EN  English

PŘÍPRAVA NA STUDIUM

prvaciNěkomu se může zdát, že chemie je neškodné hraní se zkumavkami. My specialisté však víme, že tenhle obor může být taky pořádný výbuch. A protože nechceme, aby vám úspěšné studium explodovalo přímo před očima, budeme vám hned od začátku pomáhat. Svoje znalosti si tak můžete prověřit v přípravných kurzech k přijímacím zkouškám nebo v kurzech opakování středoškolské matematiky a chemie.

Opakování základů středoškolské matematiky a chemie

Kurz opakování matematiky a kurz opakování chemie probíhají před zahájením akademického roku v září a jsou určeny pro všechny, kteří se chystají zapsat do 1. ročníku. Na kurzy se registrujte elektronicky.

Sledujte naše webové stránky a buďte díky naší přípravě za hvězdu mezi novými spolužáky.

Přípravné dny ke studiu

Studenti naší fakulty připravili pro své budoucí spolužáky akci, jejímž cílem je seznámit zábavnou formou budoucí studenty prvních ročníků nejen s prostředím školy, ale hlavně vysvětlit, jak vůbec všeobecně funguje vysokoškolské studium, co nepodcenit, na co si dát pozor, jak funguje informačním systémem pro studenty, kde se dobře najíst, jak se připravit na praktická cvičení v laboratořích, jaké jsou možnosti získání stipendií a hlavně jak zmírnit šok z přechodu ze středoškolského studia na studium na VŠ.

Termín konání: 11. - 12. 9. 2018

Na akci se prosím včas registrujte elektronicky.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Kurz má rozsah 18 hodin v sobotních šestihodinových blocích. Během tří dnů vás tak provedeme vším, co je nezbytné znát pro přijetí na fakultu. Na konci se vám sice nevyhne závěrečný test, avšak pokud ho úspěšně složíte, dostanete certifikát, který je klíčem k prominutí účasti na přijímacích zkouškách. A tady máte k dispozici pár základních informací:

  • Náplň kurzu: názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce
  • Cena: 900 Kč (částku můžete zaplatit na účet 17156183/0300 nebo v hotovosti na pokladně fakulty, termín pro zaplacení je do 1.3.2018)
  • Co si s sebou na první den vzít: kromě psacích potřeb a nabroušeného mozku také doklad o zaplacení kurzovného a nějakou svačinu

Termín konání: 3. - 17. 3. 2018

Přihlašovat se můžete elektronicky. V případě dotazů je vám k dispozici garant kurzu doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.