EN  English

Disciplinární komise

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Repková Martina, Ph.D.

Ing. Smilek Jiří, Ph.D. - předseda komise

Ing. Kalina Lukáš, Ph.D.

Studenti:

Bc. Lošková Tereza

Bc. Otoupal Dominik

Ing. Martin Szotkowski

Tajemník:

Eva Šmírová

Dokumenty: