EN  English

Sekretariát děkana

Mgr. Ilona Pipková

 

Sekretariát děkana zabezpečuje komplexní administrativní servis a zázemí pro výkon řídicích činností děkana, příp. i pro činnost některých dalších článků řídicí struktury fakulty (proděkani, tajemník)