských studijních programů. Na projektu se za akademickou sféru podílejí Ústav imunologie (Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav fyzikální a spotřební chemie (Vysoké učení technické v Brně). Za praxi v oblasti biotechnologií je do projektu zapojen holding Contipro, který přináší pohled výrobních institucí soukromého sektoru a firemního výzkumu.

Více...

Veletrh práce pro studenty a absolventy JOB CHALLENGE

Datum: 7. 11. 2012

jobchMasarykova univerzita ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Vysokým učením technickým v Brně pořádají pro studenty a absolventy brněnských vysokých škol letos 6. ročník stále oblíbenějšího setkání se zástupci významných společností. Veletrh poskytuje vystavujícím firmám možnost představit nabízené pracovní příležitosti a uplatnění atraktivní skupině mladých lidí, kteří disponují kvalitním vysokoškolským vzděláním.

Více...

Fakultou roku 2011/2012

Datum: 6. 11. 2012

Fakulta chemická byla absolventy a studenty zvolena fakultou roku 2011/2012 v oboru chemie. Toto ocenění fakulta převzala z rukou rektora VUT v Brně prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, Dr.h.c. dne 6. 11. 2012.

Soutěž Fakulta roku pořádá Česká studentská unie ve spolupráci s dalšími partnery. Prvního ročníku se v oboru chemie účastnilo 6 fakult, především z VŠCHT Praha a z Univerzity Pardubice. Hlasovat v soutěži mohli všichni studenti i absolventi vysokých škol. Od 6. 11. 2012 je možné hlasovat v novém ročníku soutěže pro rok 2012/2013. Hlasovat je možné prostřednictvím sociální sítě Facebook zdarma, nebo prostřednictvím SMS z mobilního telefonu. Hlasování bude ukončeno 14.1. 2013.

NANOVLÁKNA V MEDICÍNĚ

Datum: 30. 10. 2012

V rámci tématu Lékařské nanobiotechnologie Vás spolešnosti CONTIPRO GROUP zve na seminář NANOVLÁKNA V MEDICÍNĚ Registrace a informace na vondrova@contipro.com . Seminář je bezplatný, koná se 30. října od 12:00 v holdingu Contipro Dolní Dobrouč.

Více...

Prof. Lumír Sommer vyznamenán prezidentem republiky Medailí za zásluhy

Datum: 28. 10. 2012

Prezident Václav Klaus dne 28.10. při příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu vyznamenal prof. Lumíra Sommera Medailí za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Prof. Lumír Sommer dlouhodobě působí na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Je vědeckou osobností v oboru anorganické analytické chemie. Věnuje se optickým analytickým metodám, spektrofotometrii a atomové spektrometrii. Působil na zahraničních univerzitách a za své rozsáhlé vědecké dílo obdržel řadu prestižních odborných ocenění. Fakulta chemická blahopřeje panu profesorovi k tomuto vyznamenání.

Ekologické plasty vyrobené z fritovacího oleje? Na naší fakultě máme patent.

Datum: 25. 10. 2012

Tým Ivany Márové z Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT patentoval metodu, jak z odpadního fritovacího oleje vyrábět plasty šetrné k životnímu prostředí. Technologie nyní hledá uplatnění v Číně. Na tamní trh s ní vstupuje česká firma Nafigate Corporation, která se zabývá transferem technologií a komerčním uplatněním zajímavých objevů. Firma už dříve koupila licenci od Vysokého učení technického v Brně.
Patentově chráněná technologie umožňuje vyrábět z oleje biopolymery označované zkratkou PHA . Ty lze použít například,  jako obaly na čerstvé potraviny nebo kelímky, které se za několik měsíců samy rozpadnou. Díky tomu nezatěžují životní prostředí, narozdíl od ostatních plastů, které z podstatné části končí na skládkách nebo ve spalovnách. Biopolymery PHA a z nich vyrobené plasty představují podle brněnských odborníků perspektivní segment trhu. Současná spotřeba syntetických plastů v Číně je sice nižší než v Evropské unii nebo Spojených státech, ale odborníci očekávají výrazný nárůst. 

"Biotechnologie před sebou mají velkou budoucnost. Tato je výjimečná využíváním odpadní suroviny, které je nadbytek a její skladování a likvidace se staly velkým problémem. My z této odpadní suroviny umíme vyrobit velmi užitečný produkt - bio plast, který je šetrný k životnímu prostředí," uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva Nafigate Corporation Ladislav Mareš.

Více...

Meziuniverzitní studentské sítě MUNISS

Datum: 18. 10. 2012

Vážení studenti,
nabízíme Vám unikátní příležitost účastnit se soutěže meziuniverzitní studentské sítě MUNISS . Tato soutěž přináší studentům Vysokého učení technického, Mendelovy univerzity a Masarykovy university jedinečnou možnost se zapojit do tvorby vizí, plánu a budoucího rozvoje města Brna. V rámci soutěže budou skupiny studentů zpracovávat strategické projekty na témata zadávaná Magistrátem města Brna a Hospodářskou komorou JMK.

V případě zájmu o bližší představení projektu jste srdečně zváni na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 18.10. v 17:30 v prostorách Fakulty podnikatelské (Kolejní 4) v učebně P 284.

Využijte naplno svůj kreativní potenciál. Zaregistrujte se co nejdříve na www.muniss.cz .
 

Více...

Noc vědců letos zcela nově! Očekáváme Vás v Galerii Vaňkovka…

Datum: 28. 9. 2012

Noc vědců 2012 se z Fakulty chemické VUT v Brně přesouvá po 6 ročnících pořádaných na fakultě jinak. Rozhodli jsme se svoje „kouzla“ předvést přímo ve známém brněnském nákupním a společenském centru, v Galerii Vaňkovka. Od odpoledních hodin 28. 9. 2012 budete mít možnost sledovat vědce na pódiu v rámci moderované show rádia Kiss Hády, a kromě toho také na jednotlivých stanovištích, kde si můžete některé věci sami vyzkoušet či osahat nebo je přinejmenším vidět hodně zblízka! Program pamatuje i na malé „vědce“, kteří mohou tvořit, soutěžit apod. Pro všechny věkové kategorie bude v průběhu programu zařazen i vědomostní kvíz. Sledujte také soutěž na Facebooku Fakulty chemické, v průběhu večera budou vyhlášeny výsledky soutěže a jména výherců.

Více...

Představení přístrojového vybavení - Laboratoř biokoloidů

Datum: 25. 9. 2012

Zveme Vás na seminář, na kterém Vám m. j. představíme přístrojové vybavení Laboratoře biokoloidů Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně.  Podrobnější informace o akci a způsob registrace najdete v pozvánce a popis prezentovaných přístojů v nabídce.

Chemie je život!

Datum: 24. 9. 2012

První dny zábavné prezentace "Přišla k vám věda..." potvrdily, že o chemii a přírodní vědy zájem je. Představením hlavních výzkumných směrů Centra materiálového výzkumu v Galerii Vaňkovka netradičním způsobem se snažíme ukázat studentům i široké veřejnosti, že chemie je život !

Více...

CMV nabízí studentům zapojení do vědecko-výzkumné činnosti

Datum: 17. 9. 2012

V rámci projektu Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty nabízí Centrum materiálového výzkumu pro akademický rok 2012/2013 studentům bakalářských studijních programů a šikovným středoškolákům, možnost zapojit se do dobrovolné zájmové činnosti formou Pomocné vědecké síly, která může být na návrh vedoucího práce, právě díky zmíněnému projektu, finančně ohodnocena.

Více...

Česká nanovlákna míří do Japonska

Datum: 4. 9. 2012

Zástupci Centra materiálového výzkumu při Fakultě chemické VUT v Brně dostali příležitost prezentovat aktuální výsledky výzkumu, vývoje a výroby nanovláken na 6. Česko - japonských technologických dnech v Tokiu. Představili zde nové možné směry v technologii výroby polymerních materiálů - bioplastů vhodných pro zvlákňování. Nové zdroje energie, technologie šetrné k životnímu prostředí a biotechnologie ve spojení s nanovlákny jsou tématem mezinárodní konference Nanofibres 2012, v rámci které se technologické dny konají.

Více...

Letní škola Centra materiálového výzkumu

Datum: 27. 8. 2012

Pro studenty, kteří mají za sebou první ročník bakalářského studia (především pro zařazené do nového oboru Chemie pro medicínské aplikace) je připravena Letní škola se zaměřením na praktické využití nových technologických poznatků a seznámení se s nově pořízeným laboratorním vybavením na špičkové úrovni. Koncepce je zcela nově zaměřena na práci v týmech, řešících formou miniprojektů zadané úkoly. Přihlaste se prosím elektronicky nejpozději do 31. 7. 201.

Více...

Absolventům Fakulty chemické udělena Cena rektora VUT a Cena Nadace Preciosa

Datum: 22. 6. 2012

Mezi letošní absolventy magisterských studijních programů patřili i studenti, dnes již inženýři, Miroslav Černý a Tereza Krutišová, kteří za své výborné studijní výsledky a nadstandardní přístup k řešení diplomové práce, získali prestižní ocenění. Ing. Miroslavu Černému byla za diplomovou prací Vinylové předpolymery – metody přípravy a využití udělena Cena Nadace Preciosa. Ing. Tereze Krutišové s diplomovou prací Vliv podmínek přípravy na solubilizační vlastnosti a stabilitu komplexů biopolymer-tenzid byla udělena Cena rektora VUT. Oba absolventi během studia dosahovali výborných výsledků a zpracováním své diplomové práce prokázali schopnost samostatně řešit vědeckou problematiku.

Více...

Akcelerované stárnutí - cesta k předpovědi životnosti materiálu

Datum: 12. 6. 2012

Zveme Vás na šestý workshop komunity PolymerPoint, který se koná v úterý dne 12. června 2012 od 10:00 hodin v budově Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, Purkyňova 464/118. Workshop je organizován v rámci projektu ChemPoint a nese název Akcelerované stárnutí - cesta k předpovědi životnosti materiálu. registrační formulář spolu s programem workshopu budou k dispozici na www.chempoint.cz od 30.5.2012.

Schválena akreditace novému oboru

Datum: 10. 6. 2012

Na zasedání Akreditační komise ve dnech 2. – 4. dubna bylo potvrzeno rozšíření nabídky bakalářského studia o nový obor Chemie pro medicínské aplikace. Nový obor se zaměřením na využití nanotechnologií rozšiřuje standardní chemické vzdělávání o disciplíny požadované pro zvládnutí chemických základů potřebných pro zvládnutí vybraných medicínských aplikací. Akreditace tak reaguje na současné požadavky pracovního trhu interdisciplinárně vysokoškolsky vzdělané absolventy v oblasti technické chemie, se znalostí základů aktuálních pokročilých technologií (nanotechnologie, biotechnologie, funkční materiály a další).

Více...

Téměř 1000 podaných přihlášek do prvního kola přijímacího řízení

Datum: 6. 6. 2012

Podávání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení v bakalářských a magisterských navazujících programech ukončeno. I přes klesající počet studentů na středních školách, zůstává křivka uchazečů o studium na fakultě chemické srovnatelná s předchozími lety. Skoro 1000 uchazečů, tedy podaných přihlášek, je důkazem vzrůstajícího povědomí široké veřejnosti o chemických oborech a technických novinkách na Fakultě chemické VUT v Brně.

Dětský den s Fakultou chemickou v Galerii Vaňkovka

Datum: 1. 6. 2012

V prvních červnových dnech se Fakulta chemická podílí na organizaci akce Dětský den s VUT v Brně v Galerii Vaňkovka. Pro děti i dospělé je připraveno pásmo chemických pokusů, soutěže pro děti a výstava fotografií z mikrosvěta. Vhodné začlenění chemických pokusů a ukázek tak přispívá k rozvoji poznávacích schopností dětí, k rozvoji jejich logického a abstraktního myšlení a k pochopení obsahu základních pojmů a vztahů mezi nimi. Nejde jen o časově omezený efekt, ale především o motivační charakter akce samotné, podporující informovanost široké veřejnosti o přírodních vědách.

Více...

Připojili jsme se k řešení projektu Popularizace výsledků VaV na VUT v Brně

Datum: 1. 6. 2012

Od června 2012 se Centrum materiálového výzkumu a celá naše fakulta zapojila do řešení projektu Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004). Cílem projektu je představit špičková vědecká pracoviště zabývající se materiálovým výzkumem a srozumitelně představit výsledky vědy a výzkumu široké veřejnosti. Popularizovat vědu a výzkum na VUT v Brně budou i ostaní centra OP VaVpI systémem přednášek, naučných exkurzí, audiuvizuálními pořady a hlavně zapojením talentovaných studentů bakalářského a středoškolského studia do vědeckovýzkumných týmů.

Více...

Huminový výzkum CMV na stránkách deníku Právo

Datum: 1. 6. 2012

Práci laboratoře biokoloidů a uplatnění jejích výstupů v aplikační sféře zemědělství představuje široké veřejnosti článek Petra Kozelky v deníku Právo. Tajemství „černého zlata“ biomateriálového výzkumu se snaží odhalit tým vědců z Centra materiálového výzkumu brněnské Fakulty chemické VUT. Už nyní huminové látky pronikly na trh se zemědělskými hnojivy a vědci se snaží, aby se s tímto zajímavým materiálem mohlo v praxi pracovat daleko více. Ve spolupráci s komerční sférou brněnští vědci vyvíjejí formy huminových látek pro využití v zemědělství a v ochraně životního prostředí. Zkoumání humusu je ukázkovým příkladem spojení komerční a akademické sféry. Laboratoř biokoloidů spolupracuje s českým výrobcem hnojiv, který zajišťuje suroviny a polní testování, stejně jako úpravu technologií tak, aby byly použitelné pro provozní produkci.

Inspirace z partnerské univerzity

Datum: 17. 4. 2012

Na základě zkušeností z pobytu na zahraniční univerzitě v rámci programu ERASMUS, se studenti třetího ročníku oboru Biotechnologie rozhodli, uspořádat malý průzkum informovanosti pedagogů i studentů fakulty o geneticky modifikovaných potravinách. Již toto úterý 17. 4. 2012 rozjíždějí anketu mezi vyučujícími a spolužáky a ptají se, co si myslíme a co víme o geneticky modifikovaných potravinách. Výsledky ankety budou v předmětu Genové technologie zpracovány, vyhodnoceny a formou článku následně prezentovány. Tak si společně s námi počkejte na výsledky.

Studujte chemii materiálů!

Datum: 5. 4. 2012

Výzkumný tým prof. J. Jančáře pod vedením dr. L. Vojtové připravil speciální hydrogel, s jehož pomocí bude možné léčit jak defekty kostí a kloubů, tak i zlomeniny. Tento speciální polymerní kompozit se může aplikovat injekční stříkačkou na místo určení za vytvoření hydrogelu, který se v živém organismu po zahojení tkáně rozloží na netoxické produkty. Více najdete v Tiskových zprávách . Pokud Vás tato problematika zajímá, přijďte studovat obor chemie materiálů na FCH a můžete se podílet na vývoji tohoto a dalších nových materiálů pro medicínu.

Více...

Polymery pro medicínské aplikace

Datum: 3. 4. 2012

Zveme vás na 5. Workshop komunity PolymerPoint s názvem "Polymery pro medicínské aplikace" pořádaný v rámci projektu ChemPoint . Vstup je včetně občerstvení zdarma.

Více...

6. workshop komunity PhotoChemPoint

Datum: 28. 3. 2012

Zveme Vás již na šestý workshop komunity PhotoChemPoint, který se bude konat 28. března 2012 od 10:00 hodin v přednáškové místnosti Technického muzea v Brně. Workshop je organizován v rámci projektu ChemPoint a nese název Trvanlivost klasických a digitálních fotografií a metody jejího měření

Více...

Workshop na téma "Prezentační dovednosti "

Datum: 26. 3. 2012

Zveme pedagogy a studenty doktorského studia na první workshop s názvem „Prezentační dovednosti" v rámci cyklu „Kurzy efektivního vystupování".

Více...

Koncert VOX IUVENALIS

Datum: 25. 3. 2012

Pěvecký sbor VUT v Brně VOX IUVENALIS Vás srdečně zve na koncert HUDEBNÍ OBRAZY Z BRNA pořádaného u příležitosti narozenin skvělého brněnského hudebního skladatele Miloše Štědroně. Koncert se koná v neděli 25.3.2012 v 19 hodin ve Dvoraně Centra VUT, Antonínská 1, Brno, pod záštitou rektora VUT prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA.

Více...

Úspěchy studentů Fakulty chemické

Datum: 20. 3. 2012

Studenti Fakulty chemické dosáhli v poslední době několika výrazných úspěchů jak doma tak v zahraničí. Získali cenu Josefa Hlávky, dále byli oceněni v soutěžích o nejlepší diplomové práce a uspěli i na mezinárodní konferenci.

V soutěži o Cenu Karla Velka za nejlepší diplomovou práci v oboru odpadového hospodářství letos zvítězila Mgr. Ing. Zuzana Jozífková s diplomovou prací "Využití kontaktních testů fytotoxicity při hodnocení vedlejších energetických produktů" (vedoucí MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.). Výsledky této soutěže byly vyhlášeny v rámci XIX. mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - Luhačovice 2011 pořádané 5.-8. 9. 2011.

Ve 4. ročníku Soutěže o cenu J.S.Čecha o nejlepší diplomovou práci v oboru ochrany vod letos zvítězila Ing. Zuzana Olejníčková s prací "Odstraňování reziduí specifického antropogenního znečištění vody organickými látkami s hormonálními účinky při úpravě na vodu pitnou" (vedoucí Dr. Jaromír Mega, Ph.D.); 2. místo v téže soutěži obsadil Ing. Richard Sýkora s prací "Využití GC/MS při analýze léčiv" (vedoucí prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.)

Na mezinárodní konferenci "EMEC12 -12th European Meeting on Environmental Chemistry", pořádané v Clermont Ferrand (Francie) 7.-10.12.2011. obdržel Ing. Petr Lacina cenu za nejlepší posterovou prezentaci za poster "Application of GCxGC-TOF MS for the Analysis of Drug Residues in Waste Waters and Surrface Waters".

Cenu Josefa Hlávky pro nejlepších 50 studentů a absolventů pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a pro mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky získal Ing. Vojtěch Enev. Cena byla předána v sídle nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ v Lánech dne 16. 11. 2011.

Na 16. ročníku mezinárodní konference EuroFoodChem, pořádané v polském Gdaňsku ve dnech 6.-8.7.2011. obdržela Ing. Lucie Marková cenu za nejlepší posterovou prezentaci za poster "Comparison of acrylamide content in ginger cakes with different kinds of spices.

III. workshop komunity NanoMedicPoint

Datum: 9. 3. 2012

Zveme Vás na III. workshop komunity NanoMedicPoint s názvem Aktuální potřeby a možnosti komercializace a standardizace huminových látek.

Více...

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 3. 3. 2012

Fakulta chemická VUT v Brně pro Vás, uchazeče o studium, organizuje kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studium v bakalářských studijních programec.

Více...

Týden neklidu

Datum: 27. 2. 2012

Vyjádři svůj nesouhlas s chystanou reformou! Týden neklidu začíná.

Akademický senát Fakulty chemické VUT v Brně podporuje požadavky studentů vyjadřující během Týdne neklidu nesouhlas s aktuálními návrhy reformy vysokých škol.“

 

Od 27.2. do 1.3. je tzv. "Týden neklidu", pořádaný studentskými komorami AS šesti brněnských VŠ a iniciativou Brno Za svobodné vysoké školy. Program „Týdne neklidu“:

 • pondělí 27.2. 18:00 - Noc univerzit. Jedná se o akci na Komenského náměstí, kde se na tam vyskytujících fakultách budou konat přednášky a debaty nejen o plánovaných reformách
 • úterý 28.2. 16:00 - Protestní pochod ulicemi Brna
 • středa 29.2. - demonstrace před úřadem vlády v Praze
 • čtvrtek 1.3. - Závěrečná diskuze o výsledcích tohoto týdne na FI MU
Studentská komora akademického senátu FCH

Den otevřených dveří

Datum: 16. 2. 2012

Zveme všechny zájemce na Den chemie a Den otevřených dveří naší fakulty, který se bude konat ve čtvrtek 16. února 2012 od 10.00 do 14:00 hodin v prostorách Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně.

Více...

Fakulta chemická modernizuje své vybavení

Datum: 16. 2. 2012

Již v letošním školním roce mají studenti a zaměstnanci fakulty možnost pracovat na více než 30 špičkových moderních přístrojích. Přístroje byly pořízeny v rámci realizace projektu s evropskou dotací v hodnotě převyšující 200 miliónů Kč. V rámci realizace projektu OP VaVpI „Centra materiálového výzkumu na FCH VUT“ je v současné době dokončována modernizace a rozšíření experimentálního vybavení v celkové hodnotě převyšující 200 miliónů Kč.

Tyto nové přístroje tak umožní studentům a zaměstnancům fakulty pracovat na moderních zařízeních. Fakultě se tím zároveň otevírají nové možnosti rozšíření dosavadní velmi úspěšné spolupráce při řešení praktických problémů a úkolů ve spolupráci s domácími a zahraničními průmyslovými podniky. Jelikož jsou do těchto činností prostřednictvím bakalářských, diplomových a dizertačních prací velmi často zapojeni i studenti fakulty, výrazně se zde rozšiřuje možnost praktické spolupráce s podniky během studia.

Všichni zájemci se mohou podrobně seznámit s pořízeným vybavením zejména na prezentacích Centra materiálového výzkumu ve dnech 4. a 11. ledna 2012, případně na Dni chemie a Dni otevřených dveří plánovaných na 16. února 2012.

Reprezentačnní ples FCH VUT

Datum: 3. 2. 2012

Studentská Unie fakulty chemické Vás srdečně zve na XVI. ročník reprezentačního plesu fakulty chemické. Ples se bude konat 3. února 2012 od 19:00 v KC Semilasso."

Více...

Moderní technologie korozní ochrany

Datum: 18. 1. 2012

18. 1 2012 navštíví naši fakultu Ing. Petr Szelag z firmy Pragochema s.r.o. Ing. Szelag je vynikajícím odborníkem z výrobní praxe s mnohaletými zkušenostmi v oblasti konverzních povlaků.

Program přednášek:

10,00 - 12,00 Obecná teorie povrchových úprav
13,30 - 15,30 Moderní povrchové úpravy, příprava povrchů a specifika lehkých slitin

Přednášky se konají v posluchárně P 13 Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118 (konečná linek 12,13 a 53 Technologický park). Srdečně zveme studenty, zaměstnance i veřejnost, akce je volně přístupná!

Nanostruktury připravené elektrochemickými procesy

Datum: 17. 1. 2012

17. 1 2012 navštíví naši fakultu Dr. hab. Mikolaj Donten z Vartšavské Univerzity. Je odborníkem v oblasti výzkumu nanostruktur vznikajících při elektrochemických procesech.Nejprve proběhne obecnější přednáška o nanotechnologiích a o výzkumném zaměření a metodách pracovní skupiny, následovat bude detailnější prezentace nejaktuálnějších dosažených výsledků (viz program). Přednášky budou vedeny v angličtině. Přednášky se konají v úterý od 10,30 do cca 14,00 v posluchárně P 1 Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118 (konečná linek 12,13 a 53 Technologický park). Srdečně zveme studenty, zaměstnance i veřejnost, akce je volně přístupná!

Více...

Prezentace Centra materiálového výzkumu

Datum: 11. 1. 2012

Řešitelský tým projektu Centra materiálového výzkumu Vás zve na druhou část prezentace nových experimentálních možností na fakultě. Časy v programu jsou pouze orientační. Koná se 11. 1. 2012 ve 13:00 v P1.

S pozdravem Miloslav Pekař, vedoucí projektu

Více...

Prezentace Centra materiálového výzkumu

Datum: 4. 1. 2012

Řešitelský tým projektu Centra materiálového výzkumu Vás zve na prezentaci nových experimentálních možností na fakultě, tentokrát s podrobnějším programem první části (příloha). Časy v programu jsou pouze orientační. První část se koná 4. 1. 2012 ve 13:00 v P1, druhá část bude o týden později. S pozdravem Miloslav Pekař, vedoucí projektu

Více...

4. workshop komunity BiotechPoint

Datum: 23. 11. 2011

Zveme Vás již na čtvrtý workshop komunity BiotechPoint, který se koná dne 23. listopadu 2011 od 8:00 hodin v budově fakulty. Workshop je organizován v rámci projektu ChemPoint a nese název Biotechnologie v potravinářství. Zájemce prosíme, aby se na workshop registrovali.

Workshop „Odolnost polymerů vlivům UV-složky slunečního záření"

Datum: 15. 11. 2011

Zveme Vás na 4. Workshop komunity PolymerPoint pořádaný v rámci projektu ChemPoint

Více...

Conference Thermophysics 2011

Datum: 2. 11. 2011

It is the annual traditional meeting of the Thermophysical Society and Working Group of the Slovak Physical Society. Every year number of scientists working in the field of heat transport and storage attend this action. The meeting is focused above all on the computational modelling of heat transport processes and the experimental measurement of thermophysical and other related properties of wide range of materials. One of the meeting scopes represents also the design and the development of advanced sensors and apparatuses for heat transport and storage material parameters characterization, and for monitoring of temperature fields in porous media. The meeting is opened to a wide range of researchers working in thermophysics and other related fields.

This year is Thermophysics organized by Brno University of Technology and Czech Technical University in Prague, and it is for the second time, when the conference takes place in Czech Republic.

Organisers kindly invite authors to send abstract and attend the meeting. Thermophysics 2011 will be held in Valtice - the Moravian town with one of the most impressive Baroque residences of Central Europe and well known wine cellars (Vinné sklepy Valtice)

Více...

Open Access Week

Datum: 24. 10. 2011

V týdnu 24. - 30. 10. 2011 probíhá Open Access Week - celosvětová akce na podporu otevřeného publikování a otevřeného přístupu k vědeckým informacím, ke které se připojilo i VUT v Brně. Podívejte se, v čem Open Access spočívá a jak vám může být užitečný .

Více...

Seminář „Přírodověda není nuda aneb jak neuspat v hodině své studenty“

Datum: 13. 10. 2011

Zveme Vás na vystoupení teamu vědeckého popularizátora Michaela Londesborougha a pedagožky Lucie Stříbrné, kde se přesvědčíte, že přírodní vědy nejsou vůbec nudné! V poutavé a atraktivní prezentaci s motivačním a metodickým vhledem představí aktéři několik témat, kterými lze zpestřit výuku nejen chemie a biologie. Určeno pedagogům a všem fandům a aktérům popularizace vědy.

Termín: 13.10.2011, 14:00-17:00
Místo: ŠTUKOVÝ SÁL, REKTORÁT VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 548/1

Více...

Noc vědců 2011

Datum: 23. 9. 2011

Zveme Vás na další ročník Noci vědců: letošní ročník této oblíbené - a na naší fakultě již tradiční - akce se koná 23. září 2011. To, že chemii potkáváme každý den, jsme Vám již dokázali již v minulých letech. Tentokrát tedy kromě disciplín tradičních nahlédneme i do oborů, které nejsou přímo chemické. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na soutěže či kvízy jak pro děti, tak pro dospělé. Noc vědců je tak vhodná pro celé rodiny, včetně dětí i předškolního věku. Podívejte se na program akce nebo se raději přijďte přesvědčit osobně na Purkyňovu 118. V pátek 23. září tu pro Vás budeme od 18:00 do 24:00 hodin.

Conference Chemistry & Life 2011

Datum: 14. 9. 2011

The Fifth Meeting on Chemistry & Life has been held in the beautiful city of Brno which is the educational and cultural centre of the South Moravian part of the Czech Republic. It draws upon the tradition of three annual meetings providing a forum for exchange of ideas on recent advances in research and development in chemistry, biotechnology, materials science and environmental technology for people from industry, research and academia.

Více...

Opakování základů středoškolské chemie

Datum: 10. 9. 2011

Série kurzů zaměřená na zopakování si znalostí ze středoškolské chemie. Hlavní náplní kurzů je anorganické a organické názvosloví, vyčíslování chemických rovnic, jednoduché chemické výpočty a základní teoretické znalosti především z obecné chemie.

Více...

Opakování základů středoškolské matematiky

Datum: 8. 9. 2011

Série kurzů zaměřená na zopakování si znalostí ze středoškolské matematiky. Hlavní náplní kurzů je matematická symbolika, číselné obory, matematické operace, přímá a nepřímá úměrnost, základy teorie množin, základy matematické logiky, základy planimetrie a stereometrie, řešení lineárních a kvadratických rovnic a nerovnic

Více...

Letní škola Nanotechnologie kolem nás

Datum: 29. 8. 2011

Fakulta chemická VUT v Brně ve spolupráci s Contipro-Group s.r.o. pořádá ve dnech 29.8.-1.9.2011 Letní školu Nanotechnologie kolem nás . Letní škola je koncipována jako populárně vědecký program se zaměřením na chemii živých soustav, konkrétně využití nanobiotechnologií v chemii. Cílem Letní školy je seznámit účastníky zábavnou formou přednášek, diskusí a konkrétních laboratorních prací s nejmodernějšími trendy v této oblasti výzkumu.

Více...

Studujte chemii!

Datum: 15. 8. 2011

Pomůžeme Vám ke zvýšení Vaší kvalifikace. V kombinované formě bakalářského nebo navazujícího magisterského studia můžete bez problémů studovat při práci, výuka probíhá pouze o víkendech. Naše fakulta nabízí ke studiu atraktivní a v praxi velmi žádané obory. Nebojte se neúspěchu, připravili jsme pro Vás řadu intenzivních kurzů na osvěžení si základních chemických znalostí, aby Váš vstup do studia mohl být úspěšný i když jste řadu let ze školy! Je to snadné rozhodnutí, stačí si do 15. 8. 2011 podat přihlášku. Více podrobností naleznete na tomto webu, to nejdůležitější pak na webu Chemárna.CZ , kde jsme pro Vás navíc připravili i soutěže o zajímavé a hodnotné ceny. Těšíme se na Vás!

Více...

CMV nanobiotechnologie - nástup studentů v akademickém roce 2011/2012

Datum: 23. 6. 2011

Centrum materiálového výzkumu v souvislosti s nástupem nových studentů bakalářských oborů v novém akademickém roce naplno startuje jejich zapojení do svého chodu. Díky prostředkům EU z OP VaVpI vám umožníme učit se od odborníků v nanobitechnologickém výzkumu na špičkovém vybavení.

Více...

Přijímací zkouška - stávka dopravců!

Datum: 16. 6. 2011

Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů se konají 16. 6. 2011 v 9:00 hodin v posluchárně P1 a P2.V případě stávky dopravců umožníme všem uchazečům vykonat zkoušku v náhradním termínu 23. 6. 2011 ve stejnou dobu.

Seminář Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků

Datum: 7. 6. 2011

Chcete Vy či někdo z Vašeho vědecko-výzkumného týmu začít pracovat v zahraničním týmu nebo máte zájem absolvovat stáž na zahraničním pracovišti? Hledáte vhodné zdroje financování či pomoc u regionálních center na podporu mobility VaV pracovníků? Máte zájem zaměstnat zahraničního kolegu na VAšem pracovišti a potřebujete získat více informací o této problematice? Zúčastněte se semináře Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků, který se uskuteční 7. 6. 2011 na VUT v Brně. Více informací naleznete v přiložené pozvánce a na stránkách www.rko.vutbr.cz.

Více...

Workshop Tvorba učebních opor pro distanční vzdělávání

Datum: 6. 6. 2011

V rámci projektu ChemLEARNING Váas zveme na workshop Tvorba učebních opor pro distanční vzdělávání, který umožní uchopit e-learning jako pedagogický nástroj vzhledem k distančním oporán, znát jeho omezení a možnosti. Zaměří se zejména na metodiku tvorby distančních opor. Distanční opory možno přímo tvořit v systému Moodle a tak se ho zároveň učit. Workshop se uskuteční dne 6. 6. 2011 od 10:00 hodin v učebně P2 a registrovat se na něj můžete zde.

Měsíc IPR - věda i legálně

Datum: 31. 5. 2011

Věda i legálně - seminář o právních aspektech vědecké i tvůrčí činnosti trochu jinak - konkrétní modelové situace a praktické znalosti z oblastí, ve kterých se běžně setkáváte při lektorské, publikační či tvůrčí činnosti. Víte, jak správně postupovat, aby nebyla porušena práva Vaše, práva třetích osob a práva Vašeho zaměstnavatele? Zúčastněte se semináře, který se uskuteční 31. 5. 2011 na ÚTT VUT v Brně. Více informací neleznete v přiložené pozvánce a na stránkách www.mesicipr.cz

 

Více...

Techniky inovativního myšlení

Datum: 26. 5. 2011

V rámci projektu ChemPoint Vás zveme na sérii tří seminářů se souhrnným názvem Techniky inovativního myšlení, jejichž cílem je představení řady metod, které je možno využívat pro hledání nových řešení a výběr řešení pro použití jako výstupů z výzkumných projektů. Semináře se budou konat v následujících třech termínech: 26.5.2011, 1.6.2011 a 2.6.2011. Více podrobností a přihlášku naleznete zde.

Nabídka sportu na léto

Datum: 1. 5. 2011

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně připravilo ve spolupráci se studenty oboru Management v tělesné kultuře na jarní a letní měsíce programy s odborným vedením pro děti i dospělé: Příměstské tábory pro děti a Letní školu zdravého životního stylu pro dospělé. Podrobné informace jsou na webu CESA . Věříme, že nabídka pohybových aktivit s odborným programem na sportovištích školy zaujme. RNDr. Hana Lepková

Více...

Workshop Dodatečné úpravy fotografií

Datum: 6. 4. 2011

Zveme Vás již na třetí workshop komunity PhotoChemPoint s názvem Dodatečné úpravy fotografií, který se koná dne 6. dubna 2011 od 8:30 hodin v Technickém muzeu Brno. Workshop se organizován v rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi a přihlásit se můžete již nyní.

 

Workshop komunity EnviroPoint

Datum: 4. 4. 2011

Zveme Vás již na třetí workshop komunity EnviroPoint, který bude zaměřen na téma atmosferických částic. Workshop se koná dne 4. dubna 2011 od 10:00 hodin v hotelu Santon a registrovat se můžete již nyní. Workshop organizujeme v rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi.

Workshop Nové směry v pěstování a výrobě vína

Datum: 30. 3. 2011

Zveme Vás již na třetí workshop komunity BiotechPoint s názvem Nové směry v pěstování a výrobě vína, který se uskuteční dne 30. března 2011 od 8:30 hodin v budově Fakulty chemické. Workshop pořádáme v rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi a můžete se na něj přihlásit již nyní.

 

3. Workshop komunity PlasmaPoint

Datum: 24. 3. 2011

Zveme Vás na třetí workshop komunity PlasmaPoint, který se koná v rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 24. března 2011 od 10:00 hodin a jeho hlavním tématem je využití plazmatu jako nástroje pro aktivaci povrchů materiálů. Na akci je možné se zaregistrovat.

 

Držitel Nobelovy ceny za fyziku prof. Douglas Osheroff na VUT v Brně

Datum: 22. 3. 2011

11-03-osheroffVUT v Brně bude hostitelem zahajovací akce nové celosvětové iniciativy společnosti Honeywell – Honeywell Initiative for Science & Engineering .Předášet bude držitel Nobelovy ceny za fyziku prof. Douglas Osheroff. Honeywell Initiative for Science & Engineering propojuje přední inženýrské a technologické odborníky společnosti Honeywell s nositeli Nobelovy ceny za chemii/fyziku a se studenty z nejlepších technických vysokých škol. Cílem jejich spojení je podpořit ještě intenzivnější uplatnění výsledků vědeckého výzkumu v praktickém podnikání.

Více...

Seminář Ochrana duševního vlastnictví

Datum: 22. 3. 2011

V rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi Vás zveme na třetí, závěrečný seminář na téma Ochrana duševního vlastnictví, který se koná dne 22. března 2011 od 12:00 hodin. Tento seminář bude věnován problematice využití duševního vlastnictví v souvislostech praxe univerzitního výzkumu a vývoje. Prosím, na seminář se zaregistrujte.

Seminář Ochrana duševního vlastnictví

Datum: 15. 3. 2011

Zveme Vás na druhý z řady seminářů věnovaných ochraně duševního vlastnictví, který se uskuteční v úterý 15. března 2011 od 12:00 hodin a bude zaměřen na problematiku duševního vlastnictví ve vztahu k projektům VaV, vykazování výsledků projektů apod.  I tento seminář se koná v rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi. Na seminář se můžete zaregistrovat.

Workshop komunity NanoMedicPoint

Datum: 11. 3. 2011

Zveme Vás na zahajovací workshop komunity NanoMedicPoint, který se koná v rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi. Workshop se uskuteční v pátek 11. 3. 2011 od 10:00 hodin a bude zaměřen na spolupráci akademického a komerčního sektoru v oblasti huminových látek. Na workshop se můžete zaregistrovat.

 

 

Semináře Ochrana a využití duševního vlastnictví

Datum: 8. 3. 2011

Zveme Vás na sérii tří seminářů nazvanou Ochrana a využití duševního vlastnictví , které se konají v rámci projektu ChemPoint. Cílem těchto seminářů je představení problematiky ochrany a využití duševního vlastnictví v souvislostech praxe univerzitního výzkumu a vývoje. První seminář, konaný 8. 3. 2011, se věnuje duševnímu vlastnictví obecně. Druhý seminář proběhne 15. 3. 2011 a zaměří se na problematiku duševního vlastnictví ve vztahu k projektům VaV. Závěrečný seminář, 22. 3. 2011, se bude věnovat problematice využití databází patentových informací  jako zdroje technické a obchodní informace. Na semináře se můžete registrovat.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Datum: 5. 3. 2011

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám je plánován v rozsahu 18 hodin ve třech sobotních 6-ti hodinových blocích. a bude ukončen závěrečným testem. Účastníci obdrží certifikát o absolvování, který mohou doložit k přihlášce ke studiu.

Více...

Semináře Možnosti financování výzkumu

Datum: 22. 2. 2011

Zveme Vás na třetí - poslední z řady seminářů nazvaných Možnosti financování výzkumu, které se konají v rámci projektu ChemPoint. kde budou představeny možnosti tuzemských poskytovatelů a grantových agentur. Lektorem tohoto semináře bude ředitel kanceláře Grantové agentury ČR, Ing. Tomáš Kopřiva: obsahem  semináře bude poskytování finančních dotací na vědu a výzkum z grantových agentur a ostatních tuzemských poskytovatelů.

Seminář se koná v úterý, 22.2.2011, od 8:30 hodin v budově Fakulty chemické, Purkyňova 118, 5. patro.

 

Reprezentační ples Fakulty chemické VUT

Datum: 18. 2. 2011

Studentská unie a vedení fakulty Vás zve na 15. ročník reprezentačního plesu Fakulty chemické 18. února v 19.00 v KC Semilasso.Vstupenky je možné zakoupit od 17. ledna.

Více...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN CHEMIE

Datum: 17. 2. 2011

Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN CHEMIE ve čtvrtek 17. února 2011, 10 - 15 hod.

Více...

Kurz: Dotace na výzkum technologií, materiálů, IT

Datum: 15. 2. 2011

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz "Dotační audit - výzkum technologií, materiálů, IT" , který se uskuteční dopoledne 15.2.2011 v Brně. Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o dotačních titulech zaměřujících se na technologicky a materiálově orientovaný výzkum a oblast informačních technologií.

Více...

Seminář "Půl století od objevu měkkých kontaktních čoček"...

Datum: 14. 2. 2011

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovoluji si vás pozvat na přednášku semináře "Pokročilé materiály", kterou přednese prof. M. Raab (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha) na téma "Půl století od objevu měkkých kontaktních čoček – příklad serendipity?" v pondělí dne 14. února 2011, 12:00hod, posluchárna P13. S pozdravem

Vladimír Čech

Seminář Možnosti financování výzkumu

Datum: 8. 2. 2011

Zveme Vás na již druhý seminář, jehož název zní Současné možnosti financování výzkumu z fondů Evropské Unie, který se uskuteční dne 8. února 2011 od 12:30 hodin v budově FCH. Prosíme každého, kdo se chce účastnit a nezaregistroval se na první seminář, aby tregistraci provedl nyní.

Možnosti financování výzkumu

Datum: 18. 1. 2011

Zveme Vás na řadu tří seminářů na téma Současné možnosti financování výzkumu z veřejných a soukromých prostředků, které jsou pořádány v rámci projektu ChemPoint.

První seminář, zaměřený na možnosti financování výzkumu prostřednictvím soukromých investorů, proběhne v úterý 18. ledna 2011. Registrovat se můžete zde.

Školka VUT v Brně

Datum: 14. 1. 2011

Centrum podpory projektů  VUT v Brně připravuje podklady pro projekt Školka VUT v Brně, který v případě zájmu zaměstnanců a studentů podá VUT v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Základní informace včetně krátkého dotazníku najdete zde. Případné zájemce o tento projekt prosíme o vyplnění dotazníku. 

Seminnář "Analýzy povrchových struktur iontovými svazky"

Datum: 13. 12. 2010

Dovoluji si vás pozvat na přednášku semináře "Pokročilé materiály", kterou přednese dr. V. Peřina (Ústav jaderné fyziky AV ČR) na téma "Analýzy povrchových struktur iontovými svazky" v pondělí dne 13.prosince 2010, 11:00hod, posluchárna P11. Zve prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

Studentská odborná konference Chemie a společnost

Datum: 3. 12. 2010

Zveme všechny zájemce k účasti na Studentské odborné konferenci Chemie a společnost, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Součástí bude rovněž sekce pro studenty středních škol. Konference se uskuteční dne 3. prosince 2010 v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně.

Více...

Den otevřených dveří

Datum: 3. 12. 2010

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá každým rokem Den otevřených dveří. Zpravidla v prosinci tak studenti středních škol, ale i široká veřejnost, mohou nahlédnout do prostor fakulty. Ve skupinkách provede náš průvodce návštěvníky výukovými místnostmi, laboratořemi, knihovnou, jídelnami a pod. Během dne probíhají prezentace fakulty a jednotlivých ústavů, na kterých se návštěvníci dozví informace o studiu. Po celou dobu jsou k dispozici studijní poradci, kteří ochotně vysvětlí vše týkající se zaměření oborů, uplatnění a podobně.

Více...

Bezpečnost a kontrola potravin

Datum: 1. 12. 2010

Zveme Vás na druhý workshop komunity BiotechPoint s názvem "Bezpečnost a kontrola potravin - nezbytné atributy potravinářské výroby nejen na jednotném evropském trhu". Workshop se koná dne 1. prosince 2010 a je pořádán v rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi.

Setkání s Útvarem transferu technologií

Datum: 30. 11. 2010

Dobrý den, chtěl bych vás pozvat na setkání se zaměstnanci Útvaru transferu technolgií (ÚTT) na VUT v Brně. Na setkání vám bude představeno pracoviště ÚTT a vaše možnosti jak jej využívat. Setkání se uskuteční 30. listopadu 2010 ve 14:00 v zasedací místnosti ÚCHM. Doba trvání akce bude cca 60 min včetně diskuse. Pozvánka je přiložena v příloze. Za projekt TT Point a ÚTT se na vás těší Tomáš Opravil

Více...

Seminář Vědeckotechnické parky a podnikatelské subjekty

Datum: 30. 11. 2010

V rámci projektu ChemPoint - vědci pro chemickou praxi Vás zveme na třetí seminář z oblasti spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi - příklady dobré praxe. Seminář má název Vědeckotechnické parky a podnikatelské subjekty a koná se 30. listopadu 2010.

Přednáška - generace ozonu pomoci elektrických výbojů v plynech

Datum: 11. 11. 2010

Ve čtvrtek 11. 11. 2010 proběhne v učebně P13 v 10 hod. přednáška prof. Ing. Stanislava Pekárka, DrSc. z FEL ČVUT v Praze o generaci ozonu pomoci elektrických výbojů v plynech. Jste srdečně zváni.

Měsíc mobility - věda v pohybu

Datum: 11. 11. 2010

Akce Měsíc mobility - věda v pohybu se uskuteční i v Brně - 11. 11. 2010. Akce je určena především Ph.D. studentům a vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří mají zájem pracovat v zahraničním vědeckém týmu nebo naopak chtějí získat do výzkumného týmu nového kolegu ze zahraničí.  Stejně tak jsou vítáni konzultanti k této problematice. Písemná přihláška v příloze.

Více...

Spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi II

Datum: 11. 11. 2010

Cílem druhého semináře je poskytnout přehled o možnostech komercializace výsledků vědy a výzkumu včetně praktických příkladů a doporučení ze světa i z ČR. První příspěvek nabídne zejména zahraniční pohled na problematiku, zatímco autor druhého příspěvku se více zaměří na domácí zkušenosti.

Více...

2. workshop komunity PolymerPoint

Datum: 10. 11. 2010

Zveme Vás na workshop nazvaný "Materiálový výzkum jako nástroj pro udržení pozic v konkurenčním prostředí", který se uskuteční dne 10. listopadu 2010 jako druhý workshop komunity PolymerPoint v rámci projektu ChemPoint.

Přednáška - Příprava tvrdých a ultratvrdých povlaků v plazmatu

Datum: 4. 11. 2010

Ve čtvrtek 4. 11. 2010 proběhne od od 10:00 hod. v posluchárně P13 přednáška RNDr. Jana Valtera z firmy HVM plazma na téma příprava tvrdých a ultratvrdých povlaků v plazmatu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Mezinárodní konference Thermophysics 2010

Datum: 3. 11. 2010

Mezinárodní konference zaměřená na termofyziku a příbuzné disciplíny.

Více...

Seminář Spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi

Datum: 20. 10. 2010

Zveme Vás na první ze série seminářů Spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi - příklady dobré praxe, který se uskuteční dne 201.10.2010 v rámci projektu ChemPoint-vědci pro chemickou praxi. Přihlásit se můžete zde.

Přednáška „Pokročilé materiály“

Datum: 11. 10. 2010

Ústav chemie materiálů vás zve na přednášku semináře „Pokročilé materiály“ - prof. Yuichi Setsuhara Osaka University, Japonsko

Více...

Letní škola SPM mikroskopie

Datum: 5. 10. 2010

Letní škola SPM mikroskopie se uskuteční Technickém muzeu v Brně ve dnech 5. - 7. 10. 2010. Srdečně zveme všechny zájemce. 

Více...

Noc vědců

Datum: 24. 9. 2010

Velmi nás těší, že i letos Vás můžeme pozvat na Noc vědců - akci, která se na naší fakultě stala již tradicí. Připravili jsme bohatý program, různé soutěže a kvízy pro všechny věkové kategorie. Přijďte tedy na Fakultu chemickou Vysokého učení technického v Brně dne 24. září 2010 od 18:00 do 24:00 hod.

Workshop komunity PlasmaPoint

Datum: 23. 9. 2010

Zveme Vás na workshop komunity PlasmaPoint s názvem Plazma v laboratoři a průmyslu, který se koná v rámci projektu ChemPoint.

 

Letní škola Komunikační dovednosti ve vědě a výzkumu

Datum: 7. 9. 2010

RKO Jižní Morava ve spolupráci s realizačním týmem projektu MUNRO zve všechny zájemce z řad vědecko-výzkumných pracovníků na třídenní letní školu na téma „Komunikační dovednosti ve vědě a výzkumu“. Datum: 7. - 9. září 2010, vždy 9:00 - 16:30, Místo: Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno

Více...

Letní škola statistických metod

Datum: 23. 8. 2010

Zveme Vás an letní školu statistických metod, která se koná ve dnech 23. - 27. 8. 2010. Podrobnosti zde.

Přednáška

Datum: 9. 6. 2010

Zveme Vás na přednášku Thermodynamics and Kinetics of Materials at the Nanoscale, která se uskuteční dne 9. 6. 2010 v 10:00 hodin.

 

Celofakultní seminář

Datum: 4. 6. 2010

Zveme všechny na celofakultní seminář, který se koná v pátek 4. června od 10:00 hodin v posluchárně P2.

Mobilní laboratoř Fritsch

Datum: 2. 6. 2010

Dne 2.6. 2010 k Fakultě chemické VUT v Brně opět přijede mobilní laboratoř FRITSCH s přístroji pro drcení, mletí a granulometrii. Zájemci o tuto problematiku si mohou mobilní laboratoř prohlédnout v čase od 9 do 16 hodin, laboratoř bude stát pod hlavním vchodem do fakulty blízko parkoviště pro zaměstnance VUT

Celofakultní seminář

Datum: 18. 5. 2010

Zveme Vás na celofakultní semináře, na kterých studenti Ing. Lukáš Recman a Ing. Jozef Krajčovič přednesou podstatné výsledky svých dizertačních prací.

Konference Pitná voda

Datum: 17. 5. 2010

Zveme Vás na 10. ročník konference Pitná voda, jejímž spolupořadatelem je Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně. Konference se koná ve dnech 17. - 20. května 2010 v Táboře. Více informací včetně přihlášky najdete v podrobném programu konference.

Workshop Materiálový výzkum a průmysl

Datum: 29. 4. 2010

ChemPoint_male

 

Zveme Vás na první workshop komunity PolymerPoint s názvem Materiálový výzkum a průmysl, který se koná v rámci projektu ChemPoint .

 

Workshop komunity PhotoChemPoint

Datum: 28. 4. 2010

ChemPoint_maleZveme Vás na první workshop komunity PhotoChemPoint s názvem Archivní fotografie: identifikace historických technik a problematika jejich preventivní konzervace, který se koná v rámci projektu ChemPoint.

 

Kurz přednášek - prof. Pajak

Datum: 27. 4. 2010

Srdečně zveme všechny studenty, zaměstnance i širokou veřejnost na kurz přednášek prof. Pajaka ( Uviverzita Oplole) z  oblasti chemie paliv,  který se uskuteční v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně ve dnech 27. - 29. dubna 2010.

Více...

Projekt prevence infekčních chorob na vysokých školách

Datum: 27. 4. 2010

Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně se  připojila k projektu Prevence infekčních chorob na vysokých školách, protože vysokoškolští studenti se velmi často setkávají se zvýšeným rizikem nákazy: meningitidou, žloutenkou typu A, klíšťovkou a "exotickými nemoceni".

Inovační vouchery

Datum: 26. 4. 2010

Žádosti do druhého kola programu Inovační vouchery lze podávat v době pd  26. 4. 2010 do 17. 6. 2010.

Workshop Silikáty - trvalá výzva pro VaV

Datum: 13. 4. 2010

Zveme vás na první workshop komunity SiliPoint s názvem Silikáty - trvalá výzva pro VaV, který se koná v rámci projektu ChemPoint.

 

Workshop „Technologie pro zdravé potraviny“

Datum: 31. 3. 2010

Zveme vás na první workshop komunity BiotechPoint s názvem „Technologie pro zdravé potraviny“ pořádaný v rámci projektu ChemPoint .

Více...

Studentská soutěž BEST

Datum: 29. 3. 2010

Studentská organizace BEST (Board of European Students of Technology), která v současnosti sdružuje 83 technických univerzit ve
více jak 30 zemích Evropy, pro Vás pořádá již druhý ročník inženýrské soutěže ING.race o exkluzivní ceny ve dnech 29. a 30. 3. 2010. Nově jsou zde dvě disciplíny, Case Study a Team Design. Přihlášky a bližší informace na http://www.competition.cz .

Více...

Reprezentační ples FCH

Datum: 12. 2. 2010

Studentská unie pod záštitou děkana Fakulty chemické VUT v Brně Vás srdečně zve na reprezentační ples FCH.

Více...

Reprezentační ples VUT

Datum: 12. 2. 2010

Vedení Vysokého učení technického vás zve na reprezentační ples VUT 12. 2. 2010.

Více...

CzechInvest otevírá v USA CzechAccelerator pro české podniky

Datum: 14. 1. 2010

Agentura CzechInvest otevírá přímo v srdci kalifornského Silicon Valley technologický akcelerátor pro české podnikatele – CzechAccelerator.

Více...

Výsledky volby kandidáta na jmenování děkanem FCH VUT

Datum: 4. 1. 2010

Akademický senát FCH VUT v Brně zvolil na svém zasedání dne 9.12.2009 doc. Ing. Jaromíra Havlicu, DrSc. kandidátem na jmenování děkanem Fakulty chemické VUT na období únor 2010 - leden 2014.

Více...

Chemická olympiáda

Datum: 11. 12. 2009

V prostorách Fakulty chemické VUT v Brně se dne 11. 12. 2009 uskuteční krajské kolo chemické olympiády kategorie A + E pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

Celofakultní seminář

Datum: 7. 12. 2009

Studentka doktorského studijního programu Ing. Martina Čarnecká přednese referát o podstatných výsledcích své disertačních práce v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Více...

Den otevřených dveří

Datum: 3. 12. 2009

 

Fakulta chemická VUT v Brně Vás zve na Den otevřených dveří, který letos připravuje na 3. prosince 2009 od 10:00 do 16:00 hodin. Tradičně bude v tento den umožněn přístup do laboratoří i výukových místností, budeme k dispozici pro studijní poradenství, budete moci nahlédnout i do zázemí fakulty atd. Těšíme se na všechny návštěvníky.

Více o akci Den otevřených dveří se dozvíte zde.

 

Vyhodnocení Studentské odborné konference Chemie a společnost

Datum: 3. 12. 2009

Dne 3. prosince 2009 se v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně uskutečnila Studentská odborná konference Chemie a společnost, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů , nově bude součástí rovněž i sekce pro studenty středních škol.

Více...

Česká věda

Datum: 3. 12. 2009

Spolek přírodovědců MU v Brně Vás zve 3. 12. 2009 od 17:00 hodin na besedu. Více o místě konání akce a tématu naleznete zde.

Představení uchazečů pro volbu kandidáta na jmenování děkanem

Datum: 26. 11. 2009

Akademický senát FCH VUT svolává shromáždění akademické obce FCH VUT na čtvrtek 26. 11. 2009 od 15:00 hodin do posluchárny P-1, kde proběhne představení uchazečů pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FCH VUT pro období 2010-2014.

Více...

Celofakultní seminář

Datum: 26. 11. 2009

Studenti doktorských studijních programů přednesou referáty o podstatných výsledcích svých disertačních prací: Ing. Pavel Šiler, RNDr. Theodor Staněk.

Více...

Ukázková laboratoř na FCH VUT

Datum: 26. 11. 2009

HANYKO Praha s.r.o. a Waldner Labnoreinrichtungen GmbH Vás zvou na prohlídku nové řady laboratorního nábytku SCALA představeného poprvé na letošním veletrhu ACHEMA ve Frankfurtu n/M. Nábytek budeme vystavovat v „pojízdné laboratoři“ Travel Showcase vybavené digestoří, laboratorními stoly, podstavnými a závěsnými skříňkami a dalším vybavením.

Více...

Děkanské volno

Datum: 26. 11. 2009

V souvislosti se shromážděním akademické obce FCH VUT v Brně vyhlašuje děkan fakulty na den  26.11.2009 od 15:00 hodin děkanské volno.

 

Přednáška o první pomoci

Datum: 23. 11. 2009

Vedení FCH a Studentská Unie FCH Vás srdečně zvou na přednášku, kde se dozvíte mimo jiné co dělat, když se stane něco Vám nebo Vašim blízkým, jak správně poskytnout první pomoc nebo jak správně zavolat "záchranku". Přednášet bude student FCH a kvalifikovaný zdravotník Tonda Knob v posluchárně P1, v pondělí 23. listopadu 2009 ve 12:30 hodin. Těšíme se na Vaši účast.

Seminář „Chemická legislativa aktuálně“

Datum: 3. 11. 2009

Seminář se koná v Praze. Program semináře objasní aktuální situaci

 • v managementu chemických látek v ČR – chemický zákon a jeho prováděcí vyhlášky, implementace nařízení REACH a CLP
 • v oblasti státní správy (MŽP, MPO, MZ)
 • v praxi (zkušenosti odborníků s GHonzo polečností z přípravných procesů na registraci)

Seminář dále představí řešení managementu chemických látek v ČR prostřednictvím okének jednotlivých ministerstev a jejich odborných inspekčních orgánů a ústavů. Pozvánka, přihláška a program v příloze.

Více...

Volby kandidáta na jmenování děkanem FCH VUT

Datum: 16. 10. 2009

Akademický senát FCH VUT vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem FCH VUT na funkční období 2010 - 2014. Potřebný tiskopis pro návrh kandidáta je k dispozici na podatelně FCH.

Více...

Habilitační přednáška Ing. Evy Nezbedové, CSc.

Datum: 29. 9. 2009

Habilitační přednáška s názvem "Možnosti zhouževnatění PPH matrice prostřednictvím částicového plniva" Ing. Evy Nezbedové, CSc. se uskuteční v úterý 29. 9. 2009 ve 14.00 v zasedací místnosti Ústavu chemie materiálů.

Více...

Noc vědců 2009

Datum: 25. 9. 2009

I letos máte možnost na Fakultě chemické VUT v Brně zažít noc plnou zábavy, her a poznání v podobě pokusů, soutěží, kvizů i dalších aktivit, jejichž cílem je přiblížit vědu široké veřejnosti. Přijďte i Vy tedy na chvíli nahlédnout do světa poznání... Dne 25. září 2009 od 18:00 do 24:00 hodin jste zváni do areálu Fakulty chemické VUT v Brně na Purkyňovu ulici 118 (konečná stanice tramvají 12 a 13).

Podrobnosti akce

Letní škola "Kosmetologie a nanomedicína"

Datum: 24. 8. 2009

TATO AKCE BYLA Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA. OMLOUVÁME SE JIŽ PŘIHLÁŠENÝM ZÁJEMCŮM!!!

Letní škola "Kosmetologie a nanomedicína" je určena jak studentům Fakulty chemické, kteří ukončili první ročník studia, tak zájemcům o tuto problematiku ze středních škol, uchazečům o studium na fakultách s chemickým zaměřením a absolventům studentských soutěží a středoškolské odborné činnosti.

Více...

Inovační vouchery pro firmy

Datum: 4. 8. 2009

Malé a střední podniky se sídlem v České republice mohou od 4. srpna do 25. září 2009 požádat o inovační voucher = dotaci v hodnotě až 150 tisíc korun určenou na nákup znalostí (služeb) od jedné z brněnských univerzit. rakticky to funguje tak, že podniky vyplní jednoduchý elektronický formulář Žádosti o poskytnutí voucheru, jejíž součástí je nabídka o poskytnutí znalostí od pracoviště na univerzitě. Pokud bude více žádostí než prostředků, určí se dotované projekty LOSEM. Více informací včetně přihlášky, příručky pro žadatele atd. najdete na stránkách http://www.inovacnivouchery.cz . Máte-li zájem o využití této nabídky, prosím kontaktujte nás: doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D. - proděkan pro vnější vztah.

Letní chemické soustředění II

Datum: 26. 7. 2009

Srdečně zveme všechny děti a mládež na odborně zaměřené soustředění, které pořádá SVČ Lužánky ve spolupráci s FCH VUT v Brně v termínu od 26. 7. 2009 do 4. 8. 2009. Kromě aktivit souvisejících s chemií na Vás čeká i další pestrý program. Akce je určena pro účastníky ve věku od 14 do 17 let. Kontakt a více informací najdete zde.

Soutěž o návrh nového vizuálního stylu webové prezentace VUT v Brně

Datum: 7. 7. 2009

Předmětem soutěže je navrhnout nový grafický layout webových stránek VUT v Brně. Do 7. 7. 2009!

Více...

Mobilní laboratoř FRITSCH

Datum: 11. 6. 2009

Laboratorní autobus firmy FRITSCH GmbH představí přístroje pro drcení, mletí a granulometrii v Praze ve dnech 3. - 4. června 2009 a v Brně v objektu Fakulty chemické VUT v Brně dne 11. června 2009, od 9:00 do 16:00 hodin.

Odborný seminar - Deformation and failure of collagenous protein materials

Datum: 29. 5. 2009

Přednáší: Professor Markus J. Buehler, Laboratory for Atomistic and Molecular Mechanics, Department of Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Ave. Room 1-235A&B, Cambridge, MA, USA

Místo: Ústav chemie materiálů FCH VUT, zasedací místnost ústavu (dv. č. 4022)

Více...

Late Night Show with Polymer Nanocomposites II

Datum: 27. 5. 2009

Late Night Show with Polymer Nanocomposites II

Více...

Odborný seminar - Symmetry, Equivalence and Molecular Self-Organization

Datum: 26. 5. 2009

Přednáší: Jack F. DOUGLAS, Ph.D. z Polymers Division, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899 USA

Místo: Ústav chemie materiálů FCH VUT, zasedací místnost ústavu

Více...

Chemická olympiáda na FCH

Datum: 14. 5. 2009

Dne 14. 5. 2009 bude na FCH VUT v Brně probíhat krajské kolo chemické olympiády kategorie B. Olympiáda je určena pro studenty převážně 3. ročníků gymnázií a SPŠCH. Dle zkušeností z předchozích ročníků se předpokládá účast cca 35 - 40 studentů.

Více...

SPORTÁLES na VUT

Datum: 13. 5. 2009

Sportáles navazuje na tradici sportovních dnů na VUT v Brně. Letos byl v rámci slavnostní atmosféry oslav 110. výročí založení VUT rozšířen o kulturní a společenský program v areálu kolejí Pod Palackého vrchem, který je tradičním místem studentských květnových oslav. Do organizační přípravy akce se aktivně zapojili vedle zaměstnanců CESA a KaM také studenti. Sportáles proběhne ve středu 13. května a je tak jednou z prvních akcí, která se uskuteční pro studenty a zaměstnance v rámci oslav.

Více...

Ples Fakulty chemické VUT

Datum: 27. 3. 2009

Rada studentské unie Fakulty chemické VUT v Brně pod záštitou děkana této fakulty si Vás dovoluje srdečně pozvat na XIII. reprezentační ples FCH VUT v Brně, který se koná 27. března 2009 v KC Semilasso od 19 hodin. Celý večer Vám k poslechu i tanci bude hrát výborná hudba, čeká na Vás bohatá tombola a speciální překvapení. Takže pokud si nechcete nechat ujít tuto významnou společenskou akci, přijďte a prožijte příjemný večer. Cena vstupenky: 250 Kč.

Více...

Seminář - výzvy v programu 7.RP PEOPLE - stáže pro výzkumníky

Datum: 26. 3. 2009

Seminář zaměřený na blížící se výzvy v programu 7.RP PEOPLE - zahraniční stáže pro výzkumníky - Aula Rektorátu VUT v Brně, 26. března 2009, 10:00–14:00 hod.

Více...

Hokejový zápas studentů

Datum: 25. 3. 2009

Dne 25. března 2009 od 19:00 hodin se v hale Rondo uskuteční hokejový souboj mezi amatérskými mužstvy VUT v Brně a MU. Akce je pořádána v rámci oslav 110. výročí založení VUT v Brně a 90. výročí založení MU, předpokládá se účast až 6500 návštěvníků, připraven je i další program. Přijďte se podívat i Vy.

Více...

Příprava k přijímacím zkouškám

Datum: 7. 3. 2009

Fakulta chemická VUT v Brně pro Vás, uchazeče o studium, organizuje v březnu 2009 kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studium v bakalářských studijních programech .

Více...

Cyklus seminářů v rámci předmětu „Pokročilé materiály I“

Datum: 23. 2. 2009

V letním semestru 2008/9 proběhne série veřejných seminářů v rámci předmětu „Pokročilé materiály I“. Přehled termínů viz. příloha.

Více...

Přihlášky ke studiu chemie

Datum: 6. 2. 2009

Přihlášky ke studium bakalářských studijních programů na Fakultě chemické jsou otevřeny do 31. 3. 2009. Využijte možnost elektronické přihlášky .

Více...

Průběžná přehlídka prací SOČ

Datum: 22. 1. 2009

22. 1. 2009 od 13:00 v posluchárně P2 proběhne průběžná přehlídka prací středoškolské odborné činnosti (SOČ) studentů Střední průmyslové školy chemické v Brně. Budou prezentovány práce řešené studenty SPŠCH na FCH i na jiných fakultách.

Den otevřených dveří a Den chemie

Datum: 4. 12. 2008

V jednom dni proběhnou 2 propagační akce pro širokou veřejnost - Den otevřených dveří a Den chemie. Přijďte se podívat na Fakulu chemickou VUT v Brně a přesvěčte se, že studium chemie je Vaše správná volba, poskytneme Vám veškeré informace. O širokém uplatnění chemiků Vás jistě přesvědčí i pozvaní zástupci firem chemického průmyslu.

Více...

Studentská odborná konference

Datum: 4. 12. 2008

Děkan Fakulty chemické VUT oznamuje, že dne 4. prosince 2008 se v prostorách fakulty uskuteční studentská odborná konference Chemie a společnost, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů , nově bude součástí rovněž i sekce pro studenty středních škol. V rámci konference budou formou ústní prezentace představeny výsledky tvůrčí a odborné činnosti studentů.

Více...

Přednáška semináře „Pokročilé materiály“

Datum: 1. 12. 2008

Ústav chemie materiálů vás zve na přednášku semináře „Pokročilé materiály“ s názvem "Plasma polymer films: From nanoscale synthesis to macroscale functionality"

Přednáší: prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

Více...

Univerzita v Coventry (Anglie)

Datum: 24. 11. 2008

V pondělí 24. 11. 2008 od 10:00 v Aule rektorátu VUT v Brně se uskuteční setkání se zástupcem univerzity v Coventry, Richardem Gotwardem. Předmětem setkání bude prezentace možností studia na jejich univerzitě v Anglii - www.coventry.ac.uk

Více...

Přednáška prof. Baeyense

Datum: 20. 11. 2008

Zveme Vás na přednášku prof. Baeyense dne 20.11.2008 v 15,00 hodin.

Více...

FRCs in Dentistry

Datum: 13. 11. 2008

Ústav chemie materiálů pořádá druhý ročník mezinárodního workshopu zaměřeného na využití vlákny vyztužených kompozitů ve stomatologii. Workshop se koná ve dnech 13.–14. 11. 2008 v hotelu Slavia v Brně.

Více...

Přednáška semináře "Pokročilé materiály"

Datum: 3. 11. 2008

Vážená kolegyně, vážený kolego, dovoluji si vás pozvat na přednášku semináře "Pokročilé materiály", kterou přednese prof. M. Raab (ÚCHM ČSAV Praha) na téma "Materiálová věda a gastronomie" v pondělí dne 3.listopadu 2008, 11:00 hod, posluchárna P6. Pozvánka je přiložena. S pozdravem Vladimír Čech

Více...

Konference "4th NBC International Conference"

Datum: 28. 10. 2008

Ve dnech 28. až 30. října toho roku proběhne na půdě Vysokého učení technického v Brně, v budově Rektorátu na Antonínské 1, mezinárodní konference pod názvem "4th NBC International Konference". Tato konference je pořádána britským vydavatelstvím odborného časopisu NBC International za spoluúčasti VUT Brno pod záštitou pan Rektora profesora Ing. Karla Raise, CSc., MBA a Vojenského technického ústavu ochrany Brno-divizí Vojenského opravárenského podniku 026 Šternberk . Zámyslem této konference je přispění ke zvýšení připravenosti řešit účinně události spojené s nebezpečnými chemickými, biologickými, radiologickými a výbušnými nebezpečnými materiály.

Více...

Volby do Akademického senátu FCH a VUT

Datum: 13. 10. 2008

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT na funkční období 2008 – 2011. Volby budou probíhat v termínu od 13. 10. do 15. 10. 2008. Ve stejném termínu budou probíhat i volby do AS VUT. Výsledky voleb budou umístěny na stejných stránkách.

Více...

Konference "Práce s talentovanou mládeží"

Datum: 25. 9. 2008

Cílem konference je zejména výměna praktických zkušeností z práce s talentovanou mládeží pomocí prezentace úspěšných projektů a aktivit. Účastníci konference tak budou mít v jejím průběhu možnost např. navázat kontakty pro budoucí spolupráci, získat inspiraci pro svou další práci s talenty apod.

Více...

Přípravné dny ke studiu pro nové prváky

Datum: 17. 9. 2008

Studentská unie na Fakultě Chemické VUT v Brně pod záštitou pana děkana této fakulty pro vás připravili několikadenní seznámení se studentským životem na naší fakultě, kde se nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte na vlastní kůži, co bude studium na FCH obnášet.

Více...

Mezinárodní konference

Datum: 9. 9. 2008

Ve dnech 9.-11.9.2008 se na Fakultě chemické VUT v Brně uskuteční 4. ročník mezinárodní konference "Chemistry & Life".

Více...

Polymer Nanocomposites Workshop

Datum: 4. 9. 2008

4. - 5. 9.2008: International Workshop on Physics and Mechanics of Polymer Nanocomposites: Bridging the Gap between Discrete Matter and Continuum

Více...

Technický kurz „Mimic Our Nature – Biomaterials Design"

Datum: 22. 6. 2008

BEST Brno při ACSA, pobočka mezinárodní studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology) na VUT v Brně, si dovoluje pozvat všechny studenty i širokou veřejnost na mezinárodní technický kurz „Mimic Our Nature – Biomaterials Design". Nad kurzem, který je pořádán na Ústavu materiálů Fakulty chemické ve dnech 22.6.-5.7.2008, převzali záštitu primátor statutárního města Brna Roman Onderka a děkan Fakulty chemické VUT v Brně doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc. Odborný kurz se zabývá především chemií biomateriálů, jak přírodních, tak syntetických, jejich přípravou a následným použitím v praxi. Akademická část probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení v angličtině, během nichž studenti získají přehled o struktuře a mechanice biokompozitů a jejich následném využití v medicíně. Více informací včetně přehledu volně přístupných přednášek najdete na adrese: www.BEST.eu.org/Brno .

Více...

Konference PITNÁ VODA 2008

Datum: 2. 6. 2008

Pořadatelé vás zvou na konferenci PITNÁ VODA 2008 ve dnech 2. - 5. června 2008, OREA Hotel Dvořák, Tábor.

Více...

6.ročník prodejní výstavy anglických učebnic a monografií z oboru chemie

Datum: 28. 5. 2008

Knihkupectví MALÉ CENTRUM ve spolupráci s Knihovnou FCH VUT v Brně Vás srdečně zve v úterý, 27. 5. 2008 od 9,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu, 28. 5. 2008 od 9,00 hod. do 15,30 hod. na 6.ročník prodejní výstavy anglických učebnic a monografií z oboru chemie.

Více...

Přednášky profesora Jin Mizugichi, Japonsko

Datum: 19. 5. 2008

Ústav fyzikální a spotřební chemie vás zve na přednášky profesora Jin Mizugichi, Professor of material science Jokohama National University, dne 19.5.2008 na FCH.

Více...

Pozvánka na přednášku

Datum: 15. 5. 2008

Dr. Moya z Instituto de Química, UNAM Circuito Exterior Cd. Universitaria, Coyoacán, Mexico bude přednášet v rámci Polymer Group Meeting tento čtvrtek 15.5. v 11:00h v zasedací místnosti ÚCHM na témata:

 • "Institute of Chemistry at the National Autonomous University of Mexico (UNAM): Research and Mobility opportunities".
 • "Coordination Chemistry of Aluminum: Molecular Alumoxanes and Aluminum Chalcogenides".

Více...

Plastex 2008 - Mezinárodního veletrhu plastů, pryže a kompozitů

Datum: 13. 5. 2008

Fakulta chemická se zúčastní vlastní prezentací veletrhu Plastex 2008 - Mezinárodního veletrhu plastů, pryže a kompozitů, který se koná 13. – 16. 5. 2008. Podtitulek letošního ročníku "Progresivní technologie a inovace" slibuje bohatou ukázku techonologií od 500 vystavovatelů.

Více...

Přednáška nositele Nobelovy ceny za chemii prof. Alana J. Heegera

Datum: 13. 5. 2008

Dvoudenní setkání s nositelem Nobelovy ceny v oboru chemie za objev vodivých polymerů, prof. Alanem J. Heegerem , z USA. Akci pořádá rektorát Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s firmou Honeywell.

Termín: 13 . - 14. 05. 2008
Místo: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2
Kontakt: MgA. David Lobpreis, tel.: 541 145 150 , e-mail: lobpreis@ro.vutbr.cz

Více...

Pozvánka na festival Čarodějáles

Datum: 30. 4. 2008

Pozvánka na festival Čarodějáles

 • Kde: BRNO - RIVIÉRA (V případě pekelného počasí hala Rondo!)
 • Kdy: 30. dubna 2008 od 15 hodin
 • Vstupné: předprodej 190 Kč/na místě 250 Kč (soutěž o vstupenky )
 • Uvádí: Pavel Anděl
Ocenění nejúžasnějších čarodějnic, vatra, soutěže, stánky s občerstvením všeho druhu. Záštitu převzali: 1. nám. hejtmana Jihomor. kraje Ing. MILAN VENCLÍK, prorektor VUT v Brně doc. RNDr. MILOSLAV ŠVEC CSc.

Více...

Přednáška "Příprava a aplikace tvrdých vrstev!

Datum: 28. 4. 2008

První část je věnována rozdělení typů tvrdých vrstev (vazba iontová, kovalentní, kovová) a přehledu jejich základních vlastností. V druhé části jsou popsány technologie přípravy tvrdých vrstev metodami napařování, naprašování a plazmochemickými metodami a jsou ukázány nové směry vývoje těchto technologií.

Kde: v posluchárně P6, FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno
Kdy: pondělí 28. dubna 2008, 13:00 hod.

Více...

Přednáška Polymery pro fotoniku

Datum: 17. 4. 2008

Přednáška "Polymery pro fotoniku" a jejich aplikace v polymerních solárních článcích, organických světelných zdrojích a dalších high-tech aplikacích. Přednášku pronese Dr. Věra Cimrová z Ústavu makromolekulární chemie již tento čtvrtek od 12.00 do 13:00 v posluchárně P12.

Více...

Veletrh KARIÉRA 2008, Brno

Datum: 15. 4. 2008

Chcete vyjet na STÁŽ či TRAINEE program? Hledáte námět DIPLOMKY či rovnou budoucí ZAMĚSTNÁNÍ? Pak navštivte veletrh pracovních příležitostí na brněnském výstavišti. Veletrh se koná 15. 4. 2008 v Kongresovém centrum na výstavišti (u zastávky tramvaje č.1). Veletrh pořádá studentská organizace 4P International-Czech Republic a letošní ročník je převážně zaměřen jak na technické profese (strojírenství, IT a chemie), ale také ekonomické profese zde najdou velký počet společností. Více na webech: www.jobfairs.cz, www.4pint.cz

Více...

Blokový seminář "Polymer fracture"

Datum: 8. 4. 2008

Od 6. 4. - 10. 4. 2008 navštíví Ústav chemie materiálů professor Alan J. Lesser (University of Massachussetts, USA)

Přednáška "Principy a aplikace titanové fotokatalýzy"

Datum: 31. 3. 2008

Budou objasněny základní principy, dále pak historie vývoje aplikací jež jsou od těchto principů odvozeny. Budou představeny některé důležité aplikace. Srovnání mezi základními principy a marketingově propagovanými aplikacemi povede k nutnému závěru, že vypracování systému standardních metod hodnocení účinnosti fotokatalytických povrchů jsou jednou z priorit oboru. To umožní jednoznačnou odpověď na otázku, co jsou mýty a co skutečnost.

Přednáší: Ing. František Peterka, Ph.D. - Advanced Technology Group s.r.o. 

Kde:  přednášková místnost P6, FCH VUT

Kdy:  pondělí 31. března 2008, 13:00 hod.

Více...

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Datum: 21. 3. 2008

Fakulta organizuje v rámci programů celoživotního vzdělávání kurz zaměřený na přípravu uchazečů k přijímacím zkouškám ke studium v bakalářských studijních programech na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.

Více...

Webová stránka laboratoře 4056/4060

Datum: 20. 3. 2008

Laboratoř polymerních kompozitů 4056/4060 uvedla do provozu svou novou web stránku.

Více...

Přednáška “Využití anorganických materiálů jako biokompatibilních implantátů”

Datum: 10. 3. 2008

Přednáší: prof. Jaroslav Šesták, PhD., DSc.
Kde: učebna P6
Kdy: v pondělí 10. března 2008, 13:00 hod.

Více...

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Datum: 3. 3. 2008

Kurz k přijímacím zkouškám bude zahájen 8. 3. 2008 v 9.00 v prostorách fakulty chemické - posluchárna P1. Prostudujte si prosím aktualizované informace!

Více...

Ples chemiků 2008

Datum: 29. 2. 2008

Děkan a Rada studentské unie Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně si Vás dovolují pozvat na XII. ples chemiků VUT. Sál Stadion, Kounicova ulice, Brno, 29. února 2008 od 19 hod. Vstupenky je možné dohodnout na kontaktech:


Více...

Seminář - práce s citačními rejstříky ISI Web of Knowledge

Datum: 22. 2. 2008

Ústřední knihovna VUT Vás zve na seminář pro ty, kteří chtějí pracovat s citačními rejstříky ISI Web of Knowledge.  (databáze Web of Science a Journal Citation Report). Seminář se uskuteční v pátek 22.2 v 11,30 hod. v Ústřední knihovně Antonínská 1.

Více...

ERASMUS - studium v zahraničí

Datum: 12. 2. 2008

V úterý 12. února 2008 od 15.00 se v zasedací místnosti děkanátu uskuteční prezentace možností výjezdů do zahraničí v akademickém roce 2008/2009 a od studentů se zahraniční zkušeností se dozvíte informace o studiu na univerzitách v Rakousku a Norsku.

Více...

Přednáška „Polovodičové nanostruktury”

Datum: 11. 2. 2008

Přednáší: Ing. Jiří Oswald, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Kde: v posluchárně P6 CH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno,

Kdy: pondělí 11. února 2008, 13:00 hod. 

Více...

Seminář k otevřeným výzvám NMP 7RP

Datum: 4. 2. 2008

Na rektorátě VUT proběhne seminář k výzvám 7. rámcového programu v oblasti nanotechnologií. Seminář je zdarma, registrujte se zde .

Více...

Semináře „Pokročilé materiály I“

Datum: 4. 2. 2008

Zájemci o problematiku materiálů jsou zváni na veřejné semináře „Pokročilé materiály I“ organizované prof. RNDr. Vladimírem Čechem, Ph.D.

Více...

Kurz ESF: Aktuální evropská legislativa v potravinářství a životním prostředí

Datum: 6. 12. 2007

Cílovými skupinami uvedeného kurzu jsou pracovníci státní správy, kontrolních a zkušebních institucí, pracovníci v oblasti chemie, potravinářství a ochrany životního prostředí a dále akademičtí pracovníci FCH VUT v Brně, studenti doktorských studijních programů a pracovníci dalších institucí příbuzného zaměření. Kurz v rozsahu tří odpoledních bloků bude kromě odborníků z FCH zajištěn i přednášejícími z partnerských institucí – Státní veterinární správy, Zdravotního ústavu se sídlem v Brně a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně. Kurz je bezplatný, na závěr obdrží účastníci certifikát o absolvování kurzu.Kurz je součástí celoživotního vzdělávání a reflektuje aktuální požadavky odborné praxe. 

Více...

HYALURONAN – molekula více funkcí

Datum: 5. 12. 2007

Hyaluronan je polysacharid, který lze z tkání isolovat jako vysokomolekulární sloučeninu. Postupem času se ukázalo, že vedle vysokomolekulární formy se v tkáních vyskytuje i nízkomolekulární, přičemž jejich biologická aktivita je diametrálně odlišná.... Přednášet bude RNDr. Vladimír Velebný, CSc., CPN, s. r. o.

Více...

Den otevřených dveří - Den chemie

Datum: 4. 12. 2007

V letošním roce proběhne Fakultě chemické již druhý ročník Dne chemie a to společně s Dnem otevrenych dveri! Na tuto akci jsou zváni studenti středních škol, široká veřejnost a firmy chemického zaměření. Cílem Dne chemie je ukázat veřejnosti, že má smysl studovat chemii a že chemické obory skýtají velký prostor pro uplatnění jak studentů středních tak vysokých škol.

Více...

Přednáška semináře "Pokročilé materiály"

Datum: 3. 12. 2007

Vážená kolegyně, vážený kolego, dovoluji si vás pozvat na přednášku semináře "Pokročilé materiály", kterou přednese dr. Shinya Honda (Fyzikální ústav AV ČR, Praha) na téma "Approach for improvement of poly-Si thin film properties for solar cell application" v pondělí dne 3.prosince 2007, 11:00hod, posluchárna P6.

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. 

Více...

Celofakultní seminář disertačních prací - UFSCH

Datum: 27. 11. 2007

Dovoluji si Vás pozvat na celofakultní seminář, na kterém níže uvedení studenti doktorského studijního  programu „Fyzikální chemie“ přednesou referáty o podstatných výsledcích svých disertačních prací.

Více...

Studentská konference CHEMIE A SPOLEČNOST

Datum: 22. 11. 2007

Dne 22. 11. 2007 se v prostorách Fakulty chemické VUT uskutečnila studentská odborná konference CHEMIE A SPOLEČNOST. Konference se uskutečnila ve dvou sekcích:

 1. společná sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů
 2. sekce studentů doktorských studijních programů.

Součástí konference bylo rovněž vyhlášení tří nejlepších studentských příspěvků v obou sekcích.

prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc.
proděkan pro tvůrčí činnost

Více...

Přednáška semináře "Pokročilé materiály"

Datum: 29. 10. 2007

Vážená kolegyně, vážený kolego,
 
dovoluji si vás pozvat na přednášku semináře "Pokročilé materiály", kterou přednese dr. V. Velebný z Contipro C, a.s. na téma "Biopolymery v medicíně" v pondělí dne 29.října 2007, 11:00hod, posluchárna P6.

S pozdravem
 
Vladimír Čech

Více...

Workshop "New Perspectives of Plasma Science and Technology"

Datum: 23. 10. 2007

Vážená kolegyně, vážený kolego, dovoluji si Vás pozvat na mezinárodní workshop "New Perspectives of Plasma Science and Technology", který se koná ve dnech 23.-25.října 2007 v Brně.
 
S pozdravem
 
Vladimír Čech
  
 

Více...

Kurz celoživotního vzdělávání "Ochrana obyvatelstva a krizový management"

Datum: 16. 10. 2007

Více...

Mezinárodní konference Gate2Biotech

Datum: 16. 10. 2007

Dovolujeme si Vás informovat o konání 2. ročníku mezinárodní konference Gate2Biotech v rámci mezinárodního veletrhu BIOTEC 2007. Jediná biotechnologická přehlídka a konference ve střední Evropě - BIOTEC 2007 se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 16. - 19. 10. 2007 souběžně s veletrhem zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica a naváže na úspěch prvního ročníku.

Více...

Přednáška semináře "Pokročilé materiály"

Datum: 8. 10. 2007

Vážená kolegyně, vážený kolego,
 
dovoluji si vás pozvat na přednášku semináře "Pokročilé materiály", kterou přednese prof. J. Šesták z Fyzikálního ústavu AV ČR na téma "Energetická situace: zachrání nás používání vodíku od skleníkového efektu?" v pondělí dne 8.října 2007, 11:00hod, posluchárna P6.
 
S pozdravem
 
Vladimír Čech

Více...

Veletrh KARIÉRA 2007

Datum: 3. 10. 2007

Veletrh Kariéra 2007 probíhá v dnech 3. - 4. 10. 2007 v době od 9 hod. do 16 hod. a je pořádán společností Veletrhy Brno, a.s. ve spolupráci se studentskou organizací 4P International-Czech Republic. Veletrh je určen studentům technických a ekonomických vysokých škol, ale také studentům vyšších odborných škol.

Více...

Moravian Volunteer Fire Fighter 2007

Datum: 28. 9. 2007

Moravská hasičská jednota spolu s Fakultou chemickou VUT v Brně si Vás dovolují pozvat na konferenci Moravian Volunteer Fire Fighter 2007, která se uskuteční 28. 9. 2007 v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně v době od 8 do 16 hod. Odborníci z této profese zde budou prezentovat nejnovější poznatky z oblasti používání zásahových a protichemických oděvů a používání izolačních dýchacích přístrojů jednotkami PO.

Více...

Noc vědců na FCH VUT v Brně

Datum: 28. 9. 2007

Fakulta chemická VUT v Brně opět pořádá pro širokou veřejnost Noc vědců v rámci Evropského projektu Researcher’s Night. Hlavním cílem letošního ročníku je prezentace vědce i jeho práce jako "běžného člověka", který má své normální koníčky a zájmy. V České republice se letos akce uskuteční 28. 9. 2007 a to v Praze, v Brně, v Plzni a na mnoha dalších místech České republiky. Všichni jste srdečně zváni. Veškeré informace naleznete na www.nocvedcu.cz .

Více...

Přípravné dny ke studiu aneb Vítání prváků - AKTUALIZOVANÉ

Datum: 19. 9. 2007

Milí prváci, připravili jsme pro vás (těsně před začátkem semestru) třídenní seznámení se studentským životem na naší fakultě, kde se nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte na vlastní kůži, co bude studium na FCH obnášet. V průběhu těchto dní vám pomůžeme vyřídit vše nezbytné - vyzvednete si klíče od studentských skříněk, získáte přednostně průkaz studenta a zaregistrujete se ve fakultní knihovně. Dále vám např. ukážeme, kde vyřídit průkazku na MHD, kde se najíst a jak se dostat z kolejí co nejrychleji na fakultu. To vše v klidu, v pohodě a bez zbytečného stresu a čekání. Podrobnější informace obdržíte 4. a 5. 9. 2007 při zápisu do I. ročníku studia.

Více...

Workshop „Polyolefin Composites for special purposes“

Datum: 11. 9. 2007

Ve dnech 11. a 12. září 2007 proběhne na Fakultě Chemické VUT v Brně 3. ročník workshopu „Polyolefin Composites for special purposes“. Zúčastní se ho cca 30 vědců z univerzit, vědeckovýzkumných institucí a podniků Střední Evropy. V rámci letošního ročníku bude otevřena diskuze týkající se výzkumu v oblasti lomového chování a únavy materiálu, zejména mechanismů vlivu vnitřní struktury materiálu na lomové a únavové vlastnosti materiálu. Součástí workshopu bude panelová diskuze, kde účastníci shrnou poznatky o tom, jaké jsou aktuální i připravované směry výzkumu v této oblasti.

Více...

8. škola hmotnostní spektrometrie

Datum: 10. 9. 2007

Dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník školy hmotnostní spektrometrie. Akci pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem chemie a technologií ochrany životního prostředí, FCH VUT v Brně a koná se ve dnech 10. - 14. 9. 2007 v Lednici.

Více...

Letní chemické soustředění 2007

Datum: 23. 7. 2007

V laboratořích obecné a anorganické chemie Fakulty chemické probíhá od 23.-27.7. experimentální část 4. ročníku Letního chemického soustředění LCHS 2007. Akci pořádá JMK CHO ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky a FCH VUT v Brně.

Brno navštíví solární elektromobil SOLARTAXI na cestě kolem světa

Datum: 12. 7. 2007

Cesta kolem světa, 50.000km, pět kontinentů, 50 zemí, patnáct měsíců a to elektromobilem na solární pohon! Tak by se dala v kostce shrnout dlouho připravovaná expedice Solartaxi švýcarského dobrodruha a propagátora elektrické-solární mobility Louise Palmera. Louis Palmer s doprovodem pravděpodobně dorazí do Brna ve čtvrtek v 16-17h na Moravské náměstí. Večer v 19h proběhne přednáška o cestě a solárním elektromobilu na Vysokém učení technickém v Brně na ulici Antonínská 1. Ubytován bude na Kolejní pod Palackého vrchem a brzo ráno vyjede Solartaxi na Vídeň.

Více...

Letní školu SPM

Datum: 27. 6. 2007

Firma RMI s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na Letní školu SPM mikroskopie pořádanou ve dnech 5 - 27.6 2007 na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Registrace do 30.dubna!! - bezplatná účast.

Více...

Možnosti elektronické podpory vzdělávání na Fakultě chemické

Datum: 20. 6. 2007

Možnosti e-learningové didaktiky se nesmírně rychle vyvíjejí, což s sebou přináší nové požadavky na adaptaci dosavadních studijních materiálů.

Více...

Kurz prezentačních dovedností pro končící ročníky

Datum: 24. 5. 2007

Chcete zlepšit nebo rozvíjet své komunikační a interakční dovednosti? Chcete se umět srozumitelně (sebe)prezentovat, argumentovat, diskutovat, naslouchat? Co o sobě prozradíte beze slov? Chcete se vyhnout chybám v prezentaci? Chcete se naučit, jak reagovat v diskusi, zvládat námitky,nečekané problémy, stres a trému? Chcete se co nejlépe připravit na obhajobu? Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s CEVAPO prezentační odpoledne, které se bude konat ve čtvrtek 24.5.2007, 13.00 hod, posluchárna P1. Prosím, přihlaste se řádně pomocí formuláře , který vyplňte a pošlete na emailovou adresu studijního oddělení .

Více...

Prodejní výstavy učebnic a monografií z oborů chemie

Datum: 22. 5. 2007

Výstava se uskuteční  prostorách Areálové knihovny VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno  době od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Více...

Vernisáž fotografické výstavy

Datum: 16. 5. 2007

Vernisáž Pinhole Fotografie autorů - emil pastucha a ivan vano. Autorský duet vám představí fotografie pořízené „krabicí s dírkou“. Představí vám tak velice nekonvenční fotografickou techniku z dob kdy ještě káj zeissůj přemýšlel nad tím jak vyrobit objektiv. Tato technika má však své nepopsatelné kouzlo, která máte teď možnost si prohlédnout v našem klubu A2.

Kdy_ve středu 16.5. v 18:00. Kde_v klubu A2 na Kounicove 48, Brno.

Více...

GEOPOLYMERNÍ ODPOLEDNE - pokročilé materiály pro 21. století

Datum: 24. 4. 2007

Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně a Evropský výzkumný ústav pro aplikace geopolymerů (ERIGA) pořádají v úterý 24. dubna 2007 od 14 hodin, pod záštitou rektorů Vysokého učení technického v Brně, Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., a generálního ředitele Národní galerie v Praze, Prof. Milana Knížáka, Dr.A., v slavnostním atriu rektorátu VUT v Brně, Antonínská ul. č. 1 GEOPOLYMERNÍ ODPOLEDNE.

Více...

Synchrotron pro Brno

Datum: 19. 4. 2007

Dne 19.4.2007 11:00 až 12:30 proběhne prezentace synchrotronu - urychlovače elektronů, který poskytuje vysoce intenzivní rentgenové záření. Místo konání: Přednáškové centrum, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Královopolská 147.

Více...

Prezentace národů - Německo, Itálie

Datum: 17. 4. 2007

Dne 17.4.2009 v 19.00 hod. probehne prezentace studentů z NÉMECKA a ITÁLIE. Přijďte se podívat, jak se studuje jinde!

Více...

Co nevíte o programu ERASMUS ...

Datum: 16. 4. 2007

Chceme vás informovat o slavnostním zahájení ERASMUS DAYS BRNO, které jdou součástí oslav 20. výročí programu Erasmus. Erasmus Days Brno budou probíhat na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity ve dnech 16.-19. dubna a zváni jsou všichni, kdo se chtějí dozvědět, jak a kam je možné vyjet, případně si jednotlivé kroky osobně vyzkoušet, tak i studenti, kteří už Erasmus absolvovali. Podrobnější informace v přiloženém letáku nebo na webu http://www.20erasmus.cz/ .

Více...

Výstava fotografií -notALLoved-

Datum: 12. 4. 2007

Vernisáž: čtvrtek / 12. 4. 2007 /20 hodin / Klub A2 / Kounicova 48 / 602 00 Brno

Nesnášíte zákazy milujete piktogramy! / Nebo naopak? / Přijďte se podívat na výstavu / Napište své příběhy, zkušenosti, připomínky / Pošlete fotky, kresby... / Zapojte se tak do interaktivnho projektu! / Na webových stránkách (adresa bude představena) budou průběžně zveřejňovány a doplňovány vaše nejzajímavější příspěvky / Pište jednotlivým zlosynům...

Název je hříčkou - nepovoleno (not allowed) - a ne všichni milováni (not all loved) / Fotopiktogramy vznikly jako reakce na zákazové piktogramy na veřejných místech - reakce na současnou společnost a určitá pravidla života / Význam spojení piktogramů a fotografií je v podstatě reálnou ukázkou toho, že zákazy jako symboly vnímáme, ale porušujeme

Více...

Cestovatelské povídání

Datum: 11. 4. 2007

Cesta na Kavkaz, k Volze, přes Moskvu a Petrohrad, k Ladožskému jezeru, Pobaltím... Učebna P2, 17:15 hod.

Více...

Prezentace Rheometru ARES a přístrojů pro Dynamicko Mechanickou Analýzu (DMA)

Datum: 11. 4. 2007

Ve středu 11.4.2007 v 11:00 proběhne prezentace Rheometru ARES a přístrojů pro Dynamicko Mechanickou Analýzu (DMA). Vítání jsou studenti, doktorandi a zaměstnanci kteří se chtějí s těmito metodami seznámit. Přednášet bude pan Massima Baiarda, Ph.D., aplikační manažer firmy TA instruments.

Veletrh IKARIÉRA 2007 Brno

Datum: 4. 4. 2007

Dne 4. dubna 2007 proběhne od 9:00 do 15:00 v pavilonu E (1. patro) v areálu brněnského výstaviště již 14. ročník veletrhu iKariéra (Veletrh pracovních příležitostí) pořádaný studentskou organizací IAESTE Brno. Veletrh je určen studentům technických a ekonomických vysokých škol, ale také studentům vyšších odborných škol. Vstup na veletrh je ZDARMA. Při vstupu obdržíte veškeré potřebné materiály zahrnující samozřejmě i průvodce veletrhem, který obsahuje souhrnný přehled účastnících se firem, jejich zaměření, požadavky a také nabízené pozice. Pořadatel také připravil soutěž o hodnotné ceny, řadu soutěží a doplňkových akcí. Stejně jako loni bude zajištěna ZDARMA doprava pro studenty do areálu přímo od fakult VUT, MU a MZLU.

Více...

Den chemie

Datum: 8. 3. 2007

FV letošním roce proběhne 8. 3. 2007 na Fakultě chemické první ročník Dne chemie. Na akci jsou pozváni studenti středních a základních škol, široká veřejnost a firmy chemického zaměření. Cílem Dne chemie je ukázat veřejnosti, že má smysl studovat chemii a že chemické obory skýtají velký prostor pro uplatnění jak studentů středních tak vysokých škol. Během dne se budete moci seznámit s firmami chemického zaměření jak formou diskuze na prezentačních stáncích, tak v pásmu prezentací firem v posluchárně fakulty..

Více...

Ústřední kolo 43. ročníku Chemické olympiády kategorií A a E

Datum: 29. 1. 2007

Ústřední kolo 43. ročníku Chemické olympiády kategorií A a E proběhlo ve dnech 29. 1. - 1. 2. 2007 v prostorách FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno - Královo Pole.

Více...

Mezinárodní konference "The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry"

Datum: 6. 12. 2006

Fakulta chemická měl čest ve dnech 6.-9.12.2006 hostit 7. ročník mezinárodní konference ochrany životního prostředí "The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry"

Více...Nedávno uskutečněné akce

Děkan fakulty ocení vynikající studijní a publikační výsledky

Datum: 5. 12. 2018

Stává se pomalu již tradicí, že je koncem roku vyhlašována Cena děkana za vynikající studijní výsledky a také za vynikající publikační výsledky výzkumu. Ve středu 5. prosince předá děkan fakulty ocenění spojené s finanční odměnou, za vynikající studijní výsledkky nejen doktorandům, ale také studentům magisterských a bakalářských studijních programů. Cena děkana za vynikající publikační výsledky výzkumu bude udělena autorskému týmu nejkvalitnějšího publikovaného výsledku ve dvou kategoriích, přičemž při výběru rozhodují především dvě kritéria- kvalita časopisu v daném oboru  a celková kvalita časopisu podle aktuálního IF.

 

Více...

Kurz prezentačních dovednosti pro studenty FCH

Datum: 4. 12. 2018

Kdo by nesnil o schopnosti zaujmout publikum, rozesmát společnost nebo o šanci, že ho komise u obhajob bude brát jako svéprávného plynule hovořícího člověka? Co je to, co dělá z průměrné prezentace perfektní výstup? To vše se můžete dozvědět a naučit na Kurzu prezentačních dovedností, který Fakulta chemická připravila pro své studenty. Kurz bude probíhat ve dvou termínech, a sice 4. a 5. prosince v odpoledních hodinách. Kapacita kurzů je omezená, proto neváhejte s registrací! Více informací a registraci najdete na FB stránkách fakulty.

Více...

Lab Tour - Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Datum: 9. 11. 2018

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Fakulta chemická připravila na pátek 9. 11. 2018 od 9.00 do 17.00 pro organizované skupiny i širokou veřejnost ukázky laboratoří a jejich technického vybavení.  Kontaktní osoba a garant akce, objednání skupin Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Více...

Přehled akcíRSS