EN  English

Doktorské studium

Doktorand v chemii je guru, jehož mantrou jsou složité teoretické koncepty a jógou pokročilé experimenty v laboratořích. Nirvány v podobě titulu Ph.D. dosáhnete pod vedením zkušenějším akademiků. Na konci studia se z vás tak stane silná osobnost, která může vést vědecko-výzkumné práce na půdě vysokých škol, Akademie věd nebo v rámci průmyslového výzkumu.

Nabídku jednotlivých studijních oborů najdete v katalogu.

laborantkaObecně o doktorském studiu

Doktorské studium trvá 4 roky. Dizertační práce nabízíme ve 4 oblastech: Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, Chemie a technologie ochrany životního prostředí a Chemie a technologie potravin.

Některé ze studijních programů jsou akreditovány také v anglickém jazyce a doktorandi sami mají během studia možnost vyjet do zahraničí. Student si na začátku vybírá předběžné téma své dizertační práce, které je shodné s tématem studia. Po dokončení bádání a obhájení dizertační práce je absolventovi přiznán titul Ph.D.


Podávání přihlášek končí 30. 4. 2018.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouškou je písemný test ověřující dostatečné znalosti angličtiny a ústní pohovor před zkušební komisí. Maximální počet bodů je 100, minimální hranice pro přijetí je 60. U uchazeče jsou hodnoceny vedle angličtiny a předchozích studijních výsledků především schopnosti řešit vybrané téma dizertační práce.

Téma dizertační práce si uchazeč volí podle vypsaných možností u příslušného studijního oboru a zadává ji v přihlášce. Další informace k přihlašování a přijímacímu řízení najdete v pravidlech.

Po přijetí

Jestliže jste dostali kladné vyrozumění a plánujete se tak přidat mezi největší hlavy naší fakulty, gratulujeme a těšíme se na výsledky vaší práce. Veškeré informace ohledně ubytování, zahájení výuky a další naleznete v pokynech pro studenty hlásící se z FCH VUT nebo v pokynech pro studenty hlásící se z jiných vysokých škol.