EN  English

Akademický senát  

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Dne: 30. a 31. 10. 2017

 


Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické VUT v Brně pro volební období 2018–2022

Dne: 10. října 2017

 

Předseda AS:

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Komora akademických pracovníků (KAP):

Mgr. Renata Komendová, Ph.D. – předsedkyně KAP
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Ing. Andrea Hároniková, Ph.D.
Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.
Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
RNDr. Ivana Pilátová, CSc.
Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Studentská komora (SK):

Kristína Šintajová – předsedkyně SK
Bc. Šimon Flegr
Ing. Jakub Palovčík
Ing. Martin Szotkowski
Monika Šimončičová

Ekonomická komise (EK):

Ing. Petr Sedláček, Ph.D . - předseda
doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.
Bc. Šimon Flegr
Ing. Jakub Palovčík
Ing. Martin Szotkowski

Legislativní komise (LK):

RNDr. Ivana Pilátová, CSc. - předsedkyně
Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.
Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.
Ing. Andrea Hároniková, Ph.D.
Mgr. Renata Komendová, Ph.D.
Monika Šimončičová
Kristína Šintajová

Dokumenty

Zprávy o činnosti