EN  English

Vedení fakulty

Děkan

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

tel.: 541 149 301, e-mail:


Sekretariát děkana:

Mgr. Ilona Pipková 
tel. 541 149 301, e-mail:

Statutární zástupce:

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

Tajemník

Ing. Roman Hladík

tel.: 541 149 302, e-mail:

Proděkani

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

tvůrčí činnost, strategický rozvoj

Mgr. Martina Repková, Ph.D.

bakalářské studium, navazující studium

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

doktorské studium, mezinárodní vztahy, projektová činnost

Kolegium děkana

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. - děkan FCH
doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. - proděkan
Mgr. Martina Repková, Ph.D. - proděkanka
prof. Ing. Michal Veselý, CSc. - proděkan
Ing. Roman Hladík - tajemník FCH
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. - předseda AS
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. - ředitel ÚFSCH
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. - ředitel ústavu ÚCHM
doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
- ředitel ústavu ÚCHTOŽP
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. - ředitelka ÚCHPBT
Ing. Hana Alexová - vedoucí Oddělení pro vzdělávací a tvůrčí činnost
Ing. Ladislav Poláček - vedoucí Ekonomicko-správního oddělení
Ing. Jiří Toufar - vedoucí Provozního oddělení
Ing. Jan Brada - vedoucí Oddělení informačních služeb
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. - člen AS VUT v Brně
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. - členka AS VUT
Kristína Šintajová - předseda Studentské komory AS FCH VUT v Brně