EN  English

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Kategorie: pro studenty   Kontakt: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Rozsah: 3 dny   Cena: ZDARMA

Místo: Fakulta chemická VUT, Purkyňova 118, Brno (zobrazit na mapě)
Termíny: 
2. 3. 2019, 9:00 - 16. 3. 2019, 15:30 - REGISTRACE UKONČENA

Popis:

Fakulta chemická VUT v Brně organizuje v rámci programů celoživotního vzdělávání kurz zaměřený na přípravu uchazečů k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.

Termín konání: 2. 3. 2019 / 9. 3. 2019 / 16. 3. 2019

 

Kurz je plánován v rozsahu 18 hodin ve třech sobotních 6-ti hodinových blocích. Kurz bude ukončen závěrečným testem (obdobné náplně a rozsahu jako je test k přijímacím zkouškám). Účastníci obdrží certifikát o absolvování. V souladu se Směrnici děkana pro přijímací řízení bude úspěšným absolventům kurzu prominuta přijímací zkouška. 


Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.


Odborný garant kurzu:  doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Harmonogram

Sobota 2. 3. 2019

Úvod, prezence účastníků
09:00 - 11:45 - obecná a anorganická chemie
11:45 - 12:15 - přestávka
12:15 - 15:00 - organická chemie

Sobota 9. 3. 2019

09:00 - 11:45 - organická chemie
11:45 - 12:15 - přestávka
12:15 - 15:00 - obecná a anorganická chemie

Sobota 16. 3. 2019

09:00 - 11:15 - obecná a anorganická chemie
11:15 - 11:30 - přestávka
11:30 - 13:45 - organická chemie
13:45 - 14:00 - přestávka
14:00 - 15:30 - závěrečný testPřihláška

Na akci se již nelze přihlásit.