Studentská konference Chemie je život 2018

Děkan Fakulty chemické VUT vyhlašuje konání studentské konference Chemie je život, která je určena pro studenty chemických a příbuzných oborů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a pro studenty středních škol. V rámci konference budou formou ústní a/nebo posterové prezentace představeny výsledky tvůrčí činnosti studentů. Součástí konference bude rovněž i Soutěž studentské tvůrčí činnosti v rámci které budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší studentské příspěvky v každé sekci. K účasti jsou srdečně zváni studenti všech chemických fakult v rámci České republiky a Slovenské republiky. Konference se uskuteční  ve dnech 15. března a 12.–14. září 2018  v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně 


Konference má tři sekce:

 1. Sekce studentů středních škol (proběhne 15. března 2018)
 2. Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů
  (proběhne 12.–14. září 2018)
 3. Sekce studentů doktorských studijních programů
  (proběhne 12.–14. září 2018)

V závislosti na počtu přihlášených účastníků může dále být každá sekce rozdělena do dvou tematických bloků: Life science a Material science. Jednacím jazykem konference je čeština (slovenština) a angličtina, která je povinným jednacím jazykem pro doktorskou sekci. Příspěvky budou prezentovány formou ústních prezentací v délce do 20 minut včetně následné diskuze. Pořadatelé si vyhrazují právo v případě velkého zájmu část příspěvků určit pro prezentaci formou posteru. V sekci studentů středních škol budou všechny příspěvky prezentované formou posteru se slovním komentářem v délce 5 až 10 min.

Součástí konference bude rovněž vyhlášení nejlepších studentských příspěvků ve všech sekcích, které budou odměněny. Vyhodnocené práce s vhodnou tématikou vypracované studenty Fakulty chemické VUT v Brně postoupí do tematicky vhodných vyhlášených soutěží. 

V rámci jarního termínu konference (Sekce studentů středních škol) vyjde elektronický sborník příspěvků, který bude obsahovat souhrny a vlastní postery. Sborník bude ke stažení na konferenčním webu v den konání konference.


Přehled termínů:

 • Registrace účastníků do Sekce studentů středních škol  se otevře  21. 2. 2018.
 • Registrace bude přístupná do 7. 3. 2018
  Během registrační lhůty je třeba zřídit si konferenční účet, vyplnit osobní údaje a odevzdat souhrn.
 • Odevzdání posteru (jako PDF soubor) je možné do 11. 3. 2018.
 • Konání konference (pouze Sekce studentů středních škol) 15. 3. 2018

Sponzoři

Konferenci podpoří firmy TEVA Czech Industries s.r.o., Synthon, s.r.o..

TEVA  Synthon