EN  English

Vědecká rada

Zde najdete veřejné informace související s činností Vědecké rady FCH VUT.

Složení Vědecké rady FCH VUT v Brně

Funkční období: 10.4 2018 – 31.12.2022

Předseda vědecké rady

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., děkan

Interní členové

prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
doc. Ing. František Šoukal. Ph.D.
doc. Mgr. Martin Vala, PhD.
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.     

Externí členové

prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc., STU Bratislava, FCHPT
prof. Ing. František Buňka, Ph.D., UTB ve Zlíně, FT
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., UTB ve Zlíně, FT
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT Praha, FPBT
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., VŠCHT v Praze, FCHT
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., Univerzita Pardubice, FCHT
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.,Univerzita Pardubice, FCHT
prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.,ZČU Plzeň, FET
prof. Ing. Jan Roda, CSc.    VŠCHT v Praze, FCHT
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.    STU Bratislava, FCHPT
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., MU Brno, RECETOX
prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc., JČU České Budějovice, FROV