EN  English

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení

 

 Přípravné kurzy

 

 Podání přihlášky

 

Bakalářské studium na FCH patří mezi jednoduché rovnice. Na začátku jsou moderně koncipované obory a studenti získávající praxi při práci s nejnovějšími technologiemi. Za rovnítkem pak získáte odborníky schopné uplatnit se na dobře placených místech. Staňte se sami součástí podobně lákavých výpočtů.

Na FCH si můžete vybírat ze dvou studijních programů – chemie a chemické technologie a chemie a technologie potravin. Přečtěte si o jednotlivých oborech krátké medailonky na studujchemii.cz nebo podrobněji v katalogu.

Obecně o bakalářském studiu

Bakaláři u nás studují po dobu tří let. V prvních dvou ročnících se zaměřujeme na obecné předměty společné všem oborům. V posledním roku, když už se z vás budou stávat ostřílení chemici, volíte z předmětů specializovaných podle zvoleného programu a vašeho vlastního zájmu. Během studia je třeba nasbírat minimálně 180 kreditů. Po absolvování SZZ a obhajobě bakalářské práce se student pyšní titulem Bc.

Přijímací zkoušky

Na FCH VUT každoročně přijímáme cca 700 studentů ze zhruba 900 přihlášených. Vaše šance jsou tedy opravdu vysoké. Vše o přijímacích zkouškách i o možnostech jejich prominutí se dozvíte zde. Průvodce podáním přihlášky vám zase pomůže doručit nám veškeré dokumenty včas a ve správné podobě.

Pokyny pro přijaté

Pokud jste od nás už obdrželi dopis s kladným vyjádřením, gratulujeme. Než se k nám vydáte, prostudujte si pozorně pokyny pro nastupující ročníky, případně pokyny pro nastupující ročníky přijaté v 2. kole. Najdete tam veškeré informace k imatrikulaci, elektronické registraci předmětů, ubytování a vše ostatní, co čerstvého prváka zajímá.

Bez angličtiny se dnes neobejdete, pročtěte si, co Vás od druhého semestru ohledně její výuky angličtiny čeká a nemine.

Podívejte se také na náš nový web!   

banner_studujchemii