EN  English

Vysokoškolský odborový svaz

Na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně pracuje základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (VOS), který zastupuje všechny zaměstnance vysokých škol při jednáních s různými organizacemi. Vysokoškolský odborový svaz je pak členem Českomoravské konfederace odborových svazů, který koordinuje činnost jednotlivých svazů.

Každá Základní odborová organizace VOS na fakultě má jednoho zástupce v koordinační odborové radě, která je partnerem pro jednání s vedením Vysokého učení technického. Výsledkem jednání je zpravidla kolektivní smlouva závazná pro celé VUT a platná jeden rok. Na tuto kolektivní smlouvu pak mohou navazovat kolektivní smlouvy uzavřené jednotlivýcmi fakultními organizacemi s vedením konkrétních fakult.

Důležité dokumenty:

Přehled aktuálních kulturních, sportovních a jiných akcí:

Užitečné informace:

Závodní lékařka:

MUDr. Hajnová - ul. Údolní 33, Brno, tel. 541 243 354

Ordinační hodiny :
Pondělí - středa 7:00 - 13:00
Čtvrtek 11:00 - 18:00
Pátek 7:00 - 12:00

Kontakt na fakultní základní organizace VOS:

Ing. Jan Brada
předseda základní organizace VOS č. 2199
tel.: 54114 9333

Složení Koordinační odborové rady na VUT:

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (FP) - předseda
Ing. Jan Brada (FCH) - místopředa
Prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (FEKT)
PhDr. Viktor Jevsejenko (rektorát)
doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc. (FAST)
Ivana Šeborová (KaMB)
Ing. Iva Reznerová (FSI)
Doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (FIT)
Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (FA)