EN  English

Přihláška ke studiu na Fakultě chemické VUT v Brně

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

fakulta umožňuje podání přihlášky ke studiu jak v tištěné formě, tak elektronicky. Tištěné formuláře lze zakoupit u společnosti SEVT. Pro zjednodušení administrativy však preferujeme elektronické podání přihlášky. Za zpracování elektronické přihlášky je proto poplatek nižší proti papírové.

U elektronické přihlášky veškerá data a formuláře vyplníte přes webový prohlížeč, přesto je nutné některé informace oficiálně ověřit. Proto při zadávání elektronické přihlášky proveďte v menu Tisk a formuláře tyto úkony:

Přihláška do BAKALÁŘSKÝCH programů:

 1. Protokol přihlášky: Vytisknout a vlastnoručně podepsat.
 2. Potvrzení známek ze SŠ: Vytisknout, vlastnoručně podepsat a nechat potvrdit střední školou.
  • Nehlásíte-li se přímo po absolvování střední školy pak Potvrzení známek ze SŠ vytiskněte, vlastnoručně podepište a přiložte prosté kopie vysvědčení dokladující uvedené známky.
 3. Potvrzení lékaře: Vytisknout a nechat potvrdit lékařem.
 4. Potvrzení o praxi
  • Pokud splňujete podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky na základě dosavadní praxe, vyplňte, vytiskněte a nechte potvrdit od zaměstnavatelů formulář prohlášení o praxi.

Přihláška do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH programů:

 1. Protokol epřihlášky
  • Vytiskněte a vlastnoručně podepište.
 2. Potvrzení lékaře - týká se jen uchazečů, kteří NEstudují bakalářské studium na FCH VUT v akademickém roce přijímacího řízení:
  • Vytiskněte a nechte potvrdit svým obvodním/praktickým lékařem.

Výše uvedené dokumenty zašlete do výše uvedených termínů na adresu:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická
studijní oddělení
Purkyňova 464/118

612 00 Brno