EN  English

Oborové rady DSP

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.        FCH, VUT v Brně
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.    FPBT, VŠCHT v Praze
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.            W&ET Team Tábor
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.        FPBT, VŠCHT v Praze
doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.         FCHT, Univerzita Pardubice
doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.             PřF, UJEP  v Ústí nad Labem
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.      FVHE, VFU Brno
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.        FCH, VUT v Brně
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.             ÚACH,  AV ČR

Chemie a technologie potravin

doc. Ing. František Buňka, CSc.         FT, UTB ve Zlíně
doc. Ing. Milan Čertík, Ph.D.          FCHPT, STU v Bratislavě
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.         FCH, VUT v Brně
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.         PřF, MU
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.        FPBT, VŠCHT v Praze
doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.        FCH, VUT v Brně
Ing. Martin Polovka, Ph.D.        VÚP Bratislava
doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc.        FCH, VUT v Brně
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc.        FCH, VUT v Brně
doc. RNDr. Alena Španová, CSc.        FCH, VUT v Brně

Fyzikální chemie

prof. Ing. Michal Čeppan, CSc.        FCHPBT, STU v Bratislavě
doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.        FCHT, Univerzita Pardubice
doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.        FCH, VUT v Brně
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.        FCH, VUT v Brně
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.        FCH, VUT v Brně
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.        FCHPT, STU v Bratislavě
doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc.        FCHI, VŠCHT v Praze
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.        PřF, Ostravská univerzita v Ostravě
doc. Ing. Martin Vala, Ph.D.        FCH, VUT v Brně
doc. Ing. Michal Veselý, CSc.        FCH, VUT v Brně

Makromolekulární  chemie

prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.        FSI, VUT v Brně
prof. Ing. Ivan Chodák,DrSc.        Ústav polymérov, SAV
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.        FCH, VUT v Brně
Ing. Jan Kratochvíla, CSc.            Polymer institute Brno
doc. Ing. Marian Lehocký, Ph.D.        Univerzitní institut, UTB ve Zlíně
RNDr. Libor Matějka, CSc.            Ústav makromolekulární chemie, AV ČR
doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.        FCH, VUT v Brně
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.        PřF, MU
prof. Ing. Jiří Vohlídal, CSc.            PřF, UK v Praze

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.        FCH, VUT v Brně
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.        FCH, VUT v Brně
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D.    Fyzikální ústav, AV ČR
prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.    FCH, VUT v Brně
doc. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.        FCH, VUT v Brně
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.         FSv, ČVUT v Praze
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.    FAST, VUT v Brně
Ing. František Šoukal, Ph.D.        FCH, VUT v Brně
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.        FCH, VUT v Brně
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.        FCH, VUT v Brně